Nieuwsbrief 10, 04-03-2001

Nieuwe leden
Verslag studiedag
Reactie Herodotos, CE 2001, nieuwsbrief 9
Reactie Joop Jagers op brief Rectoren Zelfst.Gymn., nieuwsbrief 8
Varia
Aanvulling kalender


Nieuwe leden

Johan Splinter, Pauline Gombert, Mar-Janne van Velthoven, Annemieke van der Plaat, Annelies van Tongeren

Als je als nieuw lid bepaalde oude bijdragen of nieuwsbrieven wilt ontvangen stuur dan even een mailtje.

Naar boven


Verslag studiedag

Ook in maart zijn er weer studiedagen. Als je een van deze dagen bezoekt wil je misschien een kort verslag maken/sturen met de voornaamste/opvallendste punten?

Naar boven


Reactie Herodotos, CE 2001, nieuwsbrief 9

De stof van het Centraal Examen mag niet voorkomen in de stof van het Schoolexamen, anders dan voorheen bij het Schoolonderzoek het geval was. Om die reden sluiten wij op onze school het Schoolexamen Latijn en Grieks af in VWO5.
Op die manier kan heel VWO6 aan de stof voor het CE worden besteed, wat, gezien de hoeveelheid stof, ook wel nodig is.
Nu vraag ik mij af, wat de status is van de proefwerken die Rob heeft ingezonden. Tellen die mee bij het Schoolexamen (mag niet volgens mij)? Zijn het diagnostische toetsen voor VWO6 zonder enig gewicht voor het SE? Krijg je leerlingen dan warm voor dergelijke toetsen zonder cijfermatig belang? Als je er niet redelijk zeker van bent dat leerlingen een bepaalde hoeveelheid stof grondig hebben bestudeerd, tot welke diagnose leidt dan een diagnostische toets?

Joop Jagers

Naar boven


Reactie Joop Jagers op brief Rectoren Zelfst.Gymn., nieuwsbrief 8

Bijgevoegd stuk (bestand 0013.doc) van Joop Jagers is een pleidooi voor onder andere afschaffing van het gebruik van een woordenboek bij het CE.

Naar boven


Varia

* Uitgebreide Orpheus-site.
* Agenda van NKV/Hermeneus werkt weer.

Naar boven


E-mail.