GREX
Community Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming
NB-0410
NIEUWSBRIEF, november 2004
Jaargang 4, nummer 10
Grex-site
Vaklokaal
Forum
NB-archief
CE-archief
Lesmateriaal
Davindi
Kalender
Vacature
Aanmelden

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord
Woorden bij Pallas 3, gesorteerd naar grammaticale categorie
Pyramus en Thisbe: een liedje
KCV-project 'Klassiek bouwen'
Vakredactie: hernieuwde oproep!!


Voorwoord

In de nieuwsbrief van november o.a. een herhalingsoproep aan leden om zich op te geven voor de vakredactie. Ik hoop dat een aantal leden het nut en het belang van het bestaan van een vakredeactie inziet en op basis daarvan alsnog gaat reageren.

Robert Peters
naar boven


Woorden bij Pallas 3, gesorteerd naar grammaticale categorie (040504.doc)

Hierbij een wijziging, aanpassing van bestand 0133.doc (woorden bij Pallas 3) gesorteerd naar grammaticale categorie. Referentie is niet meer naar het eindexamenkatern, maar naar het woordenboek van Hupperts. Her en der wat wijzigingen en verbeteringen. Verder heb ik op de woorden de accenten gezet.
Aan de onderkant de minimumlijst stamtijden CEVO 2004

Anna Prins
naar boven


Pyramus en Thisbe: een liedje

In de laatste nieuwsbrief sprak ik over Pyramus en Thisbe: een liedje van de Ploegadoers / Kees Stip, te vinden op www.digischool.nl/kt/ce/ce.htm#ce2005. Dankzij Emmy van Stratum staan er nu ook de tekst en de noten.

Leo Nellissen

naar boven


KCV-project 'Klassiek bouwen'

Ik bied op mijn vernieuwde website (onder meer) een KCV-project 'Klassiek bouwen' aan, over architectuur van en naar Grieken en Romeinen. Het lespakket kan zonder meer van mijn website gedownload (pdf, 10 MB) worden.

Ad Hereijgers
naar boven


Vakredactie: hernieuwde oproep!!

In de vorige nieuwsbrief stond onderstaande oproep. Ik heb geen reacties mogen ontvangen van leden die het nuttig vinden dat meer mensen meedenken over de invulling en het functioneren van de community. Het gaat niet om een heel intensieve taak, integendeel, een keer of vier per jaar de community onder de loep nemen en via mail bevindingen uitwisselen en één keer samenkomen (reis- en verblijfkosten worden vergoed). Ik herhaal de oproep nog een keer:

Wil je meedenken, praten en beslissen over de inhoudelijke opzet en het functioneren van de community, de site, het forum, de nieuwsbrief, het vaklokaal en dergelijke zaken, meld je dan aan via de mail. De bedoeling is dat er voor de community een zogenaamde vakredactie wordt gevormd, die zich buigt over bovenstaande zaken. Er zal voornamelijk via mail gecommuniceerd worden. Eén of twee keer per jaar zal de redactie bij elkaar komen om 'lijfelijk' van gedachten te wisselen.
Het lijkt me zinvol wanneer diverse geledingen vertegenwoordigd zullen zijn in de vakredactie. Ik denk hierbij aan de volgende geledingen: docenten, studenten/lio's, universiteiten, vaklokaal, vcn.
Aanmeldingen en reacties op bovenstaande zijn meer dan welkom!!

Robert Peters

naar boven