Nieuwsbrief 42, 16-04-2002

Nieuwe leden / Archief
Tekst pensum 2003
OPROEP Geen KCV, geen diploma
OPROEP Via Nova
Zomerschool Hellas
OPROEP Overgangsnormen onderbouw
Proefvertalingen Roma
Varia
Vacature


Nieuwe leden

Janine Zwiers-de Lange, Clarine Rijpstra-van Daal, Marieke Nugteren, Maurice van Daal

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 42 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 106 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Tekst pensum 2003

Ik heb de Griekse (bestand 0105.doc) en de Latijnse (bestand 0106.txt) tekst van het pensum CE 2003 bijeengezet.
Misschien aardig voor je leerlingen: je kunt het uitprinten in een groter lettertype, je kunt boven en onder woorden/betekenissen, aantekeningen, constructiehulpjes noteren, je houdt in het boek een schone tekst over.
Vraag voor het Grieks eventueel het gemodificeerde lettertype Greek Times New Roman aan bij Joop Jagers.

Leo Nellissen

Naar boven


OPROEP Geen KCV, geen diploma

Als aanvulling op de vraag van Anneke Korevaar in nieuwsbrief 38 (en 39).
Gezien onderstaande besluit zou het mogelijk moeten zijn dat een leerling die slecht staat voor Latijn/Grieks toch deelneemt aan het centraal examen. Blijkt het resultaat daarvan tegen te vallen (lees: de leerling haalt onvoldoende en kan op geen enkele manier slagen omdat hij geen CKV 1 heeft) dan blijkt met wat kunst- en vliegwerk toch nog CKV 1 afgevinkt te kunnen worden.
En in ieder geval heeft de leerling dan een aantal certificaten/vrijstellingen gehaald.
Sla even de 2 onderstaande documenten erop na!

In Gele Katern 10, 17 april 2002 staat het volgende, iets anders geformuleerd, te lezen:
Het bevoegd gezag van een school kan een leerling toelaten tot het centraal examen die het schoolexamen niet heeft afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen doordat het profielwerkstuk, het deelvak culturele en kunstzinnige vorming 1 of het deelvak lichamelijke opvoeding 1 niet is afgesloten. Afsluiting van betreffende onderdelen vindt plaats na aanvang van het eerst tijdvak, doch uiterlijk een week voordat de uitslag wordt vastgesteld.
Een uitvoerige toelichting hierover is opgenomen in de brief van 17 december 2001 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, onder kenmerk: VO/BOB-2001/44029.

Naar boven


OPROEP Via Nova

Onze sectie is een beetje uitgekeken op Roma. We overwegen om over te stappen op Via Nova, onder andere omdat dat vanaf het begin veel "Romeinser" is.Is die overstap een goede keuze? Wat zijn de nadelen van Via Nova? Graag een reactie.

Emmy van Stratum

Naar boven


Zomerschool Hellas

De beste week van mijn leven
Euroclassica zomerschool in Griekenland 2001 (en 2002)

"Dit was de beste week van mijn leven, " zo sterk drukten verschillende Europese gymnasiasten zich uit in de essays die ze aan het eind van de Euroclassica zomerschool moeten schrijven. We plagen ze altijd een beetje met die eindtest. Sommigen maken zich echt zorgen: "Moeten we alles uit de lessen en boeken kennen? Wat gebeurt er als je zakt?" Op onze standaardgrap dat ze dan Griekenland niet mogen verlaten, barsten ze in lachen uit: "Oh, maar dan ga ik zakken." Terwijl ze op de laatste avond in de collegezaal van de hotelschool waar we verblijven, driftig zitten te schrijven, overvalt ons als docenten de weemoed. Al acht jaar runnen twee Spanjaarden, een Brit en deze Nederlander deze zomerschool. Ieder jaar is er een moment van twijfel. We zijn alle vier in onze eigen landen bezige baasjes. Zo'n zomerschool in september is een enorme inbreuk in ons academisch bestaan. Maar dan zitten we in Nauplion of Eretria op een terras en zien José uit Spanje met zijn inmiddels onafscheidelijke kompaan Roman uit Sint-Petersburg voorbijkomen of de Zweedse Lina met de Nederlandse Dénise. Dan weten we het: "Volgend jaar weer, hè?"

Dit keer hebben we meteen voor twee jaar besloten. De zomerschool zal in elk geval in 2002 en 2003 weer worden gehouden - over het Olympische jaar 2004, als het in Athene een gekkenhuis zal zijn, hebben we onze twijfels. De Euroclassica zomerschool zal onder onze leiding in elk geval de tien jaar halen. Dan zullen zo'n 500 Europa in Griekenland hebben ontdekt.

