GREX
Community Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming
NB-0408
NIEUWSBRIEF, september 2004
Jaargang 4, nummer 8
Grex-site
Vaklokaal
Forum
NB-archief
CE-archief
Lesmateriaal
Davindi
Kalender
Vacature
Aanmelden

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord
Orpheus
Nasleep Trojaanse oorlog groot succes!

Annotaties bij proefvertalingen Herodotus.
Didasko
Kan een gymnasiumkandidaat een atheneum-diploma krijgen?

Voorwoord

De tweede nieuwsbrief in september. De ervaring leert dat in het begin van het schooljaar er nou eenmaal meer nieuws is te melden dan tegen het eind. Wat het nieuws betreft: kijk ook eens op de site van Grex, waar onder 'nieuws' berichten verschijnen die niet altijd in de nieuwsbrief worden opgenomen.

Robert Peters
naar boven


Orpheus

De Nederlandse Bachvereniging heeft het seizoen 2004/2005 in het teken van Orfeo geplaatst. In dit jaar worden drie producties gerealiseerd rondom het Orpheus-thema: de uitvoeringen van Gluck en Rossi, en een Euridice-programma. In combinatie met deze concerten organiseert De Nederlandse Bachvereniging onder meer een reizende tentoonstelling, concertinleidingen, thema-avonden, cursussen en een filmfestival, en is er lesmateriaal ontwikkeld voor KCV en CKV.
Info: www.bachvereniging.nl.
Ook zal het literaire tijdschrift De Revisor (www.revisor.nl) een speciaal themanummer 'Orpheus' uitbrengen (nummer 4, oktober 2004; inclusief CD). Zie www.dbnl.nl/gedichten/.

naar boven


Nasleep Trojaanse oorlog groot succes!

In een spanningsveld dat altijd strak blijft aangetrokken, leveren deze buitengewoon bekwame spelers een adembenemend beeld van zowel de kracht als de zwakheid, die leiden tot de wil hoe dan ook te leven.
- De Haagsche Courant

Op 19 maart 2004 ging de voorstelling Andromache & Neoptolemos van Het Homerostheater in première; twee delen uit De Troje Trilogie van Koos Terpstra. De voorstelling speelde sindsdien met veel succes in Den Haag, Leiden, Utrecht, Groningen en Nijmegen. Op grond van dit succes heeft Het Homerostheater besloten de voorstelling op het repertoire te houden en aan te bieden als schoolvoorstelling.

Andromache & Neoptolemos

"De enige manier om te leven is andere mensen te vertrouwen."

Een man en een vrouw krijgen een kind. Simpel?

Niet als je bedenkt dat Neoptolemos en Andromache eens gezworen vijanden waren. Dat Neoptolemos Griek is en Andromache Trojaanse. Dat Andromache, die prinses, vrouw en moeder was, nu zíjn slavin is. Dat Neoptolemos een rol heeft gespeeld bij de dood van háár eerste kind. Dat Neoptolemos ook nog een bruid neemt - Hermione- en op reis gaat. Dat Andromache achterblijft met Hermione. Dat Hermione's vader Menelaos is. Een Griek. Een vader. Een oorlogsheld?

"Ik hoop dat je je realiseert dat ik je ook zou kunnen vermoorden."

Koos Terpstra schreef met de Troje Trilogie zijn kijk op de nasleep van de Trojaanse oorlog. Maar het zou iedere willekeurige andere oorlog kunnen zijn. Want de vragen blijven gelijk: hoe ga je door na een oorlog? Wat is een vijand? Hoe zet je alle gruwelen opzij die je hebt meegemaakt? Waarom zou je nog opkrabbelen en verder leven, als je al die ellende hebt gezien?

Homerostheater
Het Homerostheater heeft een traditie in het spelen van klassiek repertoire. Eerst lange tijd vooral in het klassiek Grieks, later ook in het Frans, Duits en Engels. Andromache & Neoptolemos was onze eerste Nederlandstalige productie. Op dit moment werken we aan de Mariken van Nieumeghen in het Middelnederlands. Door middel van workshops voor de spelers, een professioneel productie- en regieteam en de uitdagende stukkeuze streeft dit gezelschap naar voorstellingen die boven het maaiveld uitsteken.

