Nieuwsbrief 44, 14-05-2002

Archief
Vertalingen proefvertalingen CE-bundels 2003
Correctiebijeenkomsten CE Latijn en Grieks
Classici Retiarii
VOCABULARIUM
Varia
Aanvulling kalender


Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 44 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 107 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Vertalingen proefvertalingen CE-bundels 2003

Net als afgelopen jaar wil ik ook dit jaar een bestand (laten) maken met de vertalingen van de proefvertalingen in de docentenhandleiding van Hermaion en in de doc.handl. en het hulpboek van Eisma. Het betreft dan Homerus en Livius 2003. Zie de uitwerkingen van dit examenjaar in bestand 0085.doc en 0086.doc.
Stuur NU een mailtje dat je meedoet, kies eventueel vak en/of uitgeverij/boek en ik maak verder wel een verdeling, zodat je voor of in de vakantie aan het werk kunt.
Afgelopen jaar heeft iedere deelnemer 2 teksten vertaald. Aangezien het aantal leden is toegenomen ga ik uit van een grotere aantal deelnemers aan deze vertaalsessie. En dan moet 1 tekst per persoon haalbaar zijn.
Met name de mensen die nog nooit iets aangeleverd hebben mogen zich aangesproken voelen om deze handschoen op te nemen.
Als er genoeg deelnemers zijn kunnen we misschien dit jaar overgaan tot peer review ...

Naar boven


Correctiebijeenkomsten CE Latijn en Grieks

Data en plaatsen:
Grieks: dinsdag 21 mei
Latijn: vrijdag 31 mei

Eindhoven, Aristo-zalencentrum, Vestdijk 30, 040-2436297
Delft, Sint Stanislascollege, Westplantsoen 71, 015-2122193
Zwolle, Thomas a Kempiscollege, Schuurmanstraat 1, 038-4215277

In het jaarverslag van de sectie Latijn is -mede namens "de Grieken"- meegedeeld dat de secties aan de CEVO Gr/La hebben voorgesteld om de gang van zaken wat transparanter te maken. Het HOOFDbestuur van de CEVO heeft op deze suggesties negatief gereageerd (zie de mededeling van CEVO-KT-voorzitter Hans Smolenaars elders in dit Bulletin).

Dit betekent dat we -tandenknarsend- de gang van zaken van vorig jaar aanhouden. Nadat de drie bijeenkomsten gehouden zijn geven de gespreksvoorzitters de grote gemene deler van de besprekingen door aan de vaksectievoorzitters (Harrie Habets en Ton Kuijpers). Zij maken hiervan een grootste gemene deler en mailen die door aan Leo Nellissen (Lumina/GREX) en Patrick Rijke (VCNonline), die vervolgens -MET DANK!- voor prompte vertaling naar hun respectievelijke internetpagina's zorgdragen. Een kopie gaat naar de CEVO-KT. Vervolgens kan heel klassiek Nederland hier van zijn/haar gading vinden.

Dat de beide leerplansecties met deze gang van zaken niet gelukkig zijn moge duidelijk zijn: liever hadden we een actievere rol voor de CEVO-KT weggelegd gezien, maar ja. De besprekingen over deze procedure met de CEVO-KT worden voortgezet, wellicht komt er toch nog een gelukkig stemmend resultaat voor de komende jaren.

Uiteraard last maar bepaald niet least: heel deze gang van zaken heeft alleen maar zin als er veel collegae hun visie laten horen op de zes bijeenkomsten: alleen dán is er sprake van een grote gemene deler. Weest U dus alstublieft actief en weest met tallozen aanwezig: wat U op Internet leest heeft voor U en Uw tweede corrector slechts meerwaarde als dat de grootste gemene deler is van vele vakgenoten.

KOMT DUS MET VELEN!!!

Secties Grieks en Latijn, Ton Kuijpers (045.5740175)
Harrie Habets (0493.695971)

Naar boven


Classici Retiarii

Meld als docent je klassieke pagina aan bij de webring "Classici Retiarii".
Iedere klassieke webmaster kan zijn site aanmelden voor de 'classici retiarii'. Deze webring is voortgekomen uit een ontmoetingsdag van een aantal Vlaamse en Nederlandse classici in januari 2002 in Brussel. Het doel is een lijst maken van websites van docenten/studenten klassieken, zodat iedereen zonder veel zoekinspanningen eens rond kan kijken op sites van collegae. Gezien de aard van de lijst, een webring namelijk, wordt je site alleen opgenomen als je het logo plaatst.
Concreet:
haal het logo op op http://users.pandora.be/herman.lauvrys/classici.htm,
plaats het op je eigen site en
geef dan je site door via http://users.pandora.be/herman.lauvrys/classici.htm.

Naar boven


VOCABULARIUM

De site van woordenoverhoorprogramma VOCABULARIUM heeft vanaf eind augustus 2001 gemiddeld meer dan 30 bezoekers per dag gehad; ik ben heel tevreden daarover.
Ook ben ik blij dat ik een aantal verzoeken om aanpassingen heb binnengekregen, onder andere een verzoek om een groter scherm en om een foutenregistratie. Als de programmeur tijd vrij kan maken wil ik een paar veranderingen aanbrengen in het programma. Daarom de vraag of er nog meer wensen leven bij jullie als gebruikers. Zo ja, dan ontvang ik die graag komende week.

Naar boven


Varia

* In augustus is een aantal klassieke vertalingen van Atheneum-Polak & Van Gennep te koop met (forse) korting. Informeer bij je boekhandel.

Naar boven


E-mail.