Nieuwsbrief 19, 21-06-2001

Nieuwe leden
CE Grieks 2001 II
CE Latijn 2001 II
Vertalingen proefvertalingen CE-bundels 2002
Proefvertalingen Roma
Einde eerste jaar GREX
Varia


Nieuwe leden

Truus Veldhuizen, Joke de Glint, Alwies Cock, Piet Boot, C. Ditvoorst, Herman Siemers, Laura Rietveld, Diederik Burgersdijk, Paul Telders, Douwe de Jong

Als je als nieuw lid bepaalde oude bijdragen of nieuwsbrieven wilt ontvangen stuur dan even een mailtje.

Naar boven


CE Grieks 2001 II

Correctiemodel oude en nieuwe stijl: 0068.pdf. Tekstboekje nieuwe stijl: 0069.pdf. Vragenboekje nieuwe stijl: 0070.pdf.
Deze bestanden heb ik op de CITO-site gehaald: www.citogroep.nl. Tekst- en vragenboekje oude stijl zijn niet op de CITO-site geplaatst. Wel is er een erratum geplaatst:

ERRATA / CEVO-MEDEDELINGEN CENTRALE EXAMENS 2001 - 2e tijdvak.
vwo Grieks (oude stijl) en Grieks (nieuwe stijl)
Opgaven
Op pagina 3, bij vraag 21, is een fout afgedrukt.
De leerlingen krijgen een nieuwe pagina met de de juiste tekst van vraag 21 uitgereikt.
Dit erratum is op 12 juni naar de scholen verstuurd
.

Naar boven


CE Latijn 2001 II

Correctiemodel oude en nieuwe stijl: 0071.pdf. Tekstboekje nieuwe stijl: 0072.pdf. Vragenboekje nieuwe stijl: 0073.pdf.
Deze bestanden heb ik op de CITO-site gehaald: www.citogroep.nl. Tekst- en vragenboekje oude stijl zijn niet op de CITO-site geplaatst. Wel is er een erratum geplaatst:

ERRATA / CEVO-MEDEDELINGEN CENTRALE EXAMENS 2001 - 2e tijdvak.
vwo Latijn (oude stijl) en Latijn (nieuwe stijl)
Opgaven
In het tekstboekje, pagina 2 , moet in tekst 1, regel 2, gelezen worden
atque ita inita i.p.v. atque inita.
Op dezelfde pagina moet in regel 47 gelezen worden
reliquae i.p.v. relictae.
Dit erratum is op 12 juni naar de scholen verstuurd
.

Naar boven


Vertalingen proefvertalingen CE-bundels 2002

In aanvulling op het bericht in nieuwsbrief 17: de verdeling is gemaakt en 17 collegae zorgen ervoor dat een ieder aan het begin van het nieuwe schooljaar de vertalingen, met een correctievoorstel, ter beschikking heeft.

Naar boven


Proefvertalingen Roma

Pauline Gombert start op eenzelfde manier als Ben Bongers (Fortuna) en Peter van der Pasch (Pallas) een reeks proefvertalingen op voor Roma (bestand 0074.doc). Dus: zelfgemaakte teksten ter vertaling, met niet te veel onbekende woorden. Paulines eerste tekst gaat over de verloving van Willem-Alexander en Maxima.
Lees voor de opzet nog even Bens stuk in nieuwsbrief 14.

Naar boven


Einde eerste jaar GREX

Deze nieuwsbrief zal wel de laatste zijn van dit schooljaar. Ik hoop dat we volgend jaar op dezelfde voet door kunnen gaan: het aantal leden groeit gestaag en de schroom om iets in te sturen neemt (terecht!) af.

Ik heb alle mensen die een bijdrage geleverd hebben aan deze nieuwsbrieven een mail gestuurd om hen daarvoor te danken. Zij krijgen vanuit GREX/Kennisnet Antioch en de lettertypencdrom aangeboden. Mocht je geen mail ontvangen hebben en menen dat ook jij zo'n gift verdient, laat het even horen.

Wanneer je je computer gaat opschonen en interessant materiaal tegenkomt, stuur het dan alvast op.

De eerste nieuwsbrief van volgend jaar kun je uiterlijk half september verwachten.

Goede vakantie!

Naar boven


Varia

* oproep
KPC Groep zoekt voor komend schooljaar classici met ideeŽn en tijd om op free lance basis studiebijeenkomsten te organiseren of scholen te adviseren inzake klassieke talen en kcv.
Inlichtingen bij Toos van der Valk, 0703255846, email: avdvalk@ision.nl.

Naar boven


E-mail.