Nieuwsbrief 64, 16-02-2003

Nieuwe leden / Archief
Vakdossiers KT/KCV 2002
Woordenboek Grieks, Anneke Korevaar vs Eisma
Aanpassingen Tweede Fase (vervolg)
Vacature


Nieuwe leden

Christine Halma, Lucy Wierenga

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 64 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 148 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
- excursie-nieuws: reis.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Vakdossiers KT/KCV 2002

Erratum bij Vakdossier 2002 KCV van de hand van Mannus Goris. Bestand 0148.doc.

Naar boven


Woordenboek Grieks, Anneke Korevaar vs Eisma

In de vorige nieuwsbrief s stond het volgende met betrekking tot het nieuwe woordenboek Grieks:

Anneke Korevaar heeft recentelijk een aantal brieven gewisseld met uitgeverij Eisma over het nieuwe woordenboek Grieks. Deze maand buigt de CEVO zich over de concept-versie die is opgesteld volgens CEVO-regels. Eisma hoopt in juli/augustus van dit jaar het boek te kunnen leveren, mooi op tijd voor de leerlingen om te oefenen voor CE 2004.

Op verzoek van Wim van Zwieten van Eisma wil ik dit bericht vervangen door onderstaande tekst, die Wim Anneke en mij stuurde:

Anneke Korevaar heeft recentelijk een aantal brieven gewisseld met Uitgeverij Eisma Edumedia over het nieuwe woordenboek Grieks.
Deze maand buigt de CEVO zich over een deel van de concept-versie die is opgesteld volgens CEVO-uitgangspunten.
Over de afstemming tussen het definitieve woordenboek en het examen Grieks 2004 (en het gebruik bij dat examen) kan vlak voor de zomer worden beslist. Deze informatie zal in elk geval door CEVO in Uitleg worden gepubliceerd.
De verschijningsdatum en verkrijgbaarheid zal door Eisma worden gecommuniceerd.
Eisma hoopt in juli/augustus van dit jaar het boek te kunnen leveren, mooi op tijd voor de leerlingen om te oefenen voor CE 2004.

Naar boven


Aanpassingen Tweede Fase (vervolg)

Michiel Simons van de VCN schreef me in reactie op het bericht in de vorige nieuwsbrief:

De mogelijkheid KCV in het vrije deel te kiezen komt te vervallen.

Deze uitspraak geldt in ieder geval niet voor de aanpassingen in 2003. Marlies van Tooren van het Tweede Fase Adviespunt antwoordt:

[Dit] heeft ... betrekking op 'Ruimte laten, keuzes bieden', ofwel het voorstel voor veranderingen van de tweede fase, die op zijn vroegst in 2005, maar waarschijnlijk pas in 2006 zullen worden ingevoerd. Die plannen gaan er inderdaad vanuit dat in het vrije deel alleen 'grotere' vakken van 440/480 uur op vwo gekozen kunnen worden en niet de kleine vakken die in het gemeenschappelijk deel staan. Het zijn trouwens nog steeds plannen! Op dit moment wordt er door de verschillende organisaties over gesproken, die geven een advies aan de minister. Afhankelijk van de adviezen worden de plannen bijgesteld en als voorstel naar de tweede kamer gestuurd. Die kan ook weer ... wijzigingen voorstellen. Kortom, er is nog een heel traject te gaan.

Naar boven


E-mail.