Nieuwsbrief 58, 26-11-2002

Nieuwe leden / Archief
Nieuwe minimumtaaleisen Latijn en Grieks, aanvulling
Intervisieclub beginnende docenten, herhaalde oproep
Kattenmoeras RO-Theater
OPROEP lesroosters
ORPOEP 'I Claudius'
Proefwerken Fortuna, Roma en Pallas
Software: lexica
Varia
Aanvulling kalender
Vacature. Nota bene: vakdidacticus/a Leiden: voor 9 december.


Nieuwe leden

Leila Odeh, Priscilla Westerink, Kitty Heckman, Henk Waaijenberg

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 58 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 143 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
- excursie-nieuws: reis.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Nieuwe minimumtaaleisen Latijn en Grieks, aanvulling

In de vorige nieuwsbrief heb ik de vindplaats genoteerd: de nieuwe minimumtaaleisen zijn (met wat moeite) te vinden via http://cfi.kennisnet.nl/Images/2_12866.pdf.

2 aanvullingen:
* deze eisen zijn voor het eerst van toepassing op het centraal examen van 2004.
* appendix Latijn: perfectum van intellegere moet zijn 'intellexi' ipv 'intellegi'. Deze verbetering komt van Stans Jeurissen-Boomgaard, CITO-medewerker Latijn/Grieks.
(Andere spelfouten kan eenieder zelf wel veranderen)
* Grieks: als je niet alle Griekse letters/accenten/spiritus kunt lezen op het scherm/print is het goed om bij Joop Jagers het lettertype GR Times New Roman aan te vragen, gratis! Dit is ook het lettertype dat gebruikt wordt bij het CE.

Naar boven


Intervisieclub beginnende docenten, herhaalde oproep

In nieuwsbrief 56 heb ik onderstaand bericht opgenomen. Tot nu toe heeft 1 collega zich aangemeld (en 1 collega om ondersteuning te geven).
Mocht iemand toch nog interesse hebben om mee te doen dan graag voor Sinterklaas reactie!

Ik wil graag eens polsen of er behoefte bestaat om voor beginnende docenten een intervisiegroepje op te richten: een clubje dat af en toe bij elkaar komt om over het lesgeven en het vak te praten zonder dat het meteen een functionering/beoordelingsgesprek of een studie(mid)dag is. De bedoeling is dat de groepsleden elkaar advies en steun geven.
Onderwerpen kunnen heel divers zijn: PTA's, hoe krijg ik mijn leerlingen enthousiast, mee/tegenwerking van de schoolleiding, woordkennis, museumbezoek.
Heb je interesse, mail me dan even.

Leo Nellissen

Naar boven


Kattenmoeras RO-Theater

De toneelvoorstelling Kattenmoeras van het RO-theater is een bijzondere bewerking van de Medea. Ondanks het klucht-achtige karakter wel de moeite waard, vind ik. Voor leerlingen in combinatie met een workshop van de educatieve afdeling aan te bevelen. mijn leerlingen hebben zich tijdens de voorstelling van twee uur en een kwartier (zonder pauze) geen moment verveeld.

Ank Hendricks

Naar boven


OPROEP lesroosters

Hieronder vragen van 2 collega's mbt lesroosters. Reacties graag naar grex@planet.nl. In het volgende nummer meer!

Mijn school overweegt een ander lesrooster in te voeren. 40 of 70 minuten. Zijn er vakcollega's die daar ervaring mee hebben met name op Montessori-scholen?

Ank Hendricks

Bij ons op school wordt momenteel een discussie gevoerd over de vraag of er vanaf volgend cursusjaar in de bovenbouw havo/vwo gewerkt moet gaan worden met keuzewerktijd, lesblokken van twee of meer lesuren van 50 min. voor een vak achter elkaar, en/of periodisering in vier periodes per jaar. Graag zou ik reacties horen van collega's die hiermee ervaring hebben opgedaan de afgelopen jaren, en dan vooral reacties die gaan over de specifieke gevolgen voor 'onze' vakken Latijn, Grieks en KCV.
KWT zal (waarschijnlijk) betekenen dat alle vakken contacturen moeten inleveren. Levert het ook wat op?
Wat zijn de voor- en nadelen (in de praktijk) van het concentreren van wat nu 2 of 3 lesuren Latijn/Grieks verspreid door de week zijn, op 1 ochtend of middag?
Zijn er scholen waar periodisering zover is doorgevoerd dat er periodes zijn waarin er helemaal geen Latijn of Grieks wordt gegeven? En hoe lang zijn die periodes dan? Hoe pakt dit uit?
Ik zou heel dankbaar zijn met enkele ervaringen en tips uit de praktijk. Bij voorbaat dank.
Laura Arends

