Community Geschiedenis                                                                Histoforum

    Philips-Kommando

Home

 

Lesmateriaal

Ict en geschiedenis

Nieuwsbrieven

Vaklokaal

Mailinglist

 

Laat uw leerlingen hun profielwerkstuk geschiedenis schrijven over Het Philips-Kommando in Kamp Vught

En laat ze meedoen met een wedstrijd met kans op mooie prijzen

Indien een of meer van uw eindexamenleerlingen:

  • geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en nog geen keuze heeft kunnen maken voor het onderwerp van zijn/haar profielwerkstuk
  • een andere kijk wil geven op wat zich in een concentratiekamp afspeelde, met name in en rond een werkplaats van Philips binnen het prikkeldraad van Kamp Vught, met een door de SS geëerbiedigde grote mate van eigen zeggenschap
  • zich wil inleven in dilemma’s waarvoor sommige betrokkenen kwamen te staan
  • vertellen wil over de durf en vindingrijkheid waarmee de leiding van de werkplaats de SS-ers trotseerde en waarmee de daar als Philips-Kommando werkzame gevangenen elkaar hielpen overleven
  • de onderdrukking, de rechteloosheid, de discriminatie en het racisme van toen wil vergelijken met situaties van nu, hier en elders
  • op originele wijze relaties wil leggen met verwante onderwerpen van WOII ?

Adviseer ze dan om hun profielwerkstuk te schrijven over dit nieuwe onderwerp

Waar vind u meer informatie over deze oorlogsgeschiedenis ? Kijk op www.philips-kommando.nl onder VERHAAL voor een uitvoerige schets van de geschiedenis van de Philips-werkplaats en van het Philips-Kommando op basis van persoonlijke ervaringen. Soortgelijke informatie is in een geïllustreerd informatieboekje ‘Licht in het Donker, Belevenissen en Achtergronden’ te vinden, dat te bestellen is via info@nmkampvught.nl (5 euro incl. verzendkosten). De reizende tentoonstelling. ‘Licht in het Donker, Het Philips-Kommando in Kamp Vught’ is ook een grote bron van informatie. Zie op www.philips-kommando.nl onder TENTOONSTELLING voor de bezoeklokaties,  


Waarom wordt een landelijke wedstrijd georganiseerd ?

Hoofddoel van onderstaande Stichting is om jongeren kennis te laten nemen van deze bijzondere geschiedenis met bizarre lotgevallen en ontwikkelingen om zo een andere kijk te krijgen op een concentratiekamp. Nevendoel is dat zij zich daarmee bewust worden van de onaanvaardbare gevolgen van totalitaire systemen zoals het Nazi-regime.

Om eindexamenleerlingen te stimuleren hun werkstuk over dit onderwerp te schrijven met zijn vele facetten en met vele verwante onderwerpen wordt voor het schooljaar 2008-2009 wederom een landelijke wedstrijd met mooie prijzen georganiseerd, voor HAVO- en VWO-werkstukken afzonderlijk

Waar vindt u meer informatie over de wedstrijd ?
Kijk op www.philips-kommando.nl
onder RICHTLIJNEN VOOR INHOUD EN OMVANG van het profielwerkstuk, WEDSTRIJDINFORMATIE en  WEDSTRIJDREGLEMENT

De eerste wedstrijd met het karakter van pilot project is georganiseerd in het schooljaar 2007-2008. De daarbij opgedane ervaringen zijn in de nieuwe informatie voor 2008-2009 verwerkt. Zie voor een verslag van de prijsuitreiking ook www.philips-kommando.nl.

Wat te doen om aan de wedstrijd deel te kunnen nemen ?

Opgave vóór 15 oktober 2008 via het inschrijfformulier dat hier te downloaden is. Het aantal deelnemende werkstukken is beperkt tot 100. Datum van inschrijving is bepalend. Uiterlijk 17 maart 2009 kun je het voltooide profielwerkstuk insturen naar het wedstrijdsecretariaat. De prijsuitreiking valt in april.

STICHTING GESCHIEDSCHRIJVING PHILIPS-KOMMANDO CONCENTRATIEKAMP VUGHT ’43-‘44

De wedstrijd wordt afzonderlijk gehouden voor profielwerkstukken van eindexamenleerlingen van VWO en voor die van HAVO, met gelijke prijzen voor iedere groep. De werkstukken kunnen zowel door één leerling als door twee leerlingen samen geschreven worden Prijzen< De winnaars van de 1e en 2e prijs krijgen een geldprijs van 600 euro, resp, 400 euro. Voor de overige prijswinnaars (minimaal 3, maximaal 8) zijn er aantrekkelijke prijzen, merendeels in natura

Belangrijke data

Inschrijving uiterlijk 15 oktober 2008 met een formulier dat te downloaden is van www.philips-kommando.nl. Spoedige inschrijving is aan te bevelen omdat het aantal deelnemende werkstukken voorshands beperkt zal worden tot 100. De datum van inzending van het formulier geldt als criterium. Dus hoe eerder hoe beter. o:p>Het ingevulde en ondertekende formulier per post zenden aan de secretaris van de Stichting: dr. D.B. Jochems, Oud-Valkenburg 28, 6305 AB Schin op Geul  Laat per mail op info@philips-kommando.nl tegelijkertijd weten dat je het formulier per post hebt verzonden.

Voor degenen die zich tijdig hebben ingeschreven, wordt op een zaterdagmiddag begin oktober een ontmoeting in Vught georganiseerd met enkele oud-werkers van het Philips-Kommando en andere ‘inhoudsdeskundigen’, met tevens een rondleiding over het Nationaal Monument Kamp Vught. Het voltooide profielwerkstuk uiterlijk 12 maart 2009 per post (in 4-voud en digitaal op een schijfje) inzenden naar het wedstrijdsecretariaat  De jury stelt vroegere inzending op hoge prijs.DDe prijsuitreiking (met enkele presentaties van prijswinnaars) vindt plaats op een nog nader te bepalen datum in april 2009 in het auditorium van het Nationaal Monument Kamp Vught  

Inhoud en omvang
Op www.philips-kommando.nl  staan de richtlijnen voor omvang en inhoud  

Jury
De jury van overwegend historici staat onder leiding van prof. dr. J.C.H. Blom, oud-directeur van het NIOD. De ervaren docenten geschiedenis onder hen zullen de profielwerkstukken in eerste aanleg beoordelen. Zij nomineren daaruit maximaal een tiental werkstukken van zowel VWO- als HAVO-leerlingen. Daaruit bepaalt de voltallige jury de winnaars van de verschillende prijzen Aanvullende gegevens zullen in een nieuwe versie van de wedstrijdinformatie bekend gemaakt worden via www.philips-kommando.nl  Daar zal ook het Wedstrijdreglement te vinden zijn..

STICHTING GESCHIEDSCHRIJVING PHILIPS-KOMMANDO CONCENTRATIEKAMP VUGHT ’43-‘44

     
 

Met onderstaande name="zoekmachine"> zoekmachine kunt u zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl