Nieuwsbrief 32, 09-12-2001

Grieks kerstliedje
Harry Potter in Latijn en Grieks
Good Practice Day studiedag RUL
CEVO Novemberbrief Klassieke Talen
Aanvulling kalender
Vacature


Grieks kerstliedje

Zwanetta de Vries schreef me: Ik zou graag met mijn klas een Grieks kerstliedje willen instuderen. Zou jij me kunnen helpen aan tekst en melodie van een zingbaar Grieks kerstliedje?

Ik heb de volgende sites gevonden maar daar is weinig Grieks te vinden:
http://www.geocities.com/Athens/Forum/6946/carols/index.html
http://www.laukart.de/multisite/songbook/latin.html
http://www.dl.ket.org/latin1/things/song/index.htm
http://www.geocities.com:80/Athens/Delphi/9601/cantica.html
http://ingeb.org/catlatin.html
http://eleaston.com/ln-music.html

Wie heeft er nog wat op de plank liggen of op de harde schijf staan? Gezien de aard van de vraag graag heeeel snel!
Andere Latijnse en Griekse liedjes (Sinterklaas) zijn ook welkom, dan maak ik er tzt wel een bestandje van.

Naar boven


Harry Potter in Latijn en Grieks

Can Harry Potter wave his magic wand and revive a dead language?

LONDEN (Reuters)
Publishers of Harry Potter and the Philosopher's Stone, who plan to translate the adventures of the schoolboy wizard into Latin and ancient Greek, think it might help, the Daily Telegraph newspaper reported.

Author J.K. Rowling and her publishers Bloomsbury hope the translations will help children overcome the dread of studying the two ancient languages. ,,We aren't under any illusions that the Latin and Greek will be best-sellers but we think that it will mean much more fun lessons for anyone studying Latin and Greek", said Emma Matthewson, Rowling's editor at Bloomsbury.

Peter Needham, who taught Latin and Greek at top boys' school Eton College, was translating the first of Rowling's books about the wizard with the tell-tale scar, the Telegraph said. ,,For the time being I'm calling Harry Harrius Potter. Arrius is a Latin name ... and it declines perfectly well so that, for example, we have Harrium Potterum. The literal translation of Potter would be Figulus but I very much hope Potter will survive", Needham said.

Trouw, 7-12-2001, p.22, heeft een klein berichtje met soortgelijke inhoud.

Naar boven


Good Practice Day studiedag RUL

Annemiek van der Plaat stuurde informatie over onderstaande studiedag. Ik heb geknipt-en-plakt.

 

8 maart 2002
Good Practice Day
De praktijk van de Tweede Fase, een stap verder!

De Sectie Nascholing Talen van het ICLON (Universiteit Leiden) organiseert in samenwerking met het ECK (Expertise Centrum Kunsteducatie) voor de tweede keer een Good Practice Day. Het centrale thema van deze dag is:

De lerende docent, de lerende leerling

Het doel van deze dag is om in te zoomen op het leren van leerlingen en docenten. Hoe krijgt de docent zicht op de (on)mogelijkheden van zijn/ haar veranderende rol in de Tweede Fase? Wat betekent zelfstandig leren voor een leerling eigenlijk? In drie workshoprondes worden geslaagde voorbeelden uit de lespraktijk gepresenteerd. De workshopleiders zijn docenten uit het middelbaar onderwijs, vakdidactici en docenten van de Leidse universiteit. Deze dag is bestemd voor docenten Moderne Vreemde Talen, Nederlands, klassieke talen en docenten CKV.
Accenten van deze dag: Teleleren en ICT; - Het profielwerkstuk; - De deelvakkenproblematiek; - Zelfstandig lerende leerlingen; - Geïntegreerd literatuuronderwijs
In de workshops en presentaties komen één of meerdere van deze accenten aan bod. Verschillende workshops of presentaties zijn vakoverstijgend en bestemd voor verschillende doelgroepen. De inleiding op deze dag wordt verzorgd door drs. M.A.M. Duivenvoorden, rector van het Ashram College te Alphen aan den Rijn.

Plaats en tijd: Pieter de la Court-gebouw, Wassenaarseweg 52, Leiden (op 5 min. loopafstand van station Leiden Centraal), 8 maart 2002 van 8.45 – 16.00 uur.

Kosten: fl. 400,- (€ 182,-) incl. materiaal, lunch en nascholingscertificaat. Er wordt een korting van 10% gegeven bij aanmelding van meer dan 5 personen van dezelfde school.

Aanmelding: Via het inschrijfformulier in deze folder of via de Website van het ICLON.

De inschrijving start in december 2001. Uw aanmelding dient uiterlijk 1 februari 2002 in ons bezit te zijn.

De inhoud van deze folder kunt u teruglezen op onze Website: www.ICLON.LeidenUniv.nl.

