Nieuwsbrief 38, 06-03-2002

Nieuwe leden / Archief
Geen KCV, geen diploma
Hybris bij Herodotos, CE 2002, vervolg
Proefvertalingen Fortuna
Pallas, werkboeken
Proefvertalingen Pallas
Varia
Vacature


Nieuwe leden

Wolter Kuiper, Marja Bakker

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 38 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 96 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomswoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Geen KCV, geen diploma

Onderstaande brief van Anneke Korevaar vraagt om oplossingen voor leerlingen die na het CE hun klassieke taal willen laten vallen omdat ze anders zullen zakken, maar dat niet kunnen omdat ze geen CKV hebben gehad. Wie heeft hier al mee te maken gehad en wat voor oplossingen zijn er?

Op mijn school lopen we tegenover een bizar probleem op. Het schijnt dat iedereen die alle kleine lettertjes goed gelezen heeft, dit had kunnen zien aankomen, maar ik denk dat ik alle waarschuwingssignalen heb genegeerd omdat ik het té bizar vind.

Ik heb dringend behoefte aan tips van collega's om het probleem het hoofd te bieden. Ik hoop dat ik met jouw hulp en via het netwerk van GREX snel een aantal collega's om een reactie kan vragen.
Laat ik het probleem eerst even schetsen.

Toen onze mop een mopje was en toen KCV nog integraal onderdeel uitmaakte van de klassieke talen, kon een leerling die een vak méér had dan het verplichte minimumaantal als "beloning" voor deze extra inspanning ook ná zijn CSE er nog voor kiezen die klassiek taal te laten vallen, mocht het resultaat erg tegenvallen. De leerling kreeg dan geen gymnasiumdiploma, jammer, maar wel een atheneumdiploma - hier zie je al aan dat mijn probleem alleen op scholengemeenschappen met een gymnasiale afdeling speelt. Op zelfstandige gymnasia bestaat die mogelijkheid volgens mij niet.

Nu KCV een apart vak geworden is en voor gymnasiasten tevens een verplicht vak, kan zich de volgende krankzinnige situatie voordoen. Een leerling heeft KCV in 5 gym afgesloten met een mooi cijfer. De leerling heeft niet naast KCV ook nog eens CKV gekozen. Vlak vóór het CSE worden de resultaten van de schoolexamens, inclusief KCV, aan de inspectie opgestuurd en liggen daarmee vast. De leerling heeft één klassieke taal, in de vrije ruimte, als extra vak. De leerling doet examen in die klassieke taal en haalt een tegenvallend cijfer, zó tegenvallend dat hij erop kan zakken. Hij besluit na het bekendmaken van de uitslag dit extra (!) vak alsnog te laten vallen.

Probleem! De leerling krijgt geen gymnasiumdiploma. Dat is wel logisch: hij heeft immers geen examen gedaan in een klassieke taal. Maar hij krijgt óók geen atheneumdiploma: hij heeft namelijk wel KCV, maar niet CKV gedaan! Hij krijgt dus helemáál geen diploma en is gezakt! Op, wel te verstaan, een éxtra vak!

Noem mij dom omdat dit probleem zich nu pas in zijn volle omvang aan mij openbaart, maar dit jaar levert onze scholengemeenschap pas voor het eerst een lichting Tweede Fase leerlingen af.

Volgens mij is het wachten op de eerste leerling die na zijn examen merkt dat hij vanwege zijn extra vak geen enkel diploma krijgt, op zijn ouders die deze bureaucratische misser bij een rechtbank aanhangig maken, en vervolgens op weer een reparatie door de staatssecretaris van Onderwijs - maar daar is deze jaarlaag dan voor de zoveelste keer de dupe van.

Ik ben vreselijk benieuwd hoe andere scholengemeenschappen met een gymnasium dit oplossen - of is het onoplosbaar en moeten we echt maar lijdelijk wachten op die rechtszaak en daarna eindelijk de gelijkstelling van KCV met CKV (zodat er tenminste een Atheneumdiploma kan worden uitgereikt)? Want volgens mij zit dáár het probleem: dat KCV niet mag worden vervangen door CKV. Als dat wel kon, zou je voor de onfortuinlijke leerling die dreigt te zakken op Latijn of Grieks, alsnog KCV kunnen wegstrepen en er CKV van kunnen maken, zodat de leerling daarmee een compleet vakkenpakket overhoudt voor een atheneumdiploma.

Naar boven


Hybris bij Herodotos, CE 2002, vervolg

Collegis egregiis salutem!

