GREX
Community Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming
NB-0411
NIEUWSBRIEF, december 2004
Jaargang 4, nummer 11
Grex-site
Vaklokaal
Forum
NB-archief
CE-archief
Lesmateriaal
Davindi
Kalender
Vacature
Aanmelden

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord
Vakredactie stelt zich voor
CE Latijn 2006, pensumtekst (van Hermaion)
Het klassieke-talenonderwijs met de tijd mee?
Ontwikkelingen van het handelingsdeel KCV in theorie en praktijk.
Trainingen voor communityleden
Schrijven voor het web


Voorwoord

De laatste nieuwsbrief in 2004. In deze nieuwsbrief stelt de vakredactie van onze community zich voor. Ik ben erg blij dat veel geledingen via de leden van de redactie vertegenwoordigd zijn. Dank, ook aan degenen die niet opgenomen zijn in de redactie, voor de aanmelding.

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een goed begin van 2005!

Robert Peters

naar boven


Vakredactie stelt zich voor

Met ingang van 2005 gaan onderstaande personen zich buigen over de site van de community. Kennisnet wil dat de communitysite direct gelinkt gaan worden achter het vakgebied (VO) op de docentensite van Kennisnet. Het is belangrijk dat er vanuit veel geledingen meegedacht en beslist gaat worden wat er op de site die docenten Klassieke Talen en KCV straks vanuit de docentensite van Kennisnet gaan bezoeken te vinden moet zijn. Alle bijdragen op dit gebied van leden van Grex waren en blijven altijd meer dan welkom!

Rosanne Bekkers

Ruim 14 jaar ben ik in het onderwijs actief. Op het Spinoza Lyceum heb ik een programma ontwikkeld voor antieke cultuur in de brugklas en heb ik KCV opgezet. Speciale interesses: Theater (als regisseur van toneelprodukties en bezoeker van voorstellingen); Romereis. Ook ben ik vakdidacticus aan de UvA. Tot slot zit ik ook in het VCN-bestuur.

Leunis Gabriëlse
Ik werk in een eenmanssectie aan een atheneum met Latijn (en Grieks in de onderbouw), nl. S.s.g. Scheldemond in Vlissingen. Ik organiseer een tweejaarlijkse Romereis. Ik ben zeer geinteresseerd in het gebruik van computerprogrammatuur om de schaarse contacttijd zo renderend mogelijk te maken.

Vincent Hunink
Ik ben 42 jaar en als universitair docent Latijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen houd ik mij bezig met onderzoek en onderwijs op het gebied van de klassieken. Mijn huidige onderzoek heeft heeft vooral betrekking op Apuleius en Tertullianus, mijn onderwijs op Romeinse literaire genres als epiek, epistolografie en historiografie, en op oudchristelijk Latijn.
Ik ben redactielid van Hermeneus, het NKV-blad, dat Nederlandstalige classici hopelijk allemaal kennen en lezen. Verder ben ik actief als vertaler van vooral Latijnse (maar soms ook Griekse) teksten, veelal in het Nederlands. Een overzicht van mijn vertaal- en andere publicaties, en andere informatie, is te vinden op www.vincenthunink.nl.

Leo Nellissen
Ik ben 43 jaar en geef les op het Cambreur College in Dongen en op het Jan Tinbergen College in Roosendaal. In het voorjaar van 1996 ben ik gestart met LUMINA, het vaklokaal voor KT/KCV bij de Digitale School.

Hans Offereins
Ik ben 27 jaar en heb klassieke talen in Groningen gestudeerd. Sinds 1999 werk ik als docent klassieke talen (en kcv) op het Praedinius Gymnasium te Groningen. Ik ben geïnteresseerd in mogelijkheden om ICT toe te passen in de lessen (electronische leeromgeving en digitaal toetsen).

Robert Peters
Ik ben 38 jaar en geef les op gymnasium Bernrode in Heeswijk. Sinds maart 2003 ben ik communitymanager van Grex.
naar boven


CE Latijn 2006, pensumtekst (0212.doc)

Uitgeverij Hermaion heeft de tekst van het eindexamenpensum Latijn voor 2006 geheel gratis ter beschikking gesteld. In de loop van januari zal de uitgever een aangepast tekstbestand sturen, waarin de indeling en regelnummering van zijn uitgave verwerkt zijn. Ik heb uitgeverij Eisma benaderd met de vraag of hij ook bereid is een dergelijke service te bieden, maar nog geen reactie van hem ontvangen. Dat betekent dat de tekst van het pensum Grieks nog even op zich laat wachten. Als de uitgever afziet van het leveren van deze service dan zal ik, zoals in het verleden steeds is gebeurd, de tekst zelf aanleveren.

Robert Peters

naar boven


Het klassieke-talenonderwijs met de tijd mee?

Een artikel in de Groene Amsterdammer van Piet Gerbrandy over het gymnasium met als titel:
Is het realistisch om het klassieke-talenonderwijs met de tijd mee te laten gaan? Of staan de barbaren op het punt de tent over te nemen?
Lees het artikel hier.

naar boven


Ontwikkelingen van het handelingsdeel KCV in theorie en praktijk.

Een studente van mij, Cynthia van 't Hoff, wil graag i.v.m. een scriptie een enquete afnemen onder KCV-docenten. Haar vraagstelling betreft de ontwikkelingen van het handelingsdeel KCV in theorie en praktijk.

Ik hoop, en verwacht, dat u er geen bezwaar tegen heeft door haar in de loop van januari hiervoor per email (via de mailinglist van Grex) benaderd te worden; het is van groot belang dat veel docenten KCV de enquete ontvangen en retourneren.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Michel Buijs

naar boven


Trainingen voor communityleden

2005: Trainingen voor communityleden
Plaats: Museum Nemo, Amsterdam, of bij u op school.
Aanmelden: www.digischool.nl/trainingen

De Workshop Carrousel.
Keuze uit 6 workshops van verschillend niveau, waarin u zelf online lesmateriaal maakt. Gedurende een training kunt u aan 2 workshops deelnemen.
Data: woensdagmiddag 19 januari, 2 februari, 16 februari, 6 april.

De Workshop Lectora.
Voor gevorderden. U leert werken met een pakket waarmee u lessen en toetsen kunt maken die via het web continue beschikbaar zijn.
Data: woensdagmiddag 26 januari, 9 februari, 16 maart, 13 april.

naar boven


Schrijven voor het web

Voor leerlingen die een website willen maken om de resultaten van hun onderzoek te presenteren heb ik een pagina met tips gemaakt: http://histoforum.digischool.nl/vaklokaal/websitemaken.htm

Albert van der Kaap, community manager geschiedenis

naar boven