 

Keuze uit de werkgroepen op grond van doelgroep:

22 Dico Krommenhoek ( Osg. Wolfert van Borselen Rotterdam)
Blackboard (kringen kennisnet) als teleleerplatform - Deelnemers krijgen de opdracht een teleleerkring op te zetten voor hun vak. Geoefend wordt met vaardigheden die leerlingen thuis en/of op school kunnen trainen. Doelgroep: Docenten alle talen

23 Jaap Toorenaar ( Stedelijk Gymnasium Leiden)
Hoe leren 6 vwo'ers in 2 uur per week Ovidius vertalen ? - Uitwisseling van geschikte vertaalstrategieën, praktische voorbeelden en tips vanuit de praktijk. Doelgroep : Docenten Latijn

24 Maria Verhallen ( S.G. Pantarijn Wageningen)
Seneca in de Tweede Fase - Praktische aanwijzingen voor docenten om deze klassieke auteur te behandelen en via hem een brug te slaan naar KCV. Doelgroep : Docenten Latijn en KCV

25 Annemieke van der Plaat ( ICLON en St.Maartenscollege Voorburg)
Ver-talen - Voorbeeld van de module vertaalvaardigheid in de bovenbouw met begeleiding op afstand in een teleleeromgeving. Doelgroep : Docenten Klassieke Talen en KCV

26 Rosanne Bekker ( ICLON en Spinoza Lyceum)
Antieke bronnen in de klas - Voordelen en valkuilen van het werken met antieke bronnen Doelgroep : Docenten Klassieke Talen en KCV

Naar boven


CEVO Novemberbrief Klassieke Talen

Brief aan de vakleraren klassieke talen

Aan de vakleraren klassieke talen
van de scholen voor vwo
van de VAVO-opleidingen die voorbereiden op het eindexamen vwo
van de scholen en instellingen die voorbereiden op het staatsexamen

Onderwerp
Kenmerk 01.1202kt
Zoetermeer, november 2001

Geachte dames en heren,
Besloten is om ook in het schooljaar 2001/2002 extra schriftelijke voorlichting over de centrale examens te geven.

Examenprogramma

Het examenprogramma nieuwe stijl is gepubliceerd op www.cfi.nl. , en is ook te vinden via www.eindexamen.nl .In het vwo programma zijn inmiddels enige onderdelen vervallen. (men zie ook de Regeling profielen 2000)

Schoolexamen

Voor het schoolexamen nieuwe stijl wordt naast het examenprogramma verwezen naar de Regeling profielen 2000, Uitleg OCenW Regelingen nummer 9 van 29 maart 2000. Dit betreft vooral het aantal en de weging van de praktische opdrachten.
In het schoolonderzoek oude stijl treden geen wijzigingen op, behoudens voor kandidaten die op grond van de Regeling oude eindexamens vwo en havo, Uitleg OCenW Regelingen van nummer 24 van 13 oktober 1999, geen schoolonderzoek afleggen.

Centraal examen

Thema's voor het centraal examen klassieke taal en letterkunde 2002, VO/BOB/2000/12242, Gele katern nummer 14 van 24 mei 2000.
Grieks: Literair genre: historiografie; thema: Hoogmoed komt voor de val, kernauteur: Herodotus.
Latijn: Literair genre: epische poëzie; thema: Schuld en onschuld, kernauteur: Ovidius
Thema's centraal examen klassieke taal en letterkunde 2003, VO/BOB/2001/11745, Gele katern nummer 12 van 18 april 2001.
Het centraal examen nieuwe stijl is in opzet gelijk aan het examen oude stijl.
De kandidaten nieuwe stijl en de kandidaten oude stijl lezen hetzelfde pensum van authentieke teksten en teksten in vertaling; er worden dus voor geen van beide groepen beperkingen aangebracht in de te lezen teksten en de te bestuderen stof. Op het centraal examen zullen aan beide groepen dezelfde vragen over het gelezen pensum en de bestudeerde stof worden voorgelegd.

Hulpmiddelen

In het woordenboek van H. Pinkster is een grammaticaoverzicht opgenomen. Aangezien dit woordenboek is toegestaan, is dat overzicht ook toegestaan. Het is ook los verkrijgbaar.
Naar analogie hiervan heeft de VCN bevorderd dat een grammaticaoverzicht voor Grieks tot stand is gekomen. Het gebruik hiervan is eveneens toegestaan.
Niet toegestaan is een woordenboek dat specifiek is toegesneden op een auteur aan wiens werk de vertaalopgave ontleend is.
Verder is toegestaan het voor alle vakken geldende basispakket. Het basispakket bestaat uit schrijfmaterialen, inclusief millimeterpapier, tekenpotlood, blauw en rood kleurpotlood, liniaal met millimeterverdeling, passer, geometrische driehoek, vlakgum, elektronisch rekenapparaat

Nadere informatie

Voor telefonische inlichtingen over de centrale examens kunt u contact opnemen met CFI/ICO/VO: 079-323 24 44.
Een groot deel van de bovenstaande informatie is vermeld in de zgn. septembermededeling van de CEVO, gepubliceerd in het Gele Katern van Uitleg. Kort voor het centraal examen, in maart, wordt door de CEVO de zgn. maartmededeling gepubliceerd, eveneens in het Gele Katern van Uitleg. Beide mededelingen zijn ook op internet te vinden:
Het Examenblad: http://www.eindexamen.nl
Een archief van de Gele Katernen is te vinden op de site van CFI: http://www.cfi.nl
Informatie over examens (en onder meer de examens en correctievoorschriften van het afgelopen jaar) zijn te vinden op de site van de citogroep: http://www.citogroep.nl

De voorzitter van de CEVO,
Drs J. Bouwsma

Naar boven


E-mail.