Nieuwsbrief 29, 08-11-2001

Nieuwe leden / Archief
Vocabularium
Busdelen Romereis
Proefvertalingen Fortuna
Toetsen Seneca
Toetsen Forum
Varia
Aanvulling kalender
Vacature


Nieuwe leden

Jorg van Rooijen, Michel Buykx, Didier Winterstein, Anna Prins

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 29 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 88 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomswoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Vocabularium

Er staat een nieuwe versie van VOCABULARIUM op de site.
Nieuw: groter venster en score bij voortijdig stoppen. De handleiding is nu af en de Roma-woordenlijsten zijn aangepast aan de derde druk.

Naar boven


Busdelen Romereis

Ook dit jaar gaat het Strabrecht College uit Geldrop naar Rome; vertrek in de middag van wo 24 april, vertrek tegen de middag van wo 1 mei; ook nog een dag op en neer naar Pompei. Ik ga met 37 lln en nog 2 collegae. Labrys organiseert de reis en mijn logies met ontbijt. Is er een niet te grote groep die de bus -en verder niets- wil delen?
Graag spoedige reacties bij Harrie Habets, 0493-695971, of via e-post.

Naar boven


Proefvertalingen Fortuna

Collegis egregiis salutem!

Twee fabulae novae Fortunae e grege (doc. 0034; zie oa nb 25), Teksten 7D en 27D, in ruil voor de inzendingen van Peter van der Pasch en Susanne Borowski. Er is een vast clubje aan het ontstaan - wie sluit zich aan?

Toegevoegd is een correctiemodel bij Tekst 24D en een lijst van elementen die in tekst 27D zullen voorkomen, met behulp waarvan de leerlingen zich extra goed kunnen voorbereiden. Ook staat aangegeven hoe de leerlingen tevoren hun krachten kunnen inschatten en hun een sportieve kans kan worden geboden op een redelijk resultaat.

Als extra aansporing om eigen teksten toe te voegen zal ik voortaan aangeven hoeveel fabulae ik nog in depot heb; dat zijn er op dit moment 8.

Bonis Bene!
Ben Bongers

Naar boven


Toetsen Seneca

Voor het schoolexamen Latijn gebruiken we op onze school o.a. het boek Sapientia van Pim Verhoeven en Caroline Visser. In de afgelopen jaren heb ik daarvoor ettelijke proefwerken en schoolexamentoetsen gemaakt. De toetsvragen die ik in het document (0028.doc) heb opgenomen, hebben betrekking op de Brieven 5, 7, 28 en 47. De regelaanduiding bij de vragen verwijst naar Sapientia. Hopelijk zijn er collega's die willen meehelpen om de collectie vragen uit te breiden.

Peter van der Pasch

Ik heb de vragen van Peter gecombineerd met de praktische opdracht van Annemie Mateusen (nieuwsbrief 16) en de studieplanners van Harrie Habets (nieuwsbrief 13).

Naar boven


Toetsen Forum

Filosofie

In zes weken (= zes uur) hebben de 113 t/m 143 van Forum behandeld, zowel in de groepen van Latijn als in die van Grieks. Daarnaast lazen we bij de lessen Grieks stukken van Plato, bij Latijn stukken van Seneca.
In de volgende zes weken (= zes uur) hebben de leerlingen met Grieks stukken Plato in vertaling gelezen (uit de Staat en het Symposion), die met Latijn hebben de filosofie van Seneca en Epicurus uitvoerig besproken.
Vandaar dat de toetsen een algemeen deel en een taalspecifiek deel bevatten.

Bij de vragen van het algemene deel hebben we steeds een aantal 'weetvragen' gesteld, daarnaast wat 'toepassingsvragen' en 'vragen naar aanleiding van citaten'.

We hopen dat leden van Grex hier hun voordeel mee kunnen doen.

Pauline Gombert en Remco Regtuit

Een tweede Forum-toets over geschiedenis, bouw- en beeldhouwkunst van Pauline heb ik, samen met bovenstaande toets, gecombineerd met een toets van Otto Gradstein (nieuwsbrief 23) tot een 'Toetsen Forum'-bestand {0080.doc).

Naar boven


Varia

* Receptie: 'Veni, bibi, vomi'-poster. Zie voor poster onderaan deze pagina.

Naar boven


E-mail.