Naar boven


ORPOEP 'I Claudius'

Susanne Borowski heeft nav haar vraag in nieuwsbrief 56 van een zevental collega's een reactie mogen ontvangen; ze schrijft:
De gouden tip kwam van Ton Kuijpers. Claudius is bij de Wehkamp op VHS en DVD verkrijgbaar voor 50 euro. Van mijn twee bestelde exemplaren had er eentje een heel slechte geluidskwaliteit op een van de banden. Dus als iemand hem besteld is het misschien handig, om dit meteen even te checken.

Naar boven


Proefwerken Fortuna, Roma en Pallas

Nieuwe vertaalteksten!!!
Fortuna, bestand 34, bij 23 (driemaal) en 26 (tweemaal), Susanne Borowski
Pallas, bestand 44, bij 4, Ben Bongers
Roma, bestand 74, bij 19 en 26A, Pauline Gombert

Naar boven


Software: lexica

Jef Extra uit Maastricht heeft voor Latijn en voor Grieks een electronisch woordenboek gemaakt. Ik heb met beide programma's wat gestoeid en vind dat ze makkelijk en duidelijk zijn in het gebruik.

Ze zijn niet zo uitgebreid als bijvoorbeeld Pinkster maar goed bruikbaar voor gymnasiumleerlingen. En zeker omdat de kosten een stuk lager liggen. Kiest de school voor een schoollicentie dan zijn de kosten zelfs laag te noemen.

Een ander positief punt van deze woordenboeken is dat er makkelijk aanvullingen en verbetering uitgevoerd kunnen worden zoals ik gemerkt heb: Jef heeft een paar aanvullende opmerkingen van mijn kant verwerkt. Op de site kan ieder die een lexicon aangeschaft heeft deze aanvullingen ophalen en op zijn computer verwerken.

Jef schrijft:

Onlangs zijn er twee nieuwe lexica voor de klassieke talen op de Nederlandse markt verschenen. De lexica zijn ontwikkeld door een software-ontwikkelaar ter ondersteuning van zijn studie klassieke talen; het tijdrovende - en soms zelfs demotiverende - opzoeken van woorden was de directe aanleiding tot de ontwikkeling van deze lexica. Het eindresultaat is echter zodanig dat besloten is de lexica aan te bieden aan onderwijsinstellingen die de klassieke talen op hun programma hebben staan.

De lexica bevatten de volledige VWO-woordenschat en daarnaast de taalkundige uitleg. De programma's onderscheiden zich vooral in snelheid en gebruiksgemak, en in de uitgebreidheid van de aangeboden woordenlijsten/grammatica.
Naast de standaard opzoekmogelijkheid (zowel vanuit de vreemde taal als vanuit het Nederlands) bieden de programma's nog een aantal geavanceerde zoekmogelijkheden, waarbij binnen elk onderdeel van de lemmata gezocht kan worden.

De prijs van een lexicon bedraagt Ä 12,- inclusief BTW, exclusief eventuele verzend-kosten; scholen die bemiddelen bij het aanbieden van de lexica kunnen de programma's gratis gebruiken op computers binnen de school. Naast individuele aanschaf bestaat er voor scholen de mogelijkheid om een jaarlicentie van een of beide lexica te nemen; in dat geval mag de school gedurende het betreffende schooljaar zelf kopieŽn aan de leerlingen ter beschikking stellen, danwel het lexicon opnemen op een zelf samengestelde cd-rom. Een voordeel van een jaarlicentie is dat altijd de meest recente versie van de producten voorhanden is. De prijs van een jaarlicentie bedraagt Ä 120,- per lexicon, inclusief BTW.

Systeemeisen: beide lexica draaien onder elke Windows-versie vanaf 95, en werken al op een PC met 200Mhz en 16Mb ram.
Meer informatie is te vinden op website: http://members.home.nl/j.g.m.extra

Naar boven


Varia

* Nieuwe bijscholingsdata/bijeenkomsten: zie kalender

* De kruiswoordraadsels van Rob Menting nu ook met Grieks. Zie nieuwsbrief 56 en/of http://www.bcsroermond.nl/vakken/vakken/klassiek/set.html.

Naar boven


E-mail.