Het is die Europese ervaring die de zomerschool zo bijzonder maakt. Dit jaar hadden we precies een bus vol: 46 scholieren uit 14 naties, waaronder zoals altijd Kroatië, Spanje, Italië en Nederland. Maar dit jaar waren er weer vier Letten, studenten klassieken van de universiteit van Riga, en twee leerlingen van het Petersburgse Klassieke Gymnasium en er was weer eens een hele club meisjes uit Zweden. Niet alleen de diversiteit maakte de zomerschool 2001 tot de meest Europese, maar vooral ook de harmonie die er haast direct ontstond. Ook de anders verlegen Kroaten mengden zich dit keer volop in het Europese gezelschap. Alleen de Italianen van het Liceo Classico uit Genua bleven wat op zichzelf; ze kenden wel goed Oudgrieks, maar Engels was een probleem. Ze compenseerden hun minderwaardigheidsgevoel door luidruchtigheid, waarvoor - heel schattig - de stille Carla zich kwam verontschuldigen.

Onze enige zorg is dat het wel langzamerhand erg een gynaikeion wordt: er waren dit jaar slechts 8 jongens bij, buiten de vier oude heren die de leiding vormen. Daarom hanteer ik als er selectiecriteria voor Nederlandse deelnemers nodig zijn, een positieve discriminatie tegenover epheben. Selectie was dit jaar niet nodig: alle vijf aangemelde Nederlanders, vier meisje en één jongen konden mee. Ze voldeden aan de vereisten dat ze in de bovenbouw zaten en Grieks in het eindexamen hadden. Zoals altijd gedroegen zij zich zeer communicabel.

Ik kan precies antwoord geven op de vraag: "Waar was jij toen de vliegtuigen de torens van het Wereld-Handels-Centrum troffen?" In de Saronische Golf! Na een paar dagen met lessen, drama en strand hadden we vanuit ons hotel aan de Attische kust eerste excursie gemaakt, naar Athene. Er was nog tijd voor een duik vóór scholieren van een Atheense school een opvoering kwamen geven. Toen ik het hotel weer inliep, was 'onze directeur' José Navarro net uit Madrid gebeld: er was iets in New York gebeurd. Verbijsterd keken we naar de eindeloos herhaalde televisiebeelden. Een Oostenrijkse scholier stelde me de vraag: "Waarom hebben ze het Vrijheidsbeeld niet genomen?", wat aanleiding was voor een interessante discussie over democratie, kapitalisme en imperialisme. Zulke intellectuele gesprekken ontstaan spontaan, terwijl we in de bus zitten, het Myceense puin beklimmen, met de veerboot naar Euboia varen of op het strand liggen te bakken. Ze horen ook bij de Euroclassica zomerschool.

Wilt u leerlingen (zich laten) aanmelden voor de zomerschool 2002? De aankomstdag is vrijdag 6 september, de terugreis is op zondag 15 september. Voor de school zelf (logies met ontbijt en avondmaal, lessen en excursies) betalen de deelnemers € 500. Daarbij komen dan de vliegkosten. Ik weet het: goedkoop is het niet. Deze Euroklassieke zomerschool valt buiten alle kaders van Europese subsidiëring, maar is de 'beste week van een leven' niet iets waard?

Anton van Hooff

Naar boven


OPROEP Overgangsnormen onderbouw

Hieronder 4 reacties van collegae op de vraag van K & K in de vorige nieuwsbrief.

Reactie 1
A. Bij ons tellen in de 2e klas de cijfers van Latijn en Grieks niet mee als ze er mee stoppen. Wij beginnen in de brugklas met Latijn en Grieks. De leerlingen die voor het gym kiezen weten waar ze aan beginnen, nl. dat ze het twee jaar vol moeten houden. Dat wordt duidelijk verteld. Wij beschouwen het als een soort kennismakingsperiode. Mocht het de leerlingen niet bevallen, dan kunnen ze er zonder problemen mee stoppen.
In de praktijk blijkt het voor de sfeer in de klas weinig tot geen problemen op te leveren. En als ze echt niet mee willen doen mogen ze aan een ander vak werken. B. In de 3e klas hebben we met beide te maken gehad:
- Grieks en Latijn telt niet mee als ze het laten vallen
- Van Grieks en Latijn telt het gemiddelde als ze het laten vallen.
Als ze in de derde klas weten dat het toch niet meetelt, heeft dat wel een negatieve invloed op de klas: er stoppen er na de derde klas gewoon meer dan na de 2e klas en ze kunnen minstens zo goed rekenen als 2e klassers.
Verder hebben ze bij ons 4 uur Grieks en 3 uur Latijn in de derde, dus mag het best meetellen. Bovendien weten ze van tevoren waar aan ze beginnen, niemand wordt verplicht tot Latijn en Grieks, ze hebben er zelf voor gekozen. Leerlingen die afhaken omdat het meetelt of het kiezen omdat het niet meetelt zijn mij niet bekend. Slechte motivatie trouwens!
Als het bij ons zo zou worden dat het weer niet meetelt, geef ik geen les meer in de 3e klas. Soms voel je je net een kinderoppas. Daar ben ik niet voor aangenomen.

