GREX
Community Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming
NB-0409
NIEUWSBRIEF, oktober 2004
Jaargang 4, nummer 9
Grex-site
Vaklokaal
Forum
NB-archief
CE-archief
Lesmateriaal
Davindi
Kalender
Vacature
Aanmelden

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord
Vakredactie GREX (Oproep!!)
Vocabularium
Pyramus en Thisbe
Grieks en Latijns typen met programma's onder Windows 2000 en XP
NKV Jeugddag 2005


Voorwoord

De herfstvakantie zit er weer op. Het is de laatste weken erg rustig op klassiek gebied. De meeste van ons zitten ongetwijfeld weer volop in de drukte van alle dag. Gelukkig zijn er onder ons die altijd weer tijd en energie vinden om wat 'extra' werk te verrichten ten behoeve van leerlingen en collega's. Heb je die energie ook, maar weet je niet goed waarin die te investeren, reageer dan op onderstaande oproep.

Robert Peters
naar boven


Vakredactie GREX (Oproep!!)

Wil je meedenken, praten en beslissen over de inhoudelijke opzet en het functioneren van de community, de site, het forum, de nieuwsbrief, het vaklokaal en dergelijke zaken, meld je dan aan via de mail. De bedoeling is dat er voor de community een zogenaamde vakredactie wordt gevormd, die zich buigt over bovenstaande zaken. Er zal voornamelijk via mail gecommuniceerd worden. Eén of twee keer per jaar zal de redactie bij elkaar komen om 'lijfelijk' van gedachten te wisselen.
Het lijkt me zinvol wanneer diverse geledingen vertegenwoordigd zullen zijn in de vakredactie. Ik denk hierbij aan de volgende geledingen: docenten, studenten/lio's, universiteiten, vaklokaal, vcn.
Aanmeldingen en reacties op bovenstaande zijn meer dan welkom!!

Robert Peters
naar boven

Vocabularium

Woordenlijsten Pallas 2b staan op www.stilus.nl/vocabularium.

Leo Nellissen
naar boven


Pyramus en Thisbe

Een nederlandstalig liedje over Pyramus en Thisbe van de Ploegadoers / Kees Stip is te vinden op www.digischool.nl/kt/ce/ce.htm#ce2005.

Leo Nellissen
naar boven


Grieks en Latijns typen met programma's onder Windows 2000 en XP

In het laatste VCN-Bulletin werd kort meegedeeld dat Joop Jagers stuurbestanden had gemaakt om het Griekse en Latijnse alfabet met alle spiritus, accenten en andere diakritische tekens weer te geven op de computer. De bestanden zijn te downloaden op de ledenpagina's van VCNOnline.

Ik wil hier graag een iets langer stukje aan wijden omdat deze stuurbestanden een groot voordeel opleveren.

Unicode-standaard voor Grieks: uitwisselen van teksten zonder problemen.
Er is sinds een jaar of drie een algemeen aanvaarde (en ook gebruikte!) standaard om Griekse letters aan te duiden. Deze standaard is Unicode. Elke Griekse letter met elke mogelijke combinatie aan diacritica heeft zijn eigen, unieke code gekregen. Er zijn dus geen moeilijkheden meer met het uitwisselen van Griekse teksten (dit in tegenstelling tot het verleden met Grieks bij WP5.1, met ChiWriter, met macro's binnen Word, met Betacode).
Om nu een Griekse tekst te typen zijn er verschillende invoerprogramma's. Eén ervan is bijvoorbeeld Antioch dat het mogelijk maakt om Grieks te typen binnen Word. Een tweede (arbeidsintensieve) voorbeeld is het invoeren van hexadecimale codes in html-documenten. Voor het uitwisselen van bestanden maakt het niet uit welk invoerprogramma je gebruikt, als het maar Unicode ondersteunt.
Nota bene: behalve een invoerprogramma voor Unicode heb je ook een op Unicode gebaseerd lettertype nodig, anders kun je nog niet alle letters zien. Geschikte Unicode-lettertypen zijn: * Palatino Linotype (zit standaard in Windows), * GR Times New Roman (gratis aan te vragen via joopjagers@hotmail.com), * Gentium (zit in Vocabularium; www.stilus.nl/vocabularium. Heb je Vocabularium op je computer dan zit Gentium ook binnen Word).

Invoerprogramma voor alle Windows-programma's
Wat Joop nu gemaakt heeft is een invoerprogramma dat het mogelijk maakt om Grieks te typen binnen Word maar ook binnen andere Windows-programma's. Bijvoorbeeld binnen Outlook, binnen Internet Explorer, binnen Hot Potatoes. Bovendien is het omschakelen tussen Nederlands en Grieks sneller dan bij Antioch. En het is helemaal gratis!
Het programma heeft een goede handleiding die stap voor stap de installatie, en eventueel de-installatie, uitlegt. Ook de verantwoording voor de toetsen van de verschillende accenten en spiritus is duidelijk.

