Nieuwsbrief 74, 01-09-2003

Nieuwe leden / Wijzigingen gegevens / Archief
Cicero (CE 2004), diverse bijlagen.
Euripides (CE 2004), studiewijzer.
Trainingen.


Nieuwe leden

Anke Geraeds

Wijzigingen gegevens

Joost van Neer, Lex werdekker, Petra Wisse

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 74 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 170 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: indx, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
- excursie-nieuws: reis.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Cicero (CE 2004), diverse bijlagen.

Er is en wordt hard gewerkt aan de uitwerkingen van de vertaalopgaven uit de docentenhandleiding van Hermaion. Ik stuur jullie zo snel mogelijk het bestand met de elf uitwerkingen. Er is een verzoek gekomen om ook de vertaalopgaven van Eisma van een correctiemodel te voorzien. In de docentenhadleiding staat weliswaar een werkvertaling, maar geen scoremodel. Ik hoop dat een aantal van jullie bereid is dit klusje voor zijn/haar rekening te nemen. Mail me even, dan kan ik weer een verdeling maken.

Ellen Rosenstein wil graag jullie mening over het pensum Latijn van dit jaar. Ze heeft het idee dat het veel en lastig is. Graag reacties!!

Dat brengt me meteen bij het volgende probleem. Het gebeurt nog al eens dat één van jullie een vraag aan de leden wil stellen, een discussie over een bepaald item wil voeren, een reactie op iets wil krijgen. Op dit moment loopt dat altijd via de beheerder van GREX. Er zijn andere mogelijkheden. We kunnen de beschikking krijgen over elkaars e-mailadressen, om rechtstreeks te kunnen communiceren. Ook kan er gedacht worden aan het opstarten van een Forum (GREX-babbelbox). Graag over dit onderwerp reacties en/of ideeën van jullie kant.


Dan een aantal bijdragen van de hand van Michael Buykx. Op de eerste plaats een studiewijzer (0165.doc).

Veel nuttiger voor de collegae is, denk ik, mijn excelfile waarmee ik "berekend" heb hoeveel Latijn er per strekkende meter vertaald moet worden, dan kan iedereen dat naar eigen inzicht overdoen. Ik heb alle teksten een nummer gegeven van #1 t/m #15, uitgaande van de syllabus (niet hermaion of eisma dus), waarbij somnium als een nummer, #8 geteld is. (0166.xls)
De kolometrische tekst uit de docentenhandleiding van Hermaion heb ik in die lay-out vertaald (oke, niet zelf vertaald slechts ge-lay-out).
(0167.doc)
Bij deze ook de kolometrisch ingedeelde vertaling van de 1e tekst uit Otium cum dignitate,
(0168.doc) en een diagnostische "SO" over tekst 1 & 2. (0169.doc)

Op mijn website www.mh2.dds.nl vind je een link naar die van het Agnietencollege, waar ik een Cicero-bladzij bijhoud.

Michael Buykx

Naar boven


Euripides (CE 2004), studiewijzer

Wellicht heeft men interesse voor een studiewijzer voor Euripides. (0170.doc) Hij gaat maandag in, als het zuiden weer naar school gaat. De jaarindeling volgt dus ook die van het zuiden (carnaval!).
Opzet is een week met 3 contacturen, waarvan de leerlingen 2 uur zelfstandig vertalen, 1 uur wordt de passage doorgenomen en punten toegelicht.
Na eerst "droog" vertaald te hebben, krijgen de leerlingen na de herfstvakantie ook de werkvertaling erbij. De meeste leerlingen weten die wel goed te gebruiken, en de verleiding om meteen erin te gaan kijken te weerstaan.
Per week moeten er ca. 30 regels vertaald en besproken worden (incl. begripsvragen). Dat is wel haalbaar.
Meer zou wenselijk zijn, want het hele jaar is met Euripides gevuld. Uiteindelijk zijn er drie weken reserve/niet ingevuld (waarvan ik 1 in Rome ben).

Ton Kuijpers

Naar boven


Trainingen voor communityleden

De Digitale School verzorgt in samenwerking met Kennisnet workshops waarin je digitaal lesmateriaal maakt dat direct in de les te gebruiken is. Niet
alleen het lesgeven wordt hierdoor een stuk makkelijker, je leert op deze manier ook om te gaan met e-mail, internet en diverse computerprogramma's.
Er zijn zowel workshops voor beginners, als voor gevorderden.

Docenten uit basis- en voortgezet onderwijs begeleiden de workshops. Uit ervaring weten zij welke vragen er leven als het gaat om computers op
school. Na afloop van de cursus wordt via de communities ondersteuning aan de deelnemers geboden.

Meer informatie op www.digischool.nl/trainingen
Aanmelden via www.digischool.nl/cursus2.php

Naar boven


E-mail.