Nieuwsbrief 27, 04-10-2001

Nieuwe leden / Archief
Vacature VCKT
Uitnodiging kennisnet conferentie/docentendag
Hybris bij Herodotos, CE 2002
Vertalingen proefvertalingen CE-bundels 2002
Aanvulling op Vakdossiers KT/KCV 2000
Proefvertalingen Fortuna
Proefvertalingen Roma
Proefvertalingen Pallas
Varia


Nieuwe leden

Angelique Notermans, Bert van Klaveren, Astrid Bezemer, Paulien Oortman, Liesbeth Berkvens, John Gortzen, Heleen Brokmeier, Huibertje de Jong, Jakkelien Mertens

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 27 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 88 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomswoord: welkom.doc
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Vacature VCKT

Bericht van de VCKT

Nu Pim Verhoeven her en der zijn afscheid aangekondigd en gevierd heeft, komt er binnen afzienbare tijd ook in onze commissie een plaats vrij. Gezien de samenstelling van de zittende leden zoekt de commissie een jong docent(e) met enkele jaren ervaring in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en met voorkeur ook enige ervaring met examenklassen. Een ieder die aan dit profiel voldoet, enthousiast is voor het vak op het VO en zich de komende jaren graag wil bezighouden met de pensa en het uitwerken van de thematische invalshoek hierbij, wordt van harte uitgenodigd te reageren op deze oproep.

De vergaderfrequentie is eenmaal in de 4 ŗ 5 weken ca. 10 keer per jaar. De vergaderingen zijn altijd op de maandag namiddag in Leiden of Utrecht.

Op dit moment wordt gewerkt aan de pensa voor 2004 (Cicero en Euripides). Voor 2005 staan Ovidius en Herodotus weer op de rol gevolgd door Livius en Homerus in 2006 (wijzigingen in dit programma zijn mogelijk op grond van de evaluatie van de Tweede Fase in 2003).

De samenstelling van de commissie ziet er nu als volgt uit:
Sjef Kemper (vz. RUG)
Annemieke van der Plaat (secr. UL)
Piet van Arendonk (docent, leerplansectie Grieks)
Reinoutje Artz (docent, schoolboekauteur)
Michel Buijs (UU)
Pim Verhoeven (vertrekkend)

Een reactie kunt u richten aan:
J.A.R. Kemper
Zwaansburg 16
1121 GN Landsmeer
J.A.R.Kemper@let.rug.nl

Meer informatie over VCKT in VCN-Bulletin van april 2000.

Naar boven


Uitnodiging kennisnet conferentie/docentendag

Kennis : = Kennis x

Conferentie Kennisnet - Docentendag

Als deelnemer van de vakcommunities op kennisnet kent u het belang van kennis delen uitde praktijk. Dagelijks luisteren er kinderen/scholieren/studenten naar de door u voorbereidelessen. Maar zij zijn niet de enigen die kunnen leren van uw kennis. Wij weten dat anderedocenten nieuwsgierig zijn naar uw aanpak en zij willen, op hun beurt, ervaringen met u delen.

U kent de Kringen en Vakcommunities van Kennisnet; de digitale omgevingen voor docenten, waar u elkaar on-line kunt ontmoeten, samenwerken en lesgeven. Nu nodigen wij u uit om elkaar eens in het echt te ontmoeten. Op woensdag 31 oktober aanstaande in de Jaarbeurs te Utrecht. Een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken en te delen met collega's en vakgenoten. Op deze dag, georganiseerd door Kennisnet in samenwerking met ThinkQuest, worden er workshops, lezingen, demonstraties en een forum gegeven, over communities en on-line lesgeven.

Tevens is er in het programma ruimte vrijgehouden om bijeen te komen met je eigen vakcommunity.

Als afsluiting van deze dag vindt de grote finale en prijsuitreiking plaats van de ThinkQuest-webstrijd. In het eerste kwartaal van 2001 startte deze jaarlijks terugkerende wedstrijd. Verschillende teams, bestaande uit leerlingen en docenten, hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de ontwikkeling van educatieve websites.

U bent van harte uitgenodigd voor deze dag, de deelname is kosteloos. Gebruik dit formulier om u in te schrijven. U ontvangt daarna een schriftelijke bevestiging van uw deelname.

Er is meer inhoudelijke informatie te vinden op: http://www.kennisnet.nl/docent/conferentie/docentendag.
Voor meer algemene informatie over Kennisnet: http://www.kennisnet.nl.

We hopen u op 31 oktober in de Jaarbeurs te ontmoeten.

Met vriendelijk groet,
Albert Schot, Chris van Hall en Mart Steensma
Docentendomein, Kennisnet

Naar boven


Hybris bij Herodotos, CE 2002

Collegis egregiis salutem !

Met de in nieuwsbrief 24 aangekondigde revisie ben ik inmiddels gevorderd tot de helft (tot en met Atys en Adrastos). Het vervolg kan misschien even op zich laten wachten. Bestand 0083.doc

Bonis Bene ! Ben Bongers

Naar boven


Vertalingen proefvertalingen CE-bundels 2002

De vertalingen zijn nu compleet op twee stukjes Ovidius na. Grieks: bestand 0085.doc en Latijn: bestand 0086.doc.

Jet Albers, Rosanne Bekker, George Draisma, Leunis GabriŽlse, Harrie Habets, Joop Jagers, Joost van Neer, Robert Peters, Annemieke van der Plaat, Marijke van Riessen, Ellen Rosenstein, Theo Schulten, Emmy van Stratum, Truus Veldhuizen, Zwanetta de Vries en Piet Zegers.

Naar boven


Aanvulling op Vakdossiers KT/KCV 2000

De overheid laat de SLO een groot onderzoek doen als voorbereiding op de operatie Herziening examenprogramma's in 2003. In dat kader worden ook panels met leerlingen gehouden. Frans Tielens, veldadviseur SLO, en Mannus Goris, SLO-medewerker, hebben met 8 panels van leerlingen op 8 verschillende scholen gepraat over het nieuwe examenprogramma Klassieke Talen (bestand 0087.doc) en KCV (bestand 0088.doc). Leerlingen hebben eerlijk positief en negatief commentaar op de inhoud en de aanpak geleverd. De boeiende rapporten zijn bruikbaar als spiegel voor de eigen aanpak en daardoor zeer leerzaam voor de docenten!

Mannus Goris

Voor de vakdossiers: zie nieuwsbrief 22. KT: 0077.doc, KCV: 0078.doc.

Naar boven


Proefvertalingen Fortuna

Zie nieuwsbrief 14, 15, 16, 17 en 25. Bestand 0034.doc.
Tekst na 18C van Susanne Borowski en 2 teksten van Peter van der Pasch, na 5 en na 6.

Naar boven


Proefvertalingen Roma

Zie nieuwsbrief 19 en 23. Bestand 0074.doc.
Tekst na 19A van Pauline Gombert.

Naar boven


Proefvertalingen Pallas

Zie nieuwsbrief 15, 17, 24 en 25. Bestand 0044.doc.
2 teksten van Peter van der Pasch, na 5 en na 19.

Naar boven


Varia

* Vertaalwedstrijd voor studenten en leerlingen Grieks: Orestes, bodeverhaal 866-956. Inleverdatum: 8 november 2001. Informatie bij Lejo De Hingh van Nationale Toneel, 070-3181485, Nationale Toneel.
* Dag van de leraar

Naar boven


E-mail.