Nieuwsbrief 3, 01-12-2000

Nieuwe leden
Reactie KCV-voucher, nieuwsbrief 2
Aanvulling Grieks, nieuwsbrief 2: bestelwijze en inhoud cdrom Klassiek Grieks
Uitleg bijlagen/attachments
Woordenlijst Fortuna 3-9
Index receptiereeks VU


Nieuwe leden

Jelle Bouma, Toos Jamin, Catharine Schaafsma-Van Egmond

Naar boven


Reactie KCV-voucher, nieuwsbrief 2

Beste mensen,
De CKV-bonnen dienen inmiddels op school binnen te zijn. Ze zijn slechts bestemd voor de vierdeklassers. De vijfdeklassers kunnen een CJP krijgen tegen een gereduceerde prijs (f. 15,-). Mocht je de bonnen niet hebben gekregen, neem dan contact op CJP: 020-6263345 (
www.cjp.nl).

Arno Essens

Naar boven


Aanvulling Grieks, nieuwsbrief 2: bestelwijze en inhoud cdrom Klassiek Grieks

Op de CDROM komt ten minste het volgende te staan:

De door mij bewerkte fonts bevatten alle diakritische tekens, alsmede de digamma, koppa, sampi en stigma. Gebruikers van Antioch die de c-vormige sigma en de jot nodig hebben, worden op hun wenken bediend.

Wat ik NIET opneem, is het TITUS-font, dat per email kan worden aangevraagd, en het alleen voor geregistreerde gebruikers van Antioch bestemde Vusillus Old Face font.

De CDROM kan alleen besteld worden door wie een wettige licentie voor het gebruik van Microsoft Windows heeft. Wie de CDROM bestelt, verklaart daarmee over een dergelijke licentie te beschikken. Bestelling is mogelijk door storting van f. 20,- op giro 1638777 t.n.v. J.C. Jagers, Eindhoven. De CDROM wordt zo spoedig mogelijk gezonden aan het op de overschrijving vermelde adres.

Joop Jagers

Naar boven


Uitleg bijlagen/attachments

Bij dit bericht zitten 3 attachments:
* 0001.doc is een woordenlijst bij Fortuna (
uitleg hier),
* 0002.doc is een index op de receptiereeks van de VU (uitleg hier) en
* index.htm is de inhoudsopgave van alle (toekomstige) bijdragen van jullie kant. Als je dit bestand opslaat in een eigen directory en daarin ook de nieuwsbrieven en bijlagen opslaat heb je een makkelijk te raadplegen archiefje.
Jullie bijdragen komen NIET op het archief op Internet en zijn dus alleen bedoeld voor eigen gebruik!

Naar boven


Woordenlijst Fortuna 3-9

Beste community-leden,
Ook zoveel moeite om Fortuna-leerlingen duidelijk te maken welke woorden volgens de urbs-groep gaan? Ik heb een alfabetische woordenlijst voor Fortuna les 3 t/m 9 gemaakt op basis van de leerwoordjes, dus met de accusativus in plaats van die vervelende genitivus-vormen bij de woorden van de derde declinatie, werkwoorden in de derde persoon in plaats van de eerste (die ze nog niet gehad hebben) en nog wat andere handigheden (maar misschien nog niet helemaal foutloos). Interesse? Het Word-document is als attachment toegevoegd.

Ad Hereijgers

Naar boven


Index receptiereeks VU

Ik heb de titels van alle bijdragen van de receptie-van-de-klassiekenreeks van Caroline Fisser/VU bij elkaar gezet, als service naar met name leerlingen die op zoek zijn naar secundaire literatuur bij een bepaald onderwerp. Bij mijn weten is nummer IX (1997) het laatst verschenen nummer. Als er nog nieuwere nummers zijn dan graag een berichtje.

Leo Nellissen

Naar boven


E-mail.