Nieuwsbrief 33, 19-12-2001

Nieuwe leden / Archief
Proefvertalingen Fortuna
Orpheus
STEPNET zoekt auteur KCV
NRC 15-12-2001; Het vergaan van blote kennis; ICT en KT
Varia
Aanvulling kalender
Vacature


Nieuwe leden

Ferdy Weisz, Henk Stockmans, Eveline Vermeulen, Hans Offereins, Gert Bos, Marc de Mey

Naar boven


Proefvertalingen Fortuna

Collegis egregiis salutem,

In ruil voor de jongste bijdrage van Suzanne Borowski een proefwerktekst na les 12. Ik heb er nu nog 9 in voorraad.

Bonis Bene - Ben Bongers

Zie nieuwsbrief 30; bestand 0034.doc

Naar boven


Orpheus

Mannus Goris heeft een aantal opdrachten (voor Latijn, KCV en cvk1) gemaakt bij L'Orfeo, Monteverdi, Combattimento Consort en Nationale Reisopera, 1999, Erik Vos.

De verschillende bestanden zijn samen in 1 txt-document gezet en zo gecomprimeerd tot 10% van het oorspronkelijke volume. De opmaak is niet meer de originele. Het betreft bestand 0015.txt.

Naar boven


STEPNET zoekt auteur KCV

Hallo allemaal,

Door vertrek van een van mijn auteurs, is voor het vak KCV een vacature ontstaan voor de praktische opdrachtensite STEPNET (ThiemeMeulenhoff). Het is de bedoeling dat aankomende auteur eens in de drie weken of een opdracht of een uitwerking gaat maken. Dit gebeurt samen met een collega auteur waarmee deze een koppel vormt. Om meer inzicht te krijgen in het soort opdrachten dat ons voor ogen staat en om een beter beeld te krijgen van wat STEPNET nu eigenlijk is, verwijs ik jullie naar www.stepnet.nl.

Reacties op 0570-594897 of bij geen gehoor mailen naar r.revet@thiememeulenhoff.nl,

groet, Rob Revet

Naar boven


NRC 15-12-2001; Het vergaan van blote kennis; ICT en KT

NRC Handelsblad, zaterdag 15 december

HET VERGAAN VAN BLOTE KENNIS

Jacqueline Kuijpers

Zelfs bij klassieke talen mogen leerlingen alles opzoeken. In de computer, want ict is verplicht.

Minder lesuren en toch evenveel lesstof en even hoge eisen. Dat is het probleem waar docenten in het studiehuis van het middelbaar onderwijs mee kampen. Voor Leunis GabriŽlse, leraar Klassieke Talen op de scholengemeenschap Scheldemond in Vlissingen betekent dit dat het `inslijpen' van grammaticale vaardigheden niet meer in de les kan gebeuren. Daar is geen tijd voor. Dus oefenen de leerlingen zelfstandig. En dient de computer als surrogaat-leraar: ``Goed gedaan!'' zegt-ie.

Binnen het Studiehuis is wettelijk voorgeschreven dat in ieder vak ICT (Informatie- en Communicatie Technologie) moet worden ingezet. Dus ook bij Latijn en Grieks. Er zijn en worden computerprogramma's ontwikkeld om te leren vertalen, om woordjes te leren en de grammatica te oefenen. Zelfs repetities en schoolexamens worden door de leerlingen op de computer gemaakt. De gewetensvraag `zoeken ze dan niet alles op?' wordt door GabriŽlse met een verrassend ``dat mag'' beantwoord. ``Er is een tijdslimiet aan verbonden. Een toets bevat bijvoorbeeld vijftig opgaven die in vijftig minuten moeten worden gemaakt. Daarbij mogen ze alles opzoeken, als ze maar binnen de tijd blijven.''

`Opzoeken' is een vaardigheid die leerlingen zich ook bij Latijn, Grieks en het nieuwe vak Klassieke Culturele Vorming (KCV) moeten verwerven. Terwijl dat eigenlijk geheel tegen de natuur van het vak indruist. GabriŽlse: ``Opzoeken was in de klassieke talen een vloek. Je moest het kennen. Het woordenboek was er slechts voor ernstige gevallen. Vroeger moesten wij de 253 onregelmatig gevormde stamtijden uit ons hoofd leren. Maar nu staan ze gewoon in het woordenboek.''

Al met al betekent dit een ware revolutie binnen het vak Klassieke Talen. Wat vindt GabriŽlse daarvan? ``Tja, de komst van de computer zorgt in feite voor het vergaan van een hoeveelheid `blote kennis' die leerlingen vroeger wel in hun hoofd hadden. Maar aan de andere kant vind ik dat het vak door de komst van het Studiehuis wel leuker is geworden.'' Hij geeft een voorbeeld. ``Vroeger bereidde ik onze reis naar Rome helemaal zelf voor. Nu doen de leerlingen dat voor een groot deel. Zij maken, met behulp van Internet, een reisgids en houden er in de klas een presentatie over. Dat was voor mij wel een eye-opener. En ik denk dat de leerlingen zo een leukere herinnering overhouden aan het vak dan wanneer het bij wijze van spreken alleen woordjes stampen is.'' En toch knaagt er iets. Want vaardigheden verwerven kost tijd. En dus rest er minder tijd voor de kern van het vak: vertalen. GabriŽlse knikt. ``Dat vind ik jammer.''

