Nieuwsbrief 23, 30-08-2001

Proefvertalingen Roma
Toetsen Forum
Overzicht CE 1990-2001
Delphi 2001
Vacature Hilversum


Proefvertalingen Roma

Beste GREX-leden,
Ik stuur een paar proefwerken uit de Roma-serie (bestand 0074.doc). De meeste gaan over les 18 t/m 25, de lessen die wij in de derde klas behandelen en waarvoor ik de proefwerken maak.
Het plezierige van de teksten is mijns inziens dat er wordt voortgeborduurd op de klassieke verhalen die er staan en dat er een apart - vaak historisch niet verantwoord - einde aan wordt gebreid. Je kunt op deze manier gemakkelijk het vocabulaire van de betreffende lessen toetsen.

Pauline Gombert

Zie voor opzet: nieuwsbrief 19.

Naar boven


Toetsen Forum

Hallo allemaal,
Hier (bestand 0080.doc) nog wat toetsmateriaal bij Forum Hoofdstukken 2, 5 en 6. Besluit zelf wat je handig vindt.

Otto Gradstein

Naar boven


Overzicht CE 1990-2001

Ik heb een overzicht gemaakt van ce 1990-2001 (Grieks: 0081.doc; Latijn: 0082.doc).
Ik ben nog op zoek naar originelen van:
Latijn 91 I tekstboekje;
Grieks 91 I vragenboekje en tekstboekje;
Grieks 94 I vragenboekje.
Als mensen iets van mij willen melden ze zich maar!

Harrie Habets

Naar boven


Delphi 2001

Delphijnen!

Nu eenieder wel weer in NL zal zijn teruggekeerd -en voor een deel alweer aan de arbeid is geslagen- houd ik mij aan mijn belofte om jullie kond te doen van de personalia en adressalia et cetera (kai ta loipa, zou Siem Slings typen), die jullie mij geleverd hebben. Bijgevoegd heb ik een Excel-bestand van Mariken van Groenestijn, aangevuld met de door jullie genoteerde gegevens. De vraag: wil je de lijst zo veel mogelijk vervolledigen? Aanvullingen kun je naar mij mailen, ik zal er voor zorgen dat er tzt een nieuwere versie verschijnt, ook weer via GREX. Tja, want als je geen lid bent van het onvolprezen GREX heb je hier niets aan! Zegt het voort, mailt het voort! Op de ledenlijst van GREX kun je zien wie er lid zijn, misschien kan eenieder er een lid bij werven (zonder theelepeltjes). Men kan zich melden bij Leo Nellissen, de webmaster. Uit eigen ervaring weet ik hoe zinvol en handig deze GREX voor mijzelf en vele collegae is!

En verder: sommigen spraken over een mogelijke reünie: is er iemand die daar verder gedachten over ontwikkeld heeft, of er haarzijn gedachten over wil laten gaan? Om maar iets te zeggen: ik heb van al mijn fotoos dubbelprints laten maken maar ik weet niet wat ik met de dubbele aanmoet, terwijl ik ze wel kwijt wil! Plaats, tijd, soort lokatie...Ik zou bv in mijn dorp het café aan de overkant wel voor een vrijdagavond kunnen bespreken, maar Asten ligt niet zo centraal. Wie weet?

Ben benieuwd of er nog reacties komen, je kunt ze kwijt op de plaats waar je dit leest. Hier vind je het adressen-bestand.

De groeten, Harrie Habets

Naschrift Leo: Harrie heeft gevraagd om ruimte te maken voor Delphi 2001. Deze ruimte is er nu.

Naar boven


Vacature Hilversum

Diederik Burgersdijk meldt de volgende vacature:
Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum heeft voor het huidige schooljaar nog een vacature klassieke talen van 11 uur (zowel onder- als bovenbouw, Grieks, Latijn en KCV) en 15 uur vervanging wegens ziekte. Overleg over omvang en inhoud van de betrekking is uiteraard mogelijk. De school heeft ongeveer 700 leerlingen en is op ca. 10 minuten loopafstand van het station gelegen.
Informatie bij Henk Klijn, conrector, tel.035-6241181 (school) of 035-6910917 (prive). Het adres van de school is: Vaartweg 54, 1217 SV Hilversum.

Naar boven


E-mail.