Nieuwsbrief 28, 30-10-2001

Nieuwe leden / Archief
Vocabularium
Herijking Tweede Fase HAVO/VWO
Varia
Aanvulling kalender


Nieuwe leden

Janneke Veenman, Chrisbert van Mourik, Risto van Peursen, Dagmar de Vries, Josine Schrickx, Jaap Toorenaar, Luk Magnus, Wiebren van Dijk, Jan Leenders, Stefan Landman, Geert Knops, Lydia Stoffels-Haasbroek, Jorg van Rooijen, Chris Weststrate

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 28 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 88 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomswoord: welkom.doc
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Vocabularium

Het woordenoverhoorprogramma VOCABULARIUM heeft nu woordenlijsten van de volgende methodes op zijn site staan: Fortuna, Roma, Pallas en Via Nova. En de CEVO-stamtijdenlijst Grieks.
Met dank aan Joop Jagers, Peter van der Pasch, Robert Peters en Rob Roozendaal.

Naar boven


Herijking Tweede Fase HAVO/VWO

Ministerie en begeleidingsgroep evaluatie en monitoring tweede fase havo/vwo hebben een discussiestuk opgesteld voor de herijking van de Tweede Fase. Dit discussiestuk is hier bijgevoegd (ik neem het *niet* op in het archief). De op Klassieken betrekking hebbende passages heb ik met rood gemarkeerd.

De vakverenigingen hebben tot half november (zegge: nog veertien dagen) de tijd gekregen hun achterban te raadplegen en advies uit te brengen. De leden van de VCN hebben vandaag een brief ontvangen van het bestuur met het verzoek het enquete-formulier op de VCN-site in te vullen.

De voorstellen komen kort samengevat op het volgende neer: KCV verdwijnt als apart vak en wordt opgenomen in Latijn en/of Grieks. Elke klassieke taal (+ KCV) wordt dan 600 sbu. Gymnasium komt bovenop vwo-programma. Gymnasiast moet ook ckv1 volgen.

Naar boven


Varia

* Welkom bij de scholendatabase van Trouw. U kunt hier zoeken naar vrijwel alle basisscholen en middelbare scholen bij u in de buurt. De getoonde gegevens zijn afkomstig uit diverse Trouw-onderzoeken en -artikelen in de afgelopen jaren.

Naar boven


E-mail.