Nieuwsbrief 9, 21-02-2001

Nieuwe leden
Herodotos, CE 2001
Reactie VCN-bestuur op brief Rectoren Zelfst.Gymn.


Nieuwe leden

Frits Marell, Jan van der Velden, Nannette Zwiers, Susannah Herman.

Als je als nieuw lid bepaalde oude bijdragen of nieuwsbrieven wilt ontvangen stuur dan even een mailtje.

Naar boven


Herodotos, CE 2001

Het maken van goede toetsen in de bovenbouw kost - in ieder geval mij - enorm veel tijd. Dit geldt voor proefvertalingen, maar nog meer voor toetsen over gelezen stof. Ik ben bezig met het aanleggen van een soort database voor vragen in het programma WinToets en ben derhalve zeer geinteresseerd in uitwisseling van toetsvragen met collega's. Op dit moment lees ik Homeros en Herodotos. Het bestand 0014.zip bevat de toetsen die ik dit schooljaar tot nu toe heb afgenomen in mijn 6vwo-groep, in WORD97-opmaak. Het gebruikte lettertype Grieks is greek.ttf. Laat het mij weten, indien u geinteresseerd bent.

Rob Menting

Naar boven


Reactie VCN-bestuur op brief Rectoren Zelfst.Gymn.

Nu het discussiestuk van de VRZG, dat bedoeld is voor interne discussie binnen de zelfstandige gymnasia, aan de collega's die aangesloten zijn bij 'GREX' is bekend gemaakt, is het tenminste goed dat zij ook op de hoogte zijn van de reactie die het VCN-bestuur daarop heeft gegeven na een gesprek met de rectoren Harry Rours en Hans Marcelis. Overigens was dit het antwoord van de VCN op een eerdere versie van het stuk. Dat maakt voor het volgen van de discussie echter niet uit, want in het nieuwe stuk van de rectoren zijn alleen de opties 3 t/m 5 toegevoegd. Op de jaarvergadering van de VCN zal verslag worden gedaan van de discussie. Hieronder (bestand 0013.doc) volgt de brief van het VCN-bestuur.
Met vriendelijke groet

Chrisbert van Mourik

Naar boven


E-mail.