Speelinformatie
Andromache & Neoptolemos is nog te zien in Almelo op zaterdag 2 oktober. Voor informatie over deze voorstelling, prijsopgave en andere inlichtingen mailt u met de penningmeester, de heer R. Post: srpost@wanadoo.nl.

info@homerostheater.nl

Spelers en productie
Spel Judith Amsenga, Ilse Crooy, Niels Klok, Jan-Kees in 't Veld, Ruud van der Zalm en Marte Zwierstra
Regie Arne Sybren Postma, Ivo Richaers
Vormgeving Wilko Trenning
Kostuum Linda Eilers
Licht Lot Broos
Grafische vormgeving Barbara Luns

naar boven


Annotaties bij proefvertalingen Herodotus.

Voor mijn leerlingen heb ik bij de proefvertalingen Herodotus uit de Eismabundel (CE 2005) annotaties gemaakt gebaseerd op het nieuwe woordenboek (040503.doc).

Hennie van Egmond
naar boven


DIDASKO 2005

Computerhulp bij het lezen of vertalen van teksten Latijn en Grieks

De nieuwe versie van Didasko is klaar. Aan het programma zijn de teksten van het examen 2005 toegevoegd, plus nog andere teksten. Het programma is bruikbaar in Windows 98 en hoger.

Wanneer het programma is gestart en een tekst is opgevraagd, wordt, als men op een woord in de tekst klikt, rechtsboven bij het vakje van "Omschrijving" de omschrijving van het woord ingevuld, eronder, in het vakje "Betekenis", een bruikbare vertaling van het woord in deze tekst. De vertaling van woorden kan men in een ander scherm "opsparen " en daarna voor eigen gebruik bewerken.

Ook kan men door de "Woordenlijst" te activeren in het vakje "Woord in de woordenlijst" andere betekenissen en/of vormen van het woord zien.

Het is ook mogelijk onderdelen van de grammatica te bekijken.
Door op de rechter muisknop te klikken kan meteen het voorbeeld in de grammatica van het aangeklikte woord worden opgeroepen. Deze functie geldt (nog) niet voor de teksten van Homeros.

Bij de examenteksten van 2002 t/m 2005 en de nieuwe teksten van 2004 en 2005 is het ook mogelijk te zien in welk verband het aangeklikte woord thuishoort. Alle woorden van het betreffende verband krijgen dezelfde kleur. Bij "verband" moet men denken aan hoofdzin, bijzin, ablativus absolutus, aci-constructie enz. Met een geel tekstkadertje dat even zichtbaar is, wordt aangegeven om welk verband het gaat. Dezelfde mededeling staat ook in de statusregel (onderaan). De kern van de zin (onderwerp en gezegde) wordt vet weergegeven.

Bij de namen van de examenteksten van 2003, 2004 en 2005 is het mogelijk extra informatie op te vragen in de vorm van een tekst (eventueel met een plaatje) of een kaartje.

Meer informatie: www.didaskoo.nl

Voor vragen of inlichtingen kunt u terecht bij:
J.H.A. Leenders
Sleedoornlaan 11
5672 BL Nuenen
tel.: 040-2833975
E-mail: jhalndrs@worldonline.nl

naar boven


Kan een gymnasiumkandidaat een atheneum-diploma krijgen?

Een examenkandidaat die is gezakt voor zijn gymnasiumexamen en bij wie de klassieke taal in het vrije deel zit kan alsnog een atheneumdiploma krijgen. Leerlingen aan een brede scholengemeenschap kunnen dit diploma aan hun eigen school krijgen uitgereikt. In de regeling profielen 2003 is immers geregeld dat op atheneum kcv i.p.v. ckv1 in het gemeenschappelijk deel kan staan. Leerlingen aan een categoriaal gymnasium moeten voor het verkrijgen van het atheneumdiploma een verzoek indienen bij de staatsexamencommissie (tel. 050 599 89 33, staatsexamen@ib-groep.nl). Natuurlijk moet de leerling voldoen aan de normale slaag -en zakregeling.
naar boven