Mijn Elektra, NoordNederlands Toneel. Krantenartikelen