GREX
Community Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming
NB-0406
NIEUWSBRIEF, juli 2004
Jaargang 4, nummer 6
Grex-site
Vaklokaal
Forum
NB-archief
CE-archief
Lesmateriaal
Davindi
Kalender
Vacature
Aanmelden

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord
Leden
Grex-site
Forum
CE-archief
Lesmateriaal
Fortuna 3, hoofdstuk 16, extra vertaalhulp
CE 2005, proefvertalingen

Voorwoord

Het schooljaar zit er bijna op. In deze nieuwsbrief jaar blikken we kort terug en kijken we alvast een beetje vooruit naar het komend jaar. Wat de nieuwsbrief betreft is het om meerdere redenen moeilijk elke maand een goed gevulde brief uit te geven. Aan de ene kant is nieuws vaak achterhaald, omdat het bijvoorbeeld op de site al langer te lezen valt. Anderzijds is er het afgelopen jaar niet erg veel lesmateriaal aangeleverd door leden. Juist met deze bijdragen werd in het verleden de nieuwsbrief vaak zinnig gevuld. Hierbij dus een oproep aan jullie om komend jaar weer lesmateriaal in te sturen voor elkaar!
naar boven


Leden

De omzetting van de ledenadministratie naar de door andere communities gebruikte geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft GREX een behoorlijk aantal leden gekost. Voor veel leden is het te veel moeite geweest om het formulier in te vullen, of misschien heeft men het de moeite niet waard gevonden. Een groot aantal heeft zich echter opnieuw aangemeld en samen met de nieuwe aanmeldingen van het afgelopen jaar is het aantal leden de 200 al weer gepasseerd. Een behoorlijk aantal, maar het streven is naar meer.
naar boven


Grex-site

De site van Grex is het afgelopen jaar goed bezocht. Met name het nieuws en de vacatures hebben veel 'kijkers' getrokken. Op- en/of aanmerkingen over de site waren, zijn en blijven welkom. In principe blijft de opzet van de site komend jaar ongewijzigd.
naar boven


Forum

Het Forum is langzaam op gang gekomen. Er wordt inmiddels vaker gereageerd op vragen en oproepen, maar we kunnen nog niet spreken van een soepel lopend, veelvuldig gebruikt discussiepodium. Het Forum blijft komend jaar gehandhaafd en ik hoop dat er meer en meer gebruikt van gemaakt gaat worden.
naar boven


CE-archief

Leo Nellissen heeft het CE-archief weer bijgewerkt. De eindexamens Latijn en Grieks van 2004, eerste en tweede tijdvak, zijn opgenomen. Opmerkingen over het CE-archief kunnen rechtstreeks naar Leo of naar GREX gestuurd worden.
naar boven


Lesmateriaal

De bedoeling van digischool/kennisnet is, dat lesmateriaal (in de toekomst) online (op de site van de community) te vinden is. Voordat het zover is, dat dit ook daadwerkelijk mogelijk is, moet er nog een en ander technisch gerealiseerd worden. Voorlopig is voor leden van GREX het lesmateriaal bij de communitymanager op te vragen. Veel leden hebben in het verleden een eigen archief aangelegd en hebben daarin al het lesmateriaal verzameld. Ik zal de zomermaanden gebruiken om dat 'oude' archief bij te werken met de bijdragen van het afgelopen jaar. De verschillende indices moeten aangepast worden om weer een compleet overzicht te krijgen van al het door jullie gemaakte en geleverde materiaal. Zodra dit werk gedaan is, laat ik dat jullie via een mail weten. Wie wil kan dan de betreffende bestanden ophalen/opvragen. In de toekomst wordt het materiaal dat tot nu toe door jullie is aangeleverd niet opgenomen in een online-archief. Wanneer zo'n archief aangelegd gaat worden zal aan iedereen, die een bijdrage levert, gevraagd worden of het materiaal online ter beschikking gesteld mag worden of niet.
naar boven


Fortuna 3, hoofdstuk 16, extra vertaalhulp

Ik heb bij fragment 1 van Tacitus extra vertaalhulp gemaakt in de vorm van vertaalschema's. Sommige heb ik voorzien van een werkvertaling. Van één passage heb ik ook de tekst per zin gegeven. Je kunt leerlingen de schema's geven als vertaalhulp, maar je kunt ze ook leren hoe zo'n schema gemaakt kan worden. Daartoe is dan de tekst per zin gemakkelijk. Ik heb die tekst op de schoolsite gezet en ben met leerlingen in het computerlokaal aan de slag gegaan met het maken van een vertaalschema. Je kunt leerlingen duidelijk maken dat met het geven van een enter en/of tab een lange, moeilijke zin, in ieder geval visueel wat eenvoudiger, i.e. overzichtelijker gemaakt kan worden. Natuurlijk kon en kan dit ook op papier, maar deze manier geeft leerlingen wat mij betreft een duidelijker beeld (letterlijk) van wat ze doen en is weer eens wat anders.

Robert Peters
naar boven


CE 2005, proefvertalingen

Ook voor komend jaar lijkt het me zinvol wanneer er bij de extra vertaalopgaven correctiemodellen gemaakt gaan worden. Voor Latijn betekent dat in ieder geval dat er voor de vertaalopgaven in de uitgave van Hermaion modellen gemaakt kunnen worden. Ik heb de uitgaven van Eisma nog niet binnen, maar uit de gegevens op de site van Eisma blijkt dat de uitgave voor Latijn geen modellen heeft, die voor Grieks echter wel. Voorlopig de vraag aan jullie wie er een bijdrage wil gaan leveren aan het tot stand komen van de correctiemodellen. Een mailtje met je naam en de uitgave die je gaat gebruiken volstaat.
naar boven