In nb 024 kondigde ik mijn revisie aan van het eindexamenthema Hybris bij Herodotos. Ruim genoeg voor het einde van het examenjaar kan ik hierbij mijn eindversie (bestand 0083.doc) presenteren.
Bij de vertaling ben ik geheel mijn eigen weg gegaan. Voorop stond daarbij dat de vertaling vooral begrijpelijk moest zijn, geen extra problemen mocht opleveren en toch het origineel zo dicht mogelijk moest benaderen. Bij keuzes die afwijken van de woordenlijst of van de vertaling zoals die door de doc.-hndl. is gegeven heb ik soms een verantwoording gegeven.
De antwoorden die de doc.-hndl. geeft op de in het hulpboek gestelde vragen heb ik critisch bekeken en voorzover ik deze niet of te weinig vond sporen met de gestelde vraag heb ik ingegrepen.
Waar ik dat nodig vond heb ik de verwerking van de te vertalen en voorvertaalde teksten verder vergemakkelijkt door extra aantekeningen en vragen.

Als men dat wenst kan het materiaal in digitale of gestencilde vorm worden uitgereikt aan de kandidaten, die er hun voordeel mee kunnen doen bij de examenvoorbereiding.

Wat ik in nb 024 heb genoteerd over tijdsdwang en haastwerk bij de samenstellers geldt ook voor deze versie: ik kom zelf geregeld meer fouten tegen dan mij lief is.
Een niet geringe steun bij het werk is voor mij de gedachte geweest dat niet alleen mijn klasje van 20 kanddidaten er iets aan zou hebben maar ook de leden van GREX en hun leerlingen. Ik stel er prijs op om jullie reacties te ontvangen.

Ben Bongers

Naar boven


Proefvertalingen Fortuna

Bram Veefkind heeft groot aantal teksten aangeleverd. Ik heb nu alles tot de essentie teruggebracht: alleen de teksten en de woorden. Bestand 0034.doc. Zie nieuwsbrief 36.

Naar boven


Pallas, werkboeken

Geachte collega's,
Onlangs was er een klein discussietje over Pallas en de nadelen van het laatste deel van de methode. Ik ga op een geheel andere manier de laatste lessen behandelen. In een bijlage (bestand 0094.doc) kunnen jullie daar iets van zien.
Ik ben heel benieuwd naar de vraag wat jullie er van vinden, of jullie er iets in zien en (een gedeelte) gaan gebruiken. Commentaar graag naar:

Zwanette de Vries-Por

Naar boven


Proefvertalingen Pallas

2 teksten van Peter van der Pasch, na 9 en 24. Zie nieuwsbrief 27. Bestand 0044.doc.

Naar boven


Varia

* Pieter Steinz heeft in aflevering 4 (26 januari 2002) van zijn Voetsporen door de literatuur de poëzie na het Griekse vuur behandeld: de invloed van Homerus op de literatuur. Een lezenswaardig artikeltje met een mooi infographic van de receptie. Niet onaardig voor het prikbord in de klas, als het daar al niet hangt. Document 0096.doc.

* In het blad Mededelingen van de vereniging Vrienden van het Gymnasium worden nieuw verschenen boeken besproken op klassiek gebied: literatuur van en over klassieke dichters en schrijvers. Het blad verschijnt vier maal per jaar.
De redactie van het blad zou graag in contact komen met classici die min of meer regelmatig een bijdrage (over met name Griekse literatuur) willen leveren. Geïnteresseerden kunnen zich voor inlichtingen richten tot
J. Traas, Joshof 8, 4813 EX Breda, 076 5227718.
Op uw aanvraag wordt het blad ter kennismaking toegezonden. Telefoon/fax: 023 5376772

* Rijen in Rome om pauselijke euro
Italianen stonden dit weekend urenlang in de rij bij de Sint-Pieterskerk in Rome om de eerste pauselijke euro te bemachtigen.
Verzamelaars stroomden massaal toe om een set van acht munten te kopen.
Een setje kost ruim drie keer de nominale waarde van de muntjes, namelijk E12 in plaats van E3,88. De euro's met de afbeelding van paus Johannes Paulus II zijn erg schaars. In totaal zijn er slechts 671 duizend stuks geslagen. Ter vergelijking, in Nederland circuleren bijna 3 miljard euromunten. Vaticaanstad heeft al sinds 1929 een eigen munt, als uitvloeisel van een verdrag dat de paus met Mussolini in dat jaar sloot. Ook de stadstaatjes San Marino en Monaco hebben ieder hun eigen euro's uitgebracht.
Bron: Algemeen Dagblad: Economie, maandag 4 maart.

* Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren met onder andere een on-line letterkundig lexicon voor de neerlandistiek.

Naar boven


E-mail.