Community Geschiedenis                                                                Histoforum

    WO II - onderwijs in nieuw perspectief’

Home

 

Lesmateriaal

Ict en geschiedenis

Nieuwsbrieven

Vaklokaal

Mailinglist

 

WO II - onderwijs in nieuw perspectief’

18 januari 2007 Hogeschool Domstad te Utrecht

De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog gaat bewust of onbewust steeds minder over toen en steeds meer over nu.

Hoe geven we betekenis aan de herinnering van WO II aan generaties die de oorlog niet zelf hebben meegemaakt en voor wie die oorlog steeds verder weg komt te staan? Met WO II verankerd in de kerndoelen primair en voortgezet onderwijs en inmiddels ook prijkend op de wandkaart van de Nederlandse Canon, een actuele vraag voor het onderwijs.

Hoe vertaal je het doorgeven van het verhaal in de dagelijkse lespraktijk en kunnen de thema’s van toen betekenis krijgen voor het persoonlijk handelen nu en leiden tot reflecteren op actuele situaties in onze maatschappij en op hedendaagse oorlogen in het buitenland?

Met het programma van de conferentie ‘WO II - onderwijs in nieuw perspectief’ die op 18 januari 2007 wordt gehouden in de Hogeschool Domstad te Utrecht doen wij docenten in het voortgezet onderwijs hiervoor een handreiking.

Na een inspirerend betoog van prof.dr.James Kennedy, hoogleraar contemporaine geschiedenis aan de VU te Amsterdam, wordt u in workshops door collega’s geschiedenis, maatschappijleer en drama meegenomen in nieuwe wegen om aan uw leerlingen betekenis te blijven geven aan WO II met een sterke link naar het heden. Recente praktijkervaringen en ideeën worden met u uitgewisseld. Op basis hiervan en op basis van een
informatiemarkt die u zicht geeft op interessant, bestaand materiaal wordt u uitgenodigd om kenbaar maken welk goed bestaand materiaal u kent in uw regio, welke wensen aan aanvullend materiaal er bij u leven en of u interesse heeft om actief bij te dragen aan regionale ontwikkelingen.

Graag nodig ik u, mede namens de andere organisatoren, van harte uit deel te nemen aan de conferentie ‘WO II - onderwijs in nieuw perspectief’! Wellicht vindt u het – net als wij – een goed idee om meer dan één leraar van uw school/een collega binnen uw school, en bijv. in ieder geval de docent(en) geschiedenis en maatschappijleer samen af tevaardigen. Ook voor docenten drama is de conferentie interessant. En voor schoolleiders, juist vanwege de mogelijkheden tot samenwerking tussen de vakken die in de workshops worden geboden. Belangrijk om te vermelden is dat het ministerie van OCW positief staat tegenover deze conferentie.

Er zijn workshops voor VMBO- en voor Havo/Vwo docenten en de workshops zijn veelal vakoverstijgend. In totaal kunnen er 200 personen deelnemen: 100 docenten VMBO en 100 docenten Havo/Vwo. Geïnteresseerd? Bijgaand treft u een aanmeldingsformulier, het dagprogramma en een overzicht van workshops aan waaruit gekozen kan worden. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname aan de conferentie. Reiskosten komen (wel) voor
rekening van de deelnemers zelf. Met bijgaand aanmeldingsformulier kunt u zich opgeven voor de conferentie. U wordt verzocht per docent of schoolleider het aanmeldingsformulier ingevuld terug te sturen en aan te geven welke workshops zijn gekozen (in volgorde van voorkeur: 1e, 2e en 3e keuze). Het streven is zoveel mogelijk de aangegeven voorkeuren te honoreren. Echter, bij overtekening van een bepaalde workshop zal teruggevallen worden op de 2e of 3e voorkeur. Op het inschrijvingsformulier kunt u ook aangeven of u na afloop een bewijs van deelname wilt ontvangen.
 

U kunt zich ook elektronisch inschrijven op de website http://www.leidscongresbureau.nl
Graag zien we uw inschrijving vóór 8 januari 2007 tegemoet.

Programma

09.30 uur ontvangst en registratie
10.00 - 10.05 uur opening dagvoorzitter Arend Jan Heerma van Voss
voormalig hoofdredacteur Maandblad Geestelijke volksgezondheid
10.05 - 10.10 uur toespraak Puck Huitsing,
directeur Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II
10.10 - 10.35 uur inleiding prof.dr. James C. Kennedy
Hoogleraar Contemporaine Geschiedenis, VU Amsterdam
10.35 - 11.00 uur discussie met de zaal o.l.v. de dagvoorzitter
11.00 - 11.15 uur Koffiepauze
11.15 – 12.15 uur workshopronde I
12.15 – 14.00 uur lunchpauze en kennismarkt
14.00 - 15.00 uur workshopronde II
15.00 - 15.45 uur pauze en kennismarkt
15.45 - 16.30 uur forumdiscussie
16.30 uur afsluiting door de dagvoorzitter en aansluitend borrel
17.30 uur einde bijeenkomst

Meer informatie

     
 

Met onderstaande zoekmachine kunt u zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl