Vaklokaal Geschiedenis Histoforum                                                              

Docenten   Examens

laatste wijziging: 04-04-2006

 
- Home - Nieuws - Examens - Historische sites
- Historische cd-roms
- Historische software
- lesmateriaal - werkstukken - Overzicht
- Sites
- Op alfabet
- Op periode
- Nederlands
- Artikel Launspach
- Nederlands-IndiŽ
- Tweede Wereldoorlog
- Historische films - Pharos
- Indigo
- Sfinx
- Memo
- Sprekend Verleden
- Sporen
- Bronnen
- overige vakken - Zoekmachines

 

Samenvattingen

Samenvattingen van examenonderwerpen.

Examensites

Examensites biedt een overzicht van sites met informatie over en rond het examen.

Examenrooster

Examenroosters, de naam zegt het al, vertelt je alles over het actuele examenrooster.

Eindexamenquiz

Met de Eindexamenquiz kun je je spelenderwijs voorbereiden op het eindexamen in 10 verschillende vakken.

1    Vietnam

  • Klik op overzicht voor een verzameling sites met betrekking tot dit examenonderwerp. 

Vietnam

Samenvatting van het examenkatern van NijghVersluys.

Websheet Vietnam

Dit websheet is bedoeld om nader te onderzoeken wat de rol en was van publieke opinie, verslaggeving en beleid en hun onderlinge relatie.

Quickscan

Wil je je kennis van het onderwerp Vietnam snel testen klik dan op Quickscan havo of vwo

Oefenen voor het examen

Kijk op de site van Geschiedeniswerkplaats.

IISG en Vietnam

Op de site van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis staan politieke prenten en propaganda posters over de Vietnam oorlog. Ook vindt u er afbeeldingen over acties in Nederland tegen de oorlog in Vietnam.

Examenonderwerp Vietnam

In de stofomschrijving van Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam zijn in het Gele katern, ook in de downloadversie op www.cfi.nl , enkele mogelijk verwarrende typografische fouten geslopen. De uitsluitend voor het vwo bedoelde passages zijn cursief gedrukt. En dat is op twee plaatsen misgelopen:
1. Blz. 26 in het Gele Katern van de Uitleg. Na paragraaf 1.3 (4. AziŽ raakt bij de Koude Oorlog betrokken), in paragraaf 1.4 dus, moet het cursieve gedeelte doorlopen van "besloot ..... tot en met in Zuid-Korea gestationeerd" (op de volgende bladzijde).
2. Blz. 34 en 35 in het Gele Katern van de Uitleg. In hoofdstuk 7 is alleen de laatste paragraaf (7.4) uitsluitend voor het vwo bedoeld, de asterisk bij de andere paragrafen en de opmerking daarover, dienen te worden geschrapt.

Eindexamen Geschiedenis 2006-2006: Dekolonisatie en de Koude Oorlog in Vietnam

Nederland was slechts zijdelings betrokken bij de dekolonisatie van Vietnam, maar toch zijn er genoeg bronnen over dit onderwerp te vinden in de collectie van het Nationaal Archief. In de archieven van het kabinet van de Minister-President bijvoorbeeld en in de grote fotocollectie. Een bronnenserie met achtergronden en vragen is 1 december 2004 gepubliceerd op
http://www.nationaalarchief.nl/vietnam/html/

 

 

 

 

 

2    'Van kind tot burger: Volksopvoeding via het onderwijs in Nederland.

Schema Van kind tot burger (Word bestand)

Quickscan

Wil je je kennis van het onderwerp Van kind tot burger snel testen klik dan op Quickscan havo of vwo

Wetstrijd

Wetstrijd is een interactieve game voor eindexamenleerlingen havo en vwo. In het spel worden de schoolwetten van 1806, 1857, 1878 en 1901 in hun politieke en sociaal-economische context geplaatst.

Aan de orde komen onderwerpen als de Verlichting, de oprichting van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
de leerplichtwet en de ongelijkheid tussen het openbaar en bijzonder onderwijs.
Verder is er aandacht voor historische figuren als John Locke, HiŽronymus van Alphen, Thorbecke, Abraham Kuyper, Van Houten en latere onderwijsvernieuwers als Jan Ligthart en Theo Thijssen en de tekenaars Jetses en Isings

Van kind tot burger

Site van het nationaal archief met verschillende thema's

Van kind tot burger

Site van het gemeentearchief in Rotterdam

3   Nederland(ers) en Nederlands-IndiŽ

Stofomschrijving Nederland(ers) en Nederlands-IndiŽ

Stofomschrijving (of stofomschrijving) van dit examenonderwerp in 2007/2008 voor havo en vwo.

 

 
   
     
 

Met onderstaande zoekmachine kun je zowel zoeken op het web als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl

     
 

© Albert van der Kaap, Enschede
1998-2006.

kaap@home.nl