Nieuwsbrief 21, 14-08-2001

Nieuwe leden
Praktische opdrachten Latijn en Grieks (tijdelijk) vervallen
Magistri Gregorii narratio de mirabilibus urbis Romae


Nieuwe leden

Gjalt Lucassen, Pamela Doms, Vincent Willems, Suzanne Luger, Aat van Straten

Als je als nieuw lid bepaalde oude bijdragen of nieuwsbrieven wilt ontvangen stuur dan even een mailtje.

Naar boven


Praktische opdrachten Latijn en Grieks (tijdelijk) vervallen

Gele katern 25 juli 2001, nr. 18a heeft de volgende tekst:

Latijnse en Griekse taal en letterkunde
De verplichting tot een praktische opdracht vervalt.
De school mag kiezen voor een of meer praktische opdrachten.
De weging van de praktische opdrachten in het cijfer van het schoolexamen is ten hoogste 40%.

Klassieke culturele vorming (vwo)
Het aantal verplichte praktische opdrachten is: één.
De school mag kiezen voor meer praktische opdrachten.
De weging van de praktische opdrachten in het cijfer van het schoolexamen is ten minste 20% en ten hoogste 40%.
De school maakt zelf een selectie uit het handelingsdeel, met inachtneming van de in de regelgeving aangegeven studielast.

Belangrijk zijn verder:
Artikel 1
Het betreft de leerlingen die in 2002-2003 beginnen met vwo4 en de leerlingen die in 2003-2004 beginnen met vwo 5.
En (dit staat in Gele katern 29 maart 2000, nr. 9, pagina 23 t/m 34. Tekst), het betreft ook de leerlingen die in 1999 - 2000, 2000 - 2001 en 2001 - 2002 zijn begonnen of nog beginnen met vwo4 en de leerlingen die in 2000 - 2001, 2001 - 2002 en 2002 - 2003 zijn begonnen of nog beginnen met vwo5.
Artikel 5
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2001, met dien verstande dat de school ten aanzien van de toepassing van de artikelen 2 en 3 kan bepalen met ingang van welke datum deze plaatsvindt. Deze datum kan voor de verschillende onderdelen en groepen leerlingen verschillen, en de toepassing kan ook plaatsvinden met terugwerkende.
Zie ook onder toelichting c in de tekst zelf.
Toelichting c
Inhoudelijke aanpassing van de tijdelijke verlichtingsmaatregelen (artikel 3). De aanpassing houdt in, dat de school een grotere vrijheid krijgt in de weging van de praktische opdrachten. Voor de meeste vakken mag deze variëren tussen 20% en 40 %. Daardoor ontstaat ruimte voor meer praktische opdrachten, als de school daarvoor kiest.Bij Latijnse en Griekse taal en letterkunde is de vrijheid nog op andere wijze vergroot: de school mag bij die vakken ook kiezen voor het laten vervallen van de praktische opdracht. Daaraan bestaat bij veel leraren behoefte, omdat praktische opdrachten immers ook al deel uitmaken van het vak klassieke culturele vorming.

Naar boven


Magistri Gregorii narratio de mirabilibus urbis Romae

Hierbij de Latijnse tekst (bestand 0075.htm) en een Nederlandse vertaling (0076.htm) van het reisverslag van Gregorius' reis naar Rome (12e/13e eeuw). Rechten, commentaar en verantwoording zijn hier te vinden.

Leo Nellissen

Naar boven


E-mail.