Nieuwsbrief 61, 19-01-2003

Nieuwe leden / Archief
600 uur Gr/La?
Mythologie
Nomenclator
Grieks op de computer


Nieuwe leden

Filip Thiré, Carine Plets, Pablo Stam, Marieke Molenkamp, Guus Janssen

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 61 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 144 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
- excursie-nieuws: reis.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


600 uur Gr/La?

Op donderdag 9 januari 2003 heeft minister Van der Hoeven van OCenW aan het onderwijsveld onder de titel Ruimte laten en keuzes bieden in de tweede fase havo en vwo een voorstel verzonden voor bijstellingen van de tweede fase havo/vwo. De voorstellen zijn een nadere uitwerking van de nota Continu´teit en vernieuwing die bijna een jaar geleden in de Tweede Kamer is besproken.

Invoering van de bijstellingen zal niet eerder zijn dan in 2005 of 2006.

De minister stelt in haar notitie voor om de studielast voor Grieks en voor Latijn te verhogen tot 600 uur, los van de 200 uur voor KCV.

Lees het zelf in hoofdstuk 6 (pagina 25) van Ruimte laten en keuzes bieden in de Tweede Fase havo en vwo

Naar boven


Mythologie

Ik wil graag de grex-collega's wijzen op de site http://homepage.mac.com/cparada/GML/ die werkelijk alle informatie over de Griekse mythologie bevat, met talloze plaatjes: beelden, schilderijen etc. Voor schoolgebruik zonder copyright beschikbaar, maar men kan ook de hele site op cd-rom bestellen voor $35.
Zeker als naslagwerk te vergelijken met R. Graves!

Ton Kuijpers

Naar boven


Nomenclator

Ik heb een opzet gemaakt voor een klassieke Who-is-Who. Graag ontvang ik aanvullingen en verbeteringen. E-mail.

Naar boven


Grieks op de computer

Van Joop Jagers kreeg ik het volgende bericht:
Een geheel nieuwe versie van Antioch is zo goed als klaar. Daarin zullen de problemen die het programma in XP had, opgelost zijn. Ik hou je op de hoogte.

En nog steeds is het Unicode-font GR Times New Roman - ook gebruikt voor de examens Grieks - gratis bij Joop verkrijgbaar. Mail naar joopjagers@hotmail.com

Naar boven


E-mail.