GREX
Community Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming
NB-0407
NIEUWSBRIEF, september 2004
Jaargang 4, nummer 7
Grex-site
Vaklokaal
Forum
NB-archief
CE-archief
Lesmateriaal
Davindi
Kalender
Vacature
Aanmelden

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord
CE Latijn 2005: tekst
CE Latijn: correctiemodellen proefvertalingen
Vocabularium
Vacature
De Digitale School helpt

Voorwoord

Dit is de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2004-2005. Ik hoop dat GREX jullie dit jaar weer kan bieden wat gewenst is. Heb je wensen, ideeën, op- en/of aanmerkingen dan verneem ik dat graag via grex@digischool.nl.

Robert Peters
communitymanager

naar boven


CE Latijn 2005: tekst

In een eerdere nieuwsbrief (nb-0404) heb ik de teksten van het pensum Latijn en Grieks opgenomen. Ik heb de teksten van Latijn aangepast aan de uitgave van Hermaion (bijlage 040501.doc).

naar boven


CE Latijn 2005: correctiemodellen proefvertalingen

Een (klein) aantal mensen heeft zich aangeboden om een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van correctiemodellen bij de proefvertalingen in het hulpboek en de docentenhandleiding van Hermaion. Ik heb ze in één bestand opgenomen (bijlage 040502.doc).

Met heel veel dank aan Anneke Korevaar, Jet Albers en Leunis Gabriëlse.

naar boven


Vocabularium

Op www.stilus.nl/vocabularium zijn de woordenlijsten (voor VOCABULARIUM) te vinden van werkboek 2A van de 4e druk van Pallas. Werkboek 2B volgt
binnenkort.

Leo Nellissen
naar boven


Vacature

Met ingang van het nieuwe schooljaar is er een vacature aan het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. Het gaat om een vervanging wegens langdurige ziekte voor circa 15 lessen per week. Het betreft 1 x 1e klas La./Gr., 1 x 2e klas Grieks, 1 x 3e klas Latijn, 1 x 4e klas Latijn en 2 x 4e klas KCV. Voor informatie of een reactie kunt u zich wenden tot de conrector F. Poelwijk: Stedelijk Gymnasium Nijmegen, Kronenburgersingel 269, 6511 AS Nijmegen, via e-mail: f.poelwijk@stedelijkgymnijmegen.nl of telefonisch vanaf 30 augustus 024-3220606. Voor informatie kunt u ook contact opnemen met de sectievoorzitter Mar-Janne van Velthoven, 024-3770030.

Annelies van Tongeren
naar boven


De Digitale School helpt.

De Digitale School verzorgt in samenwerking met Kennisnet trainingen waarin u zelf digitaal lesmateriaal maakt dat direct in de les te gebruiken is. Er zijn 2 soorten trainingen:
1. Workshop Carrousel
U kunt kiezen uit 6 workshops van verschillend niveau: beginners en gevorderden. Gedurende een training kunt u aan 2 workshops deelnemen.
2. Web-based lesmateriaal
Met het programma Lectora kunt u lessen en toetsen maken die via het web continue beschikbaar zijn. Het programma biedt vele mogelijkheden. Het
materiaal kan in een elektronische leeromgeving geplaatst worden.

De trainingen vinden plaats in de Kennisnetruimte, museum Nemo, Amsterdam (naast het Centraal Station) op woensdagmiddag 13.30 - 17.00 uur. De kosten bedragen 80 euro voor de gehele middag. De trainingen zijn toegankelijk voor docenten die lid zijn van een community. Het lidmaatschap van een community is gratis. Inschrijving via www.digischool.nl/trainingen

naar boven


reacties graag naar grex@digischool.nl