Nieuwsbrief 41, 08-04-2002

Nieuwe leden / Archief
OPROEP Overgangsnormen onderbouw
OPROEP Fellini
Cultuuropdracht onderbouw
Proefvertalingen Fortuna
Aanvulling kalender
Vacature


Nieuwe leden

Bettina Ketels - Boom

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 41 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 104 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


OPROEP Overgangsnormen onderbouw

Geachte collegae,

ik ben werkzaam aan een scholengemeenschap met een gymnasiumafdeling en op dit moment wordt er een discussie gevoerd over de bevorderingsnormen aan het einde van de 2e en 3e klas.
Ik zit met het volgende probleem: de sectie Klassieke Talen vindt dat Latijn en Grieks geheel of gedeeltelijk mee moeten tellen bij de overgang, aangezien naar ons idee en onze ervaring leerlingen die willen stoppen met Latijn en Grieks ongemotiveerd raken en een negatieve invloed op de sfeer in de klas kunnen hebben.
De directie deelt dit standpunt niet, omdat zij denkt dat dit (teveel) leerlingen er van zou weerhouden in de onderbouw Latijn en Grieks te kiezen. Zij gaat er wel van uit dat leerlingen een inspanningsverplichting hebben, maar deze opvatting wordt niet in praktijk gebracht. De praktijk is nu dat aan het einde van de 3e klas de cijfers voor Latijn en Grieks van een leerling die stopt met het gymnasium niet meetellen.

Wat wij willen weten:
1) Wie heeft ervaring opgedaan met het laten meetellen van Latijn en Grieks aan het einde van de 2e en 3e klas?
2) Welke leerlingen haken af, als Latijn en Grieks wel meetellen aan het einde van de 2e en 3e klas?

S.v.d., Marco & Bettina Ketels, Sectie Klassieke Talen, Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap Middelburg
Mail je reactie

Naar boven


OPROEP Fellini

Wie kan mij helpen aan een video van Satyricon van Fellini met Nederlandse ondertiteling? Hier is in de videotheek alleen de niet-ondertitelde versie te leen. Uiteraard tegen vergoeding.

Emmy van Stratum

Naar boven


Cultuuropdracht onderbouw

Mijn tweede klas latijn werkt zo hard dat we echt te snel dreigden te gaan en behoefte hadden aan "even iets leuks tussendoor". Het werd de praktische opdracht die ik hierbij stuur. De leerlingen hebben heel veel plezier in de opdracht gehad (dat zie je niet zo vaak...); hun werkstukken zijn bijzonder leuk geworden en ze weerspiegelen de lol die leerlingen erin hadden; het resultaat is een krantje van 16 bladzijden dat niet alleen aan hen, maar ook aan de mentor, co÷rdinator enz. wordt uitgedeeld (goed voor de PR van het vak!) Ún dat we bij de Open Dag uitstallen als voorbeeld van de "leuke dingen die wij doen bij Latijn". Dat alles met zeer weinig inspanning en voorbereiding van mijn kant: geen verf, geen grote papieren, geen scharen en snippers en lijm, en corrigeren is een leuk klusje dat weinig tijd vraagt en veel plezier oplevert. Bovendien helpen de leerlingen mee, en daarvoor moeten ze de hele krant ook echt lezen, wat ook weer erg educatief is. Dus veel plezier voor weinig moeite - dat leek me wel iets om aan collega's door te geven. Bestand 0104.doc.

Groeten, Anneke Korevaar

Naar boven


Proefvertalingen Fortuna

2 teksten van Peter van der Pasch bij hoofdstuk 10 en bij hoofdstuk 23. Zie nieuwsbrief 14, bestand 034.

Naar boven


E-mail.