Nieuwsbrief 67, 07-04-2003

Nieuwe leden / Archief
Woordenboek Grieks


Nieuwe leden

Fred C. Frieke

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 67 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 149 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
- excursie-nieuws: reis.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Woordenboek Grieks

In het laatst verschenen MEMO hebben wij u beloofd aanvullende informatie te geven over het nieuwe woordenboek Grieks dat bij Eisma Edumedia verschijnt.
De volgende 3 punten zijn voor u van groot belang om te weten:

- De CEVO/Grieks heeft de opzet en uitvoering van het nieuwe woordenboek in principe goedgekeurd voor gebruik bij het CE Grieks vanaf CE 2005.
- Om praktische redenen is het niet mogelijk om het nieuwe woordenboek bij het CE 2004 te gebruiken.
- Het woordenboek Grieks zal in het begin van het nieuwe schooljaar 2003/2004 verschijnen.

Nadat de CEVO het woordenboek in zijn definitieve vorm heeft bekeken zal zij via de gebruikelijke kanalen (Uitleg en VCN bulletin) kenbaar maken of het woordenboek een toegestaan hulpmiddel is bij het CE 2005.

Uitgangspunten van het woordenboek

Het woordenboek is gebaseerd op de uitgangspunten die de sectie Grieks van de VCN, heeft geformuleerd.

Opgenomen zijn:
- alle woorden die meer dan 10x voorkomen bij Homereus, Herodoteus, Euripides en Plato.
- veel voorkomende Attische woorden.
- veel voorkomende eigennamen (toegespitst op de vier genoemde auteurs).
- losse werkwoordsvormen (in principe niet: regelmatige sigmatische aoristi en futura en regelmatig gevormde perfecta)
- een overzicht van de Attische grammatica in de lijn van het katern van de VCN.

Technische gegevens:
- Formaat : 15 x 21 cm
- Omvang : ± 480 pagina's
- ISBN : 90-76589-27-5
- Afwerking : genaaid gebrocheerd
- Prijs : ca € 30,-

Naar boven

 


E-mail.