Website als presentatievorm  
Een website maken

Het maken van een website is iets anders dan de papieren versie van een onderzoeksverslag on-line zetten. Wil je je onderzoeksresultaten presenteren in de vorm van een website dan zul je in ieder geval aandacht moeten besteden aan de volgende aspecten:

 • Waarom kies ik voor een website om mijn onderzoeksresultaten te presenteren?
 • Voor wie maak ik mijn site, wat is mijn doelgroep? Vraag je af wat een bezoeker van je site er verwacht te vinden. Een goede site geeft antwoord op de belangrijkste vragen die bezoekers kunnen hebben over dit onderwerp.
 • Welke mogelijkheden die een website biedt wil ik gebruiken? 
 • Hou ik voldoende rekening met het feit dat lezen van een beeldscherm niet plezierig is?
 • Maak ik voldoende gebruik van de mogelijkheden van dieplinken
 • Maak ik voldoende gebruik van de mogelijkheid om hotspots te plaatsen op afbeeldingen
 • Is de navigatie op mijn site logisch en voor de gebruiker vanzelfsprekend?
 • Om te kunnen beoordelen of een site betrouwbaar is moet een bezoeker weten wie de site heeft gemaakt en wat diens deskundigheid is.

Schrijven voor het web

Kort en bondig

Zorg ervoor dat je teksten, in ieder geval op de homepage, kort en bondig zijn. Vermijd lange hoeveelheden tekst zowel in de lengte als in de breedte van de pagina. Als je meer informatie kwijt wilt gebruik dan de volgende tips:

 • verspreid de tekst over diverse sub-pagina's
 • maak gebruik van leesbare (niet te smal, niet te breed) kolommen
 • gebruik bijvoorbeeld pop-ups of links naar een andere pagina om iets uit te leggen dat niet absoluut van belang is om het verhaal te volgen.

Opmaak

 • Zorg voor een rustige bladspiegel
 • Gebruik een lettertype dat standaard door browsers wordt ondersteund. "Arial", "Helvetica","Verdana" en "Sans-serif" zijn de meest gangbare lettertypes.
 • Kijk ook kritisch naar de grootte van je letters. (11 a 12 pixels).
 • Zorg voor contrast tussen de letter en de achtergrond, bijvoorbeeld zwarte letters op een witte achtergrond
 • Gebruik, zo mogelijk, een externe cascading style sheet voor de opmaak. Daarmee bereik je dat alle pagina’s het zelfde lettertype, dezelfde letterkleur, dezelfde achtergrondkleur enz. enz. hebben. 

Scanbare teksten

Onderzoek heeft geleerd dat de meeste bezoekers van websites teksten "scannen" in plaats van rustig woord voor woord alles door te lezen. Hun ogen schieten over een pagina heen. Het is dus heel verstandig je teksten scanbaar te maken.

Tips om de "scanbaarheid" van de pagina te vergroten:

 • Gebruik inhoudsopgaves of menu’s
 • Geef je pagina’s een duidelijke, vaste structuur
 • Gebruik zinvolle tussenkoppen
 • Maak signaalwoorden vet of maak er een link van
 • Gebruik opsommingtekens
 • Maak geen gebruik van knipperende teksten, zij leiden alleen maar af bij het lezen van de rest van de tekst.
 • Beperk je per alinea tot één onderwerp
 • Begin (lange) teksten met een uitdagende en informatieve samenvatting
 • Splits langere teksten op en gebruik na een korte inleiding bijvoorbeeld de link lees verder of meer informatie
 • Gebruik witregels tussen alinea's

Scrollen

Scrollen is vaak vervelend want lange lappen tekst schrikken veel mensen af. Maar een lange tekst kan ook heel goed gestructureerd zijn. En als je lezers echt geïnteresseerd zijn dan vinden ze scrollen waarschijnlijk minder erg. Scrollen is dan soms beter dan eindeloos doorklikken in opgeknipte webpagina's vol korte, versnipperde informatie.

Interactie op je site

Internet is het medium bij uitstek voor interactie. Betrek je lezer daarom zoveel mogelijk bij de site en activeer hem om bepaalde onderdelen te bezoeken. Gebruik daartoe links als lees verder, vul het formulier in, bekijk de animatie

Flash

Gebruik flash en animaties alleen als het functioneel is en zorg er in ieder geval voor dat men het flash onderdeel kan overslaan.

Meer informatie

Meer informatie over schrijven voor het web vind je op de volgende sites: