Nieuwsbrief 47, 13-06-2002

Archief
OPROEP Overgang klas 3 naar 4
Keuze examenauteurs/thema's
OPROEP Aantal lesuren examenklassen versus resultaten CE
Reactie op Verslag correctiebijeenkomsten Latijn CE 2002
KCV, lezen in vertaling
Proefvertalingen Pallas
Varia
Vacature


Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 47 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 114 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


OPROEP Overgang klas 3 naar 4

Een tweede reactie op de vraag van Bram Veefkind in nieuwsbrief 45.

Dit is een bekend probleem. Voor mij is het begrijpelijk dat leerlingen die besloten hebben geen Latijn en Grieks meer te doen weinig zin hebben zich daar de laatste weken nog voor in te spannen. De meesten willen echter wel een voldoende op hun rapport halen. Zolang de cijfers voldoende blijven en ze in de les geen (over)last bezorgen kunnen zij op mijn begrip rekenen.
Leerlingen die onvoldoende staan zou ik een stevige niet-talige opdracht laten maken over een klassiek onderwerp.
Ze extra werk laten doen voor een vak dat ze niet leuk vinden, komt op mij wat rancuneus over.

Naar boven


Keuze examenauteurs/thema's

Hieronder een vraag van Gerrit Oud mbt examen-syllabi en een antwoord van Annemieke van der Plaat.

Waarom kunnen diegenen die vaststellen welke schrijver wordt aangewezen als kernauteur voor het ce van een bepaald jaar, niet onmiddellijk met het vermelden van die keuze ook het genre vermelden. Het is namelijk bij het maken van een programma van toetsing en afsluiting voor een nieuw cohort leerlingen wel zo handig te weten welke genres / thema's te vermijden zijn in verband met de keuze voor die kernauteur. Voorbeeld: hoe lovenswaardig het ook is om ons in een vroegtijdig stadium op de hoogte te brengen van de keuze voor Cicero als kernauteur voor het ce 2004, het blijft (nog steeds!) gissen of hier gekozen wordt voor het rhetorische of voor het filosofische genre, laat staan dat het thema bekend is. Dit bemoeilijkt de keuze van de se-stof voor de komende 5e klas: concreet, mag ik wel of geen Seneca met hen lezen? Wie weet de oplossing?

Antwoord:

Het is onmogelijk om drie jaar tevoren de thematiek vast te stellen. De thematiek komt tot stand na behoorlijk intensief overleg tussen de - pas een jaar tevoren in het leven te roepen - syllabusgroep onderling en de VCKT. Ik geloof het probleem zo te begrijpen dat het eigenlijk alleen optreedt in geval van het voorbeeld, nl. bij kernauteur Cicero en dan nog niet eens vanwege onwetendheid over de thematiek, maar het genre. We zullen dus zeker bij Cicero proberen de keuze voor het genre al tevoren vast te stellen. In het verleden is het dan toch nog wel eens in het ontwikkelstadium veranderd. Dus we zouden er goed bij na moeten denken dat die 'vrijheid' eigenlijk niet gewenst is i.v.m de planning van het PTA-programma voor een cohort. De 'volgende Cicero' zal vast en zeker retorisch zijn.

Naar boven


OPROEP Aantal lesuren examenklassen versus resultaten CE

Marieke Roelofs wil graag weten wat het gemiddelde resultaat op het eindexamen (Latijn en Grieks) is bij scholen die in de eindexamenklas 2 contacturen hebben. Bij haar is zowel Latijn als Grieks bedroevend slecht gemaakt, en navraag bij collega's op andere scholen leert dat dat niet overal zo is (zeker niet voor Latijn). Zij vermoedt dat het zeker te maken zou kunnen hebben met het geringe aantal contacturen (zowel in examenjaar als in totaal), maar die aanname kan ze naar de schoolleiding toe beter hard maken als ze daar wat cijfers van heeft.

Concrete vraag:
Wil eenieder zijn/haar gemiddelde resultaten voor Latijn en voor Grieks eens mailen, met daarbij het aantal lesuren in klas 6 en het totaal aantal lesuren over alle jaren?
Het resultaat zal ik in een staatje verwerken. Hier klikken om te mailen

Naar boven


Reactie op Verslag correctiebijeenkomsten Latijn CE 2002

De reactie van Kees de Niet is te lezen in bestand 0050.doc.

Naar boven


KCV, lezen in vertaling

In het kader van het handelingsdeel KCV - lezen in vertaling - hebben wij enkele jaren geleden een literatuurlijst opgesteld waaruit de leerlingen konden/kunnen kiezen. Deze stellen we jaarlijks een beetje bij teneinde te voorkomen dat er overlap met de examenprogramma's Grieks en Latijn ontstaat. We hebben er op gelet dat alle genoemde klassieke auteurs in onze mediatheek vertegenwoordigd zijn. Het bijbehorende analyseformulier voor het opzetten van een leesverslag KCV helpt de leerlingen bij het opzetten van een leesverslag KCV volgens een vast stramien. Voor de docent komt het werken met het analyseformulier een snelle en adequate correctie van de verslagen ten goede.
Zie bestand 0114.doc voor leeslijst en analyseformulier.

Geert Knops

Naar boven


Proefvertalingen Pallas

4 teksten van Peter van der Pasch: hoofdstuk 8 (twee), 9 en 19. Zie nieuwsbrief 27. Bestand 0044.doc.

Naar boven


Varia

* Tentoonstelling in Museum Het Valkhof in Nijmegen: Romeins Nijmegen boven het maaiveld. Reconstructies van verdwenen architectuur. Van 28 september 2002 tot en met 26 januari 2003.

Naar boven


E-mail.