Leunis GabriŽlse is ťťn van de actievere docenten op computergebied. Althans, daar ziet het naar uit. Hij is ťťn van de drie docenten die hebben gereageerd op de oproep van Leo Nellissen, community-manager Klassieke Talen van Kennisnet, om voor de krant eens iets te vertellen over de opmars van de computer binnen het Klassieke Talen onderwijs. Via deze `community', GREX (kudde) genaamd, wisselen docenten Klassieke Talen, vaak eenmansfracties op scholen, informatie en ideeŽn uit. Nellissen heeft daartoe een elektronische nieuwsbrief opgericht die maandelijks verspreid wordt onder de 146 leden.

``Ik beschouw mezelf niet als het boegbeeld van ICT'', sputtert GabriŽlse tegen. Maar al pratend blijkt dat hij de computer heel bewust en weloverwogen inzet. Hij kan de voordelen zo oplepelen. ``Kijk, woordjes leren is saai, of je dat nu uit een boek doet of met de computer. Maar toch vinden de leerlingen dat laatste leuker. Die computer geeft ze complimentjes, die zegt `goed gedaan', en dat is leuker dan dat pa of ma je overhoort. En wat ik belangrijk vind is dat de computer leerlingen dwingt tot nauwkeurigheid, tot goed spellen. De moderne leerling heeft een slecht ontwikkeld woordbeeld. Juist bij Latijn, waar de betekenisgever achteraan staat, merk ik dat. Kinderen hebben tegenwoordig ook een minder grote woordenschat en zijn minder in staat tot associatief denken, bijvoorbeeld tussen het Frans en het Latijn. Ik laat ze daarom ook dat soort verbindingen tussen talen op Internet opzoeken.''

In het computerlokaal is het vandaag stil. De server heeft het de dag ervoor begeven en dat is een lokale ramp. Slechts een paar computers, die op het administratieve netwerk draaien, doen het. GabriŽlse laat op ťťn ervan zien wat zijn leerlingen kunnen. Rozan (18) start de computer op en klikt door naar het oefenprogramma `congrueren'. Hier kan ze oefenen welk adjectief bij welk substantief hoort en vice versa. Als ze twijfelt kan ze hulp vragen en aan het slot krijgt ze een overzicht van wat ze goed en fout gedaan heeft. ``Ik vind het wel leuk dat je direct kan zien of je het goed gedaan hebt'', zegt ze, terwijl ze met de muis twijfelend heen en weer schuift tussen indicativus en imperativus. ``Leerlingen zijn net gewone mensen'', zegt GabriŽlse. ``Ze hebben de neiging dat wat ze goed kunnen steeds weer te doen. Maar de computer wijst hen op hun zwakke punten en biedt zo heel concreet inzicht in wat ze nog moeten leren.''

Die computeranalyses komen ook bij GabriŽlse terecht en vormen een vangnet voor de steken die hij laat vallen. ``In de klas kun je je als leerling verstoppen, dat kan bij de computer niet. In klassen met dertig leerlingen zie ik eigenlijk pas na een repetitie wat ieders tekortkomingen zijn. En dan is het te laat. De computer analyseert dat wel heel goed en tijdig.''

Op scholengemeenschap Scheldemond mogen leerlingen alle oefenprogramma's mee naar huis nemen. Zo kunnen ze ook met oude examens oefenen. GabriŽlse heeft een database aangelegd met twintig vertalingen met een `vertaalslaaf': je dubbelklikt op een te vertalen woord en krijgt daar dan informatie over. Ook heeft hij er een `normen-model' aan gekoppeld. ``Daar kunnen leerlingen zien hoe de verschillende onderdelen van een vertaling beoordeeld worden en dat levert ze inzicht op hoe ze een voldoende kunnen halen. Vaak raken ze in paniek als het niet meteen goed gaat, maar dankzij zo'n model weten ze dat ze ook stukken van zinnen kunnen vertalen.''

Chris (17) vindt dat wel handig, vertelt hij. ``Dan kun je het eerst zelf maken en vervolgens kijken hoe anderen het doen.'' Maar waarom zou je zelf nog aan de slag gaan gaan als je het zo van het Internet kunt plukken? De klas lacht, maar Chris laat zich niet kennen. ``Het is beter om het eerst zelf te maken.'' Chris is ook degene die de indruk dat het alleen maar ICT is wat de klok slaat bij Latijn weet te relativeren. ``In vergelijking met andere vakken valt het mee'', zegt hij. ``Hier gebeurt toch nog het meeste op schrift.'' Om wijs af te sluiten met: ``Zo is het ook overgeleverd.''

Naar boven


Varia

* Omineus? NRC 11 dec: Volkswagen zal ... een nieuwe limousine voor het topsegment produceren, de Phaeton.
* Op de site van de VCN is onder het kopje 'voor vcn-leden' de uitslag online enquete herijking tweede fase te lezen, en ook de reactie van het VCN-bestuur aan het ministerie

Naar boven


E-mail.