Nieuwsbrief 43, 25-04-2002

Nieuwe leden / Archief
Vertalingen proefvertalingen CE-bundels 2003
Correctiebijeenkomsten CE Latijn en Grieks
OPROEP Video Storyteller
OPROEP Via Nova
KCV-cursus
Proefvertalingen Fortuna
Varia
Vacature


Nieuwe leden

Femke Hemelaar

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 43 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 107 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Vertalingen proefvertalingen CE-bundels 2003

Net als afgelopen jaar wil ik ook dit jaar een bestand (laten) maken met de vertalingen van de proefvertalingen in de docentenhandleiding van Hermaion en in de doc.handl. en het hulpboek van Eisma. Het betreft dan Homerus en Livius 2003. Zie de uitwerkingen van dit examenjaar in bestand 0085.doc en 0086.doc.
Stuur NU een mailtje dat je meedoet, kies eventueel vak en/of uitgeverij/boek en ik maak verder wel een verdeling, zodat je voor of in de vakantie aan het werk kunt.
Afgelopen jaar heeft iedere deelnemer 2 teksten vertaald. Aangezien het aantal leden is toegenomen ga ik uit van een grotere aantal deelnemers aan deze vertaalsessie. En dan moet 1 tekst per persoon haalbaar zijn.
Met name de mensen die nog nooit iets aangeleverd hebben mogen zich aangesproken voelen om deze handschoen op te nemen.
Als er genoeg deelnemers zijn kunnen we misschien dit jaar overgaan tot peer review ...

Naar boven


Correctiebijeenkomsten CE Latijn en Grieks

Data en plaatsen:
Grieks: dinsdag 21 mei
Latijn: vrijdag 31 mei

Eindhoven, Aristo-zalencentrum, Vestdijk 30, 040-2436297
Delft, Sint Stanislascollege, Westplantsoen 71, 015-2122193
Zwolle, Thomas a Kempiscollege, Schuurmanstraat 1, 038