Nieuwsbrief 26, 22-09-2001

Nieuwe leden / Archief
Auctores, Via Nova
Antwoordbladen Pallas en Roma
Bijdragen
Vocabularium, woordenoverhoorprogramma
Arche 3 gevraagd
Varia


Nieuwe leden

Maria Hupkens, Michel van den Heuvel, Geert Palmen

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 26 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 86 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomswoord: welkom.doc
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Auctores, Via Nova

Harrie Habets levert een paar nieuwe zinsanalyse-schemata. Zie nieuwsbrief 25. Bestand 0084.doc.

Naar boven


Antwoordbladen Pallas en Roma

Omdat wij grote waarde hechten aan het ontwikkelen van zelfstandig leren en ons bovendien geconfronteerd zien met een gering aantal uren op het lesrooster, zijn collega Geert Palmen en ik begonnen met het maken van antwoordbladen bij de leergangen Pallas en Roma.
In eerste instantie zijn we bezig met het maken van werkvertalingen van de teksten en oplossingen bij de talige oefeningen. Wij maken deze bestanden in HTML-formaat - dit kan gewoon in WORD - om ze op een later tijdstip eventueel digitaal aan onze leerlingen ter beschikking te kunnen stellen. Voor Grieks maken we gebruik van het lettertype GR Times New Roman en Antioch.

Mijn vraag is: zijn er collega's die aan dit project willen meewerken?

Alweer heeft het - lijkt me - geen zin om met z'n allen hetzelfde werk te gaan verrichten. Als u belangstelling hebt - of al materiaal! - stuur mij dan een mail. Als wij een aantal collega's bereid vinden mee te werken, zullen wij de antwoordbladen ter beschikking stellen van GREX.

Rob Menting

Naar boven


Bijdragen

Hier had uw bijdrage kunnen staan

Naar boven


Vocabularium, woordenoverhoorprogramma

Een oud-leerling van mij, Arvid Nicolaas, heeft een nieuw woordenoverhoorprogramma gemaakt. Het is een gebruikersvriendelijk programma, met de mogelijkheid om heel eenvoudig zelf ook woorden in te voeren. En het is gratis.
Kijk op http://www.digischool.nl/kt/vocabularium, download het en geef het aan je leerlingen, met de woorden-lijsten naar keuze.

Ik heb nog wel hulp nodig bij het maken de woordenlijsten. Wie helpt er een handje om woorden in te typen? Ook een uurtje typen is al welkom. Stuur een mailtje en geef aan naar welke methode je voorkeur uitgaat, dan maak ik een verdeling.

Naar boven


Arche 3 gevraagd

Verzoek aan de ledenlijst.
Ten behoeve van het vak KCV heb ik onlangs voor de mediatheek de deeltjes Arche van uitgeverij Eisma aangeschaft.
Echter: deel 3 is daar uitverkocht en wordt ook niet herdrukt. Voor de compleetheid zou ik toch graag een deeltje hebben.
Wie o wie heeft er één ter overname? Graag bericht aan Jet Albers.

Naar boven


Varia

* De Windows-versie van Verbarium (SOS Nijmegen) is nagenoeg klaar. Een vertragende factor voor het uitbrengen is de op handen zijnde gezinsuitbreiding van de programmeur. Het wordt dus voorjaar 2002.
* Ook KPC geeft een nieuwsbrief voor Klassieken uit. Je kunt je aanmelden.

Naar boven


E-mail.