Centraal Examen

Oude syllabi en examens en regelgeving en andere (overheids-)publicaties vind je hier.

CE Jaar

Grieks

Latijn

2013 Euripides (Medea) Filosofisch proza
2012 Homerus (Odyssee) Livius
2011 Herodotus Vergilius
2010 Sophocles, Oedipus Tyrannus Cicero, Pro Caelio; steunauteur Catullus
2009 Homerus, Ilias
Lief en leed bij mens en god in de oorlog

- Syllabus.
Ovidius
De Metamorphoses: veranderingen in de poŽtische traditie

- Syllabus.
2008 Plato
Socrates: portret van een veelzijdig Athener

- Syllabus.
- De onvolprezen Wiebe Koopmans heeft weer vertaalhulpen eindexamen Grieks en Latijn gemaakt.
Gebruik de volgende link voor Grieks: Plato
Je treft er werkteksten in .doc formaat met regel tussenruimte en volledig bewerkbaar, woordbetekenissen verschijnen bij overgaan met de muis, rijtjes van de verbogen vormen verschijnen bij klikken op een woord, een werkvertaling en commentaar.
Seneca, steunauteur Tacitus
Filosoof in het Keizerrijk

- Syllabus.
- Via de volgende link bereik je de vertaalhulp van Wiebe Koopmans voor Latijn:
Seneca
2007 Euripides, Hippolytus
- Syllabus.
- de Griekse tekst van het pensum: print het in een groter lettertype uit en je kunt boven en onder woorden/betekenissen, aantekeningen, constructiehulpjes erbij zetten. En je houdt in je boek een schone tekst over; altijd handig bij repeteren!
Unicode-bestand dat in Word leesbaar is. (Vraag het gemodificeerde lettertype Greek Times New Roman aan bij Joop Jagers!)
Vergilius
- Syllabus.
- De Latijnse tekst van het pensum: print het in een groter lettertype uit en je kunt boven en onder woorden/betekenissen, aantekeningen, constructiehulpjes erbij zetten. En je houdt in je boek een schone tekst over; altijd handig bij repeteren!
2006 Homerus, Odyssee.
Een verhaal van vader en zoon.

- Syllabus.
- De Griekse tekst van het pensum: print het in een groter lettertype uit en je kunt boven en onder woorden/betekenissen, aantekeningen, constructiehulpjes erbij zetten. En je houdt in je boek een schone tekst over; altijd handig bij repeteren!
Unicode-bestand dat in Word leesbaar is.
Vraag het gemodificeerde lettertype Greek Times New Roman aan bij Joop Jagers!
Livius.
Eeuwige haat: Rome en Carthago.

- Syllabus.
- De Latijnse tekst van het pensum: print het in een groter lettertype uit en je kunt boven en onder woorden/betekenissen, aantekeningen, constructiehulpjes erbij zetten. En je houdt in je boek een schone tekst over; altijd handig bij repeteren!
2005 Herodotus.
Diplomatiek en intermenselijk verkeer in de Griekse wereld.

- Syllabus.
- De Griekse tekst van het pensum: print het in een groter lettertype uit en je kunt boven en onder woorden/betekenissen, aantekeningen, constructiehulpjes erbij zetten. En je houdt in je boek een schone tekst over; altijd handig bij repeteren!
Unicode-bestand dat in Word leesbaar is.
Vraag het gemodificeerde lettertype Greek Times New Roman aan bij Joop Jagers!
- Via het woordenoverhoorprogramma VOCABULARIUM kun je ook je stamtijden repeteren. Deze lijst wordt bekend verondersteld op het examen.
Ovidius.
De moraal van het verhaal ...

- Syllabus.
- De Latijnse tekst van het pensum: print het in een groter lettertype uit en je kunt boven en onder woorden/betekenissen, aantekeningen, constructiehulpjes erbij zetten. En je houdt in je boek een schone tekst over; altijd handig bij repeteren!
- Het bloedig moordverhaal van Pyramus en Thisbe. Het is een liedje, grootte zeveneneenhalf Mb. Gezongen door de Ploegadoers (visitekaartje en website).
En hier nu ook de tekst (met nog 4 varianten) en de noten.
Met dank aan Emmy van Stratum!
2004 Euripides, Troiades.
In de macht van de ander: hoe reageer je wanneer je overwonnen bent?

- Syllabus.
- De Griekse tekst van het pensum: print het in een groter lettertype uit en je kunt boven en onder woorden/betekenissen, aantekeningen, constructiehulpjes erbij zetten. En je houdt in je boek een schone tekst over; altijd handig bij repeteren!
Unicode-bestand dat in Word leesbaar is.
Vraag het gemodificeerde lettertype Greek Times New Roman aan bij Joop Jagers!
Cicero, Filosofisch proza.
Tussen domus en forum. Cicero over individu en samenleving.
- Syllabus.
- De Latijnse tekst van het pensum: print het in een groter lettertype uit en je kunt boven en onder woorden/betekenissen, aantekeningen, constructiehulpjes erbij zetten. En je houdt in je boek een schone tekst over; altijd handig bij repeteren!
- Hierbij mijn uitwerking van het SE-pensum 2004, Cicero, Hermaion-uitgave, Otium cum Dignitate; vertalingen en antwoorden op de vragen, hoofdst. 1-3. Voor wie er wat aan heeft.
Henry Stadhouders, alias Isidorus; docent Latijn
2003 Homerus, Odyssee.
Odysseus vertelt zijn verhaal: de ongelofelijke avonturen van een held op weg naar huis.
- Syllabus.
- De Griekse tekst van het pensum: print het in een groter lettertype uit en je kunt boven en onder woorden/betekenissen, aantekeningen, constructiehulpjes erbij zetten. En je houdt in je boek een schone tekst over; altijd handig bij repeteren!
Unicode-bestand dat in Word leesbaar is.
Vraag het gemodificeerde lettertype Greek Times New Roman aan bij Joop Jagers!
Livius.
Vrijheid of onderdrukking? Livius over Romeinse inmenging in Griekse aangelegenheden.
- Syllabus.
- De Latijnse tekst van het pensum: print het in een groter lettertype uit en je kunt boven en onder woorden/betekenissen, aantekeningen, constructiehulpjes erbij zetten. En je houdt in je boek een schone tekst over; altijd handig bij repeteren!