Nieuwsbrief 22, 26-08-2001

Nieuwe leden
CE 2002 Oude Stijl
Staatsexamen 2002
Vakdossiers KT/KCV 2000
Lijst van scholen met klassieke webpagina
Collega zoekt baan
Macron en breve in Word
Vertaalhulpen voor de CE-pensa


Nieuwe leden

Joep Mes, Loes de Keizer

Als je als nieuw lid bepaalde oude bijdragen of nieuwsbrieven wilt ontvangen stuur dan even een mailtje.

Naar boven


CE 2002 Oude Stijl

Er komt geen apart Centraal Examen 2002 voor de Oude Stijl. Deze leerlingen maken hetzelfde examen als de leerlingen Tweede Fase/Nieuwe Stijl. Er komt dus ook geen aparte vertaling.
Dit is mij door zowel Hans Terra (cito) als Hans Smolenaars (cevo) bericht.

Naar boven


Staatsexamen 2002

Literaire genres voor de examens klassieke talen in 2002:
Griekse taal en letterkunde:
schriftelijk examen: historisch proza: Herodotus (CE 2002)
mondeling examen: tragedie: Euripides (zie CE in 2000)
Latijnse taal en letterkunde:
schriftelijk examen: epiek: Ovidius (CE 2002)
mondeling examen: historisch proza: Caesar (zie CE 2001)

Informatie hierover is op te vragen bij:
afdeling staatsexamens IBG, Postbus 30158, 9700 LK Groningen, 050-5998834. Er is geen internetpagina.

De vakinformatie voor KCV komt rond oktober/november ter beschikking.

Mij is, na een aantal brieven en e-mails, niet duidelijk geworden of KCV komend jaar al verplicht is om deel te kunnen nemen aan het CE, zoals dat wel het geval is bij het gewone dagonderwijs. Ik hoop dat er duidelijkheid komt in oktober/november.

Naar boven


Vakdossiers KT/KCV 2000

Mannus Goris levert hierbij de integrale vakdossiers digitaal aan. KT: 0077.doc, KCV: 0078.doc.

Naar boven


Lijst van scholen met klassieke webpagina

Beste GREX-leden,

1. Een tijd geleden heb ik een paar Wordteksten naar GREX gestuurd over Lucianus en zijn Tovenaarsleerling. Die zijn nu ook op Internet te bezichtigen op mijn website CyCADE (www.gallery.uunet.be/lqua.mhoe/tovll.htm). Tot mijn verrassing is het 'html-Grieks' er goed doorgekomen (ALS je Windows hebt, Ún in je Fonts greek.ttf hebt, Ún je Encoding op Western European (Windows) staat.) Over het Grieks in de GREX-tekst heb ik geen respons gehad, zodat ik niet weet of dat wel goed te lezen was. Zouden jullie mij eens een seintje kunnen geven of het Grieks op mijn website al of niet leesbaar is ? Alvast bedankt.

2. Ik wil een LIJST aanleggen van scholen met een klassieke pagina. Het is publiciteit voor de school en en kan een bron van vergelijking of inspiratie zijn voor andere(n). Als je een adres kent zal ik het graag opnemen. De LIJST (via http://www.gallery.uunet.be/lqua.mhoe/index.htm) is op dit moment nog erg pril (van omvang). Klassieke leerlingenpagina's op de schoolwebsite vermeld ik uiteraard ook. Je vindt mijn mailadres onderaan de pagina waarop de LIJST staat.

Met vriendelijke groeten,

Marjorie Hoefmans

Naar boven


Collega zoekt baan

Collega wil van school/baan veranderen en wil zo eens polsen wat er in de aanbieding is,
is bij voorkeur op zoek naar een 4/5 aanstelling, in Brabant/Utrecht, en heeft ruime ervaring: Latijn, Grieks, KCV, onder- en bovenbouw (inclusief eindexamen), studiereizen.

Stuur een berichtje en dan zorg ik voor doorzending.

Naar boven


Macron en breve in Word

Bijgevoegd (bestand 0079.doc) een Word-document waarin wordt beschreven hoe je in Word op eenvoudige wijze klinkers met macron of breve kunt typen. Misschien wel handig nu Ovidius examenauteur is.

Joop Jagers

Naar boven


Vertaalhulpen voor de CE-pensa

Wiebe Koopmans is bezig met Herodotus en Ovidius, inclusief een algemene grammatica. Klik hier.
Cock van Montfoort is bezig met Herodotus en Ovidius. Klik hier.

Naar boven


E-mail.