Eenvoudig te begrijpen en simpel om mee te werken
Ik heb met het programma gewerkt en kan zeggen dat ik al na een paar minuten bijna net zo soepel Grieks overtikte als Nederlands. De toetscombinaties zijn logisch en Joop heeft gezorgd voor duidelijke afbeeldingen van de toetsenbordindelingen (deze afbeeldingen zijn al voldoende om mee aan de slag te kunnen).
Ik wil hier dan ook iedereen aanraden de programma's op te halen en in ieder geval eens een half uur met Grieks te werken. Na dat half uur kun je gewoon lekker Grieks en Nederlands door elkaar typen.

Wie vragen heeft maile lnellissen@planet.nl, of joopjagers@hotmail.com.

Leo Nellissen
naar boven


NKV Jeugddag 2005

Op 5 februari vindt de jaarlijkse Jeugddag van het Nederlands Klassiek Verbond plaats. Voor eindexamenkandidaten Grieks en Latijn is weer getracht een inspirerend programma rondom het Centraal Schriftelijk Eindexamen samen te stellen. Dit jaar worden de voordrachten over Herodotus en Ovidius/Vergilius gehouden aan de centraal gelegen en gemakkelijk bereikbare Faculteit der Letteren van de Universiteit Utrecht. Eindexamenkandidaten en hun docenten zijn van harte uitgenodigd!

Programma

10.30u. Ontvangst met koffie en thee
11.00u. Anton van Hooff, Praten als een Griek
Anton van Hooff (werkzaam aan de Radboud Universiteit Nijmegen) spreekt over Herodotus als logograaf oftewel 'spraakschrijver': Het gebrek aan spreekvaardigheid van sommige eigentijdse politici wordt vaak als pijnlijk ervaren. In de Oudheid kon een leider zonder welbespraaktheid en tact er eenvoudig niet komen. Zijn woorden en optreden werden voortdurend door een kritisch publiek geobserveerd. Het werk van Herodotus kan alleen worden begrepen tegen de achtergrond van deze open en orale cultuur.
12.00u. Charles Hupperts, De receptie van Ovidius in de Europese cultuurgeschiedenis
Charles Hupperts (werkzaam in het middelbaar onderwijs en aan de Universiteit van Amsterdam, en auteur van tal van schoolboeken, o.a. de eindexamenbundel Mythe en moraal) bespreekt de doorwerking van Ovidius in de Europese cultuurgeschiedenis en in het bijzonder de beeldende kunsten. Wat vond men door de eeuwen heen van het werk van Ovidius? Hoe kwam men in aanraking met zijn verhalen? Aan de hand van dia's komen verschillende kunstwerken aan bod die verhalen uit Ovidius' Metamorphosen verbeelden.
13.00u. Lunchpauze
14.00u. Peter Stork, Herodotus en intermenselijkheid
Peter Stork (werkzaam aan de Universiteit Leiden) gaat nader in op de verhouding tussen de passages die voor het eindexamen gelezen worden en Herodotus' Historiai als geheel. In hoeverre kan Herodotus' presentatie van de gebeurtenissen verklaard worden binnen de compositie van het gehele geschiedwerk?
15.00u. Theepauze
15.30u. Carool Popelier, Dido en Aeneas - een theatrale voordracht met dia's en muziek
Voordrachtskunstenaar Carool Popelier verhaalt de beroemde liefdesgeschiedenis uit Vergilius' Aeneis: Dido en Aeneas zijn allebei in feite asielzoekers, van huis en haard verdreven, uit angst voor een aanslag op hun leven of door oorlogsgeweld. Op zoek naar een nieuw thuis voor zichzelf en hun landgenoten ontmoeten ze elkaar in Dido's stad Carthago. Ze herkennen veel van zichzelf in elkaar en worden smoorverliefd. Maar Aeneas voelt zich door de goden geroepen weer op weg te gaan, ver weg van zijn liefdesbed. Of is het gewoon een smoes om van Dido af te komen?! … Gaan zaken vóór het meisje?
16.30u. Afsluiting en aansluitend borrel

Wilt u als docent uw leerlingen attent maken op deze Jeugddag? U kunt zich nu al opgeven!
Bij opgave voor 15 januari a.s. zijn de kosten voor deelname (incl. lunch) € 17,50 per persoon. Daarna bedragen deze € 20,00 p.p. De uiterste inschrijfdatum is 28 januari. Bij eventuele annulering na 28 januari bent u alsnog de kosten voor deelname verschuldigd.
U kunt zich opgeven bij Juliette Groenland via e-mail: jeugddag@murmellius.com. Vermeld daarbij 1) het aantal deelnemers en 2) de namen en adressen van de deelnemers (of het adres van de school). U ontvangt dan via e-mail alle benodigde informatie.

naar boven