Reactie 2
Bij ons tellen Grieks en Latijn in de 2e en 3e klas mee voor de overgang. We maken leerlingen meteen duidelijk dat de keuze voor het gymnasium voor 2 jaar is. Aan het eind van de 2e klas is er nauwelijks uitval: alleen bij leerlingen die zeer slecht scoren en wanneer er sprake is van bepaalde omstandigheden tellen Grieks en Latijn niet mee. Ook in de 3e klas wordt alleen in uitzonderlijke gevallen "de vinger gelegd" op de cijfers voor Grieks en Latijn bij de overgang.
De voordelen: je voorkomt op deze manier dat leerlingen voortdurend bezig zijn met de beslissing om al dan niet doorgaan met klassieke talen. Er is altijd wel een moment waarop ze het niet meer zien zitten ( bijv. 2e klas na de kerstvakantie) en wanneer ze al te gemakkelijk kunnen veranderen van afdeling, krijg je een enorme onrust. Natuurlijk is het soms lastig leerlingen die willen stoppen te motiveren, maar soms krijg je ze ook wel weer mee.
Goed selecteren in de brugklas is hierbij van belang en vooral dus: duidelijkheid over de verplichting die ze aangaan.

Reactie 3
Op mijn school tellen de klassieke vakken mee voor de overgang. De praktijk leert mij dat het aantal leerlingen dat aan het einde van de rit een onvoldoende scoort en daardoor niet door kan naar 3/4 vwo zeer gering is. Wellicht dat dit percentage groter is bij jullie, dat weet ik natuurlijk niet. Ik zou zeggen: ijver ervoor dat de klassieke vakken wel degelijk meetellen voor de overgang! Mijns inziens neemt het bestuur van de school onze vakken niet erg serieus op deze manier! Het standpunt van het bestuur dat het percentage leerlingen dat voor de klassieke vakken kiest, geringer zal zijn wanneer Latijn/Grieks meetelt met de overgang, geloof ik niet. Mijns inziens zijn proeflessen en een goede naam op school betreffende de klassieken en het aanwezig zijn als persoon veel meer bepalend voor de keuze en moeten dit ook zijn, denk ik. En laat het bestuur om hun mening te onderbouwen anders de proef op de som nemen, zou ik zeggen!

Reactie 4
Ik werk al zo'n 20 jaar met een systeem waarbij Grieks en Latijn tellen voor de overgang. Het lijkt me een voorwaarde om de leerlingen nog te laten werken. En met een beetje inspanning krijgen ze toch wel een zesje, toch?
Er zijn geen leerlingen die de vakken om die reden niet kiezen.
De reden geldt nl. voor alle vakken die ze laten vallen (natuurkunde, tekenen, ...): nl. alle vakken die hier op school mogelijk eindexamenvak zijn.

Naar boven


Proefvertalingen Roma

9 nieuwe teksten van Pauline Gombert. 2 elk bij 7, 8, 10 en 11 en 1 bij 22. Zie nieuwsbrief 19, bestand 0074.doc.

Naar boven


Varia

* Meld als docent je klassieke pagina aan bij de webring "Classici Retiarii".
Iedere klassieke webmaster kan zijn site aanmelden voor de 'classici retiarii'. Deze webring is voortgekomen uit een ontmoetingsdag van een aantal Vlaamse en Nederlandse classici in januari 2002 in Brussel. Het doel is een lijst maken van websites van docenten/studenten klassieken, zodat iedereen zonder veel zoekinspanningen eens rond kan kijken op sites van collegae. Gezien de aard van de lijst, een webring namelijk, wordt je site alleen opgenomen als je het logo plaatst.
Concreet:
haal het logo op op http://users.pandora.be/herman.lauvrys/classici.htm,
plaats het op je eigen site en
geef dan je site door via http://users.pandora.be/herman.lauvrys/classici.htm.

* Modern Schathuis van Atreus. Op de Floriade staat een moderne versie van dit graf. Lees en kijk: artikel NRC, sfeertekening en opdrachtgever. Misschien dat er binnenkort een foto komt op de Floriade-site. Met dank aan Vera Veul.

Naar boven


E-mail.