Doorstroomrechten  

De nieuwe doorstroomrechten naar hbo en wo staan op de site van het CFI

Enkele opvallende zaken in de doorstroomrechten van vwo naar wo:

 • Voor toelating tot bijna alle opleidingen wo-sector Gezondheidszorg moeten de leerlingen met een NT-profiel ook biologie hebben gedaan.
  NG-ers moeten ook natuurkunde hebben gedaan om te worden toegelaten.
  Voor bewegingswetenschappen en medische informatiekunde wordt nu geen aanvullende eis gesteld voor leerlingen met een NT-profiel, vanaf 2010 wel: biologie.
 • Opleidingen in de sector Techniek en de opleidingen natuur- en sterrenkunde, informatica en wiskunde in de sector Natuur kunnen de studenten met een NG-profiel de gelegenheid geven om pas aan het
  einde van de propedeuse aan de wiskunde B-eis te voldoen. EM-ers moeten al direct bij het begin van de opleiding aan de wiskunde B-eis voldoen.
 • Bij de sector Economie wordt bij NT, NG en CM geen economie-eis meer gesteld. Thans wordt bij deze opleidingen economie1 als aanvullende eis gesteld.
 • Bij de sector gedrag en maatschappij is voor de meeste opleidingen een vwo-diploma voldoende, het profiel doet er niet toe.


Enkele opvallende zaken in de doorstroomrechten van havo/vwo naar hbo:

 • Voor leerlingen met het profiel CM wordt alleen dan wiskunde als aanvullende eis gesteld voor opleidingen, waarvoor dat relevant is. Evident is dat de CM-er mt wiskunde aanzienlijk meer
  keuzemogelijkheden heeft dan de CM-er zonder wiskunde.
 • Bij de sector Economie wordt als aanvullende eis bij NT, NG en CM economie f management & organisatie gevraagd. Thans bestaat die keuzemogelijkheid niet: de aanvullende eis is doorgaans economie1.