GREX
Community Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming
NB-0405
NIEUWSBRIEF, mei 2004
Jaargang 4, nummer 5
Grex-site
Vaklokaal
Forum
NB-archief
CE-archief
Lesmateriaal
Davindi
Kalender
Vacature
Aanmelden

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord
Reacties op artikel over Hot Potatoes, nb-0404
Aenigma
Forum
Eindexamenbesprekingen

Voorwoord

Mei, het eindexamen staat op het punt te beginnen. Zowel voor leerlingen als docenten een spannende tijd. Dat geldt wat mij betreft ook voor de film, die komende week in premiere gaat, Troy. Na Gladiator het tweede 'moderne' spektakelstuk uit Hollywood over de Klassieke Oudheid. Voor velen mogelijk een inspirerende en motiverende bijdrage aan les(stof), voor andere een ideale gelegenheid om duidelijk te maken dat de buitenwereld toch echt weinig verstand van (klassieke) zaken heeft. Ik zal zeker met mijn leerlingen van de gelegenheid gebruik maken en de film gaan bekijken. Voor mijn zesdeklassers een mooie afsluiting van vijf jaar Grieks en voor mijn vierdeklassers een leuk vooruitzicht op hun eindexamen Homeros over een paar jaar. Wil je iets meer van de film te weten komen dan kun je kijken op deze site , voor een goede samenvatting van de Ilias (als voorbereiding op) kun je terecht bij koxkollum.

Robert Peters
grex@digischool.nl
naar boven


Reacties op artikel over Hot Potatoes, nb-0404

Die hot potatoes zijn wel aardig maar of het iets tovoegt weet ik niet. De tijdsinvestering weegt m.i. niet op tegen het rendement. Ik ben wel tevreden met Vocabularium en ook bij Koxkollum staat een goed programma.

Het programma vind ik goed: gebruikersvriendelijk en je maakt er al snel redelijk professioneel uitziende dingen mee. Wat ik heb gemaakt is allemaal te vinden op de website van onze school: www.bcsroermond.nl, een paar keer doorklikken tot Klassieken en dan onder 'Oefeningen'. Wij werken ook met ROMA. Het maken van oefeningen in HotPot met Griekse lettertekens is overigens - ook in de nieuwe versie van het programma - nogal omslachtig.

Ik heb de oefeningen bekeken voor Roma en ze lijken me erg leuk, met name de woordenoverhoringen lijken me geschikt voor de leerling. Mijn vraag is: werken ze op iedere computer met internet explorer of moeten er nog plugins (voor java) geinstalleerd worden. Bij vocabularium heb ik vaker problemen gehad met de computers van leerlingen die niet zo digitaal onderlegd waren, dat ze alles konden installeren.
Het programma Hot potatoes ken ik wel qua naam, maar niet qua mogelijkheden. Op zich wil ik best voor roma soortgelijke opdrachten maken.

naar boven


Aenigma

Op www.stilus.nl/aenigma staat sinds kort een nieuw spel, AENIGMA.

Aenigma is een woordzoekermaker. Aenigma maakt woordzoekers met de woordenlijsten van Vocabularium. Het programma is on- en off-line te gebruiken.

Leo Nellissen
naar boven


Forum

Het wil maar niet lukken met het Forum. Een enkele keer wordt er een bericht geplaatst. De berichten worden veelvuldig gelezen, maar er wordt zelden of nooit gereageerd op een bericht. Afgelopen week is er door een lid via de mailinglist een vraag aan jullie voorgelegd en daar is meer dan dertig keer op gereageerd. Daarna zijn die reacties samengevat en opnieuw via de list rondgestuurd. Dat is dus precies waar het forum voor bedoeld is. Leden lezen, leden reageren en leden lezen opnieuw. Dit zorgt voor een levendige open discussie over welk thema dan ook. Als je het reageren op een bericht in het forum te ingewikkeld vindt lees dan nog eens een keer de toelichting.

Robert Peters
naar boven


Eindexamenbesprekingen

Latijn: 28 mei
Grieks: 7 juni
Den Bosch, Delft en Zwolle, 14.00 uur

Evenals de voorafgaande jaren zullen de secties Grieks en Latijn kort na de schriftelijke examens regionale bijeenkomsten organiseren ter bespreking van het gemaakte werk. Hoe meer collegae deze zittingen bijwonen, hoe zinvoller en meer valide de resultaten!

De deelnemers aan de beraadslagingen krijgen na afloop van hun bespreking een kopie van de relevante gemaakte opmerkingen uitgereikt
De voorzitters van de vergaderingen zullen kort daarna het ter tafel gebrachte onderling vergelijken en, samen met de leden van de leerplansecties Grieks en Latijn, een verslag opstellen voor de leden van de CEVO en het CITO.

Het is uitdrukkelijk NIET de bedoeling om dit verslag al vóór de inzending van het werk naar de gecommitteerde landelijk te publiceren –daarvoor ontbreekt de tijd om zorgvuldig met de verslaggeving om te gaan.

Data en plaatsen:

LATIJN
Vrijdag 28 mei, van 14:00 tot uiterlijk 17:00
Den Bosch: Stedelijk Gymnasium, Mercatorplein 2, 073-6219068
Delft: Sint Stanislascollege, Westplantsoen 71, 2613 GK, 015-2122193
Zwolle: Thomas a Kempiscollege, Schuurmanstraat 1, 8011 KC, 038-4215277

GRIEKS
Maandag 7 juni, ook van 14:00 tot uiterlijk 17:00 uur
Zelfde locaties als bij Latijn.

Namens de secties Grieks en Latijn,
Jos van Leuven
Harrie Habets

naar boven