Nieuwsbrief 11, 10-03-2001

Nieuwe leden
Toetsen KCV
Reactie Herodotos, CE 2001, nieuwsbrief 10
Caesar CE 2001: kannibalistische Kelten


Nieuwe leden

Albert Pouwels, Odette Lebbink, Bregje Bervoets, Hans Verheij, Jeanette Raap.

Als je als nieuw lid bepaalde oude bijdragen of nieuwsbrieven wilt ontvangen stuur dan even een mailtje.

Naar boven


Toetsen KCV

In het afgelopen jaar heb ook ik mogen experimenteren met de toetsen KCV. In het PTA (0017.doc) staan 3 toetsen vermeld die samen 80% van het SE-cijfer moeten opleveren. Mijn probleem is dat KCV niet een toetsvak maar een vaardigheidsvak zou moeten zijn, waarbij de leerlingen meer kijk krijgen op de cultuur (kunst en teksten) van de oudheid. In de toetsen heb ik steeds teksten in vertaling opgenomen, hetzij uit Arche (Eisma) hetzij uit Oorlog en Vrede (Hermaion) die de leerlingen dan ter plekke moesten lezen (voor de eerste keer dus) en verwerken d.m.v. vragen (uit de betreffende boek of van mezelf). Daarnaast bevatten de toetsen ook een aantal vragen/opdrachten die te leren waren. De bedoeling is in ieder geval dat de lessen de benodigde attitude hebben opgeleverd voor de toetsen (0018.doc, 0019.doc}. Tot mijn verbazing vielen de cijfers tegen: veel zessen, enkele achten, geen zevens. Aantal leerlingen was 24. Slechts 1 leerling presteerde het om tweemaal een diepe onvoldoende te halen. Voor deze leerling zijn de herkansingen (0018.doc en 0019.doc) bestemd. Hiervoor haalde hij een 7. Het gebruikte lesboek is Synopsis (ed. Eisma).
Dat ik deze toetsen hier presenteer, wil niet zeggen dat ze de schoonheidsprijs verdienen. Ik worstel nog met de verdeling leervragen - vaardigheidsvragen. Het makkelijkst is natuurlijk om alleen weetjes te vragen, maar dat past m.i. niet zo bij de doelstellingen van het vak. Voor elke toets had de leerling 100 minuten ter beschikking. Voor de duidelijkheid heb ik ook het pta bijgevoegd. In de toetsen zelf heb ik cursief enkele toelichtingen voor u gegeven. Uw (positieve - opbouwende) reacties zijn welkom!

T. Kuijpers

Naar boven


Reactie Herodotos, CE 2001, nieuwsbrief 10

Joop heeft natuurlijk volkomen gelijk: in de nieuwe Tweede Fase mag CE-stof niet getoetst worden in het SE. Op mijn school is echter de huidige 6vwo-lichting de laatste oude-stijl-lichting en het betreft dan ook SO-toetsen.
Dat neemt niet weg dat ik van plan ben om mijn toetsmateriaal Herodotos volgend jaar diagnostisch te gaan gebruiken. Dit kan naar mening niet op centraal vastgestelde momenten in het schooljaar (bv. toetsweken): leerlingen zullen dan kiezen voor toetsen die op korte termijn meetellen. Wat misschien wel kan - maar daar moet ik dus nog achter komen! - is: leerlingen de gelegenheid bieden om op bepaalde (door hen zelf te kiezen?) momenten in het schooljaar - als onderdeel van de reguliere lessen - een aantal vragen te beantwoorden over een gedeelte van de CE-stof. Dit hoeft overigens niet vrijblijvend te gebeuren: het is - denk ik - zelfs onze plicht om leerlingen (en hun ouders) erop te wijzen dat zij examenstof (nog) niet (voldoende) beheersen.
Ik ben erg benieuwd naar ervaringen van collega's met dergelijke diagnostische toetsconstructies.

Rob Menting

Naar boven


Caesar CE 2001: kannibalistische Kelten

De Nuntii Latini van 9 maart geven het volgende bericht:

CELTAS BRITANNIAE FUISSE ANDROPHAGOS

In Britannia meridionali prope Alvestoniam factae sunt excavationes archaeologicae, ex quibus ossa victimarum humanarum in lucem venerunt. Investigatores iudicaverunt quosdam ex hominibus mactatis in ritibus anthropophagorum comesos esse. Reliquias eorum esse eius aetatis, qua Romani Britanniam expugnarent. De religionibus Celtarum Iulius Caesar, in opere de Bello Gallico narravit. Apud Celtas druides, qui rebus divinis interessent, sacrificia procuravisse et pro victimis homines immolavisse. Illa sacrificia facta esse ab eis, qui gravibus morbis affecti essent aut in proeliis periculisque versarentur.

Als iemand meer informatie hierover heeft, graag bericht.

Naar boven


E-mail.