GREX
Community Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming
NB-0403
NIEUWSBRIEF, maart 2004
Jaargang 4, nummer 03
Grex-site
Vaklokaal
Forum
NB-archief
CE-archief
Lesmateriaal
Davindi
Kalender
Vacature
Aanmelden

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord
Forum
Examenpensum Latijn 2004: Cicero
Mailinglist

Voorwoord

De derde nieuwsbrief in 2004 is een korte. Ik krijg met enige regelmaat wanhopige mailtjes van leden die geen toegang krijgen tot het lesmateriaal. Maar, zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld, is de database met lesmateriaal nog niet actief. Zodra dit het geval is krijgen alle leden de benodigde inloggegevens via de mail toegestuurd. Voorlopig stuur ik bestanden, waarover in de nieuwsbrief gesproken wordt als bijlage mee. Je kunt zo zelf je eventueel nog bestaande archief uitbreiden. Raadpleeg regelmatig de site voor het laatste nieuws. Zo was het laatste nieuwtje een mededeling over het nieuwe woordenboek Grieks, dat in week 13 (22-26 maart) moet gaan verschijnen. Laten we het hopen!!

Robert Peters
naar boven


Forum

Naar aanleiding van een reactie van een lid van GREX een paar richtlijnen voor het forum om de bruikbaarheid ervan te vergroten.

* Op de eerste plaats het verzoek dat men in een reactie bij het onderwerp blijft waarop wordt gereageerd. Nu zijn de onderwerpen waarop is gereageerd (drie...) al vervuild. (Bij het motet staat een tip over Kees Stip's Variaties op een misverstand i.v.m. Ovidius. Bij "ontbrekende vertaling" wordt geklaagd over de summiere annotatie bij de Trojaanse vrouwen. Bij "pensum Latijn te zwaar?" lees je een betoog om een van de klassieke talen af te schaffen en op voorstellen om de opzet van het examen te veranderen.)
* Voor alle andere opmerkingen is op het forum plaats, maar dan wel graag als nieuw onderwerp.
* Als je een nieuw item op het forum hebt geplaatst kun je leden hierop wijzen door een mailtje te sturen naar list-klassieke_talen@digischool.nl.

Robert Peters
naar boven


Examenpensum Latijn 2004: Cicero

Beste Collegae,

Hierbij een bijdrage (OcD-hoofdst1-3.doc) voor onze gemeenschap. Het betreft:

Examenpensum Latijn 2004: Cicero
vertalingen en antwoorden op de vragen van de Hermaion-uitgave,
Otium cum dignitate, Hoofdstukken 1 – 3

Dit werk is een naar eigen inzichten herziene versie van de onvolprezen bewerking van het examenpensum door Bernard Bongers, die eerder via de VCN- & Grex-sites is verspreid. Het zijn met name de vertalingen en annotaties, welke zijn aangepast. De antwoorden op de vragen zijn nagenoeg ongewijzigd gehandhaafd. Ook is de algehele lay-out gestroomlijnd.

Dit resultaat wordt met volmondige instemming van B. Bongers ter verspreiding aangeboden.

Henry Stadhouders

naar boven


Mailinglist

Sinds de hernieuwde aanmeldingsprocedure bestaat er een geautomatiseerde mailinglist. Je kunt alle leden bereiken door een mailtje te sturen aan list-klassieke_talen@digischool.nl. Leden hoeven niet bang te zijn via deze mailinglist overladen te worden met allerlei junkmail, want alle mail gericht aan de list komt eerst bij mij terecht en moet door mij doorgestuurd worden naar de leden van de mailinglist. Maak gebruik van deze mailinglist om vragen aan leden 'rechtstreeks' aan de leden te sturen.

Robert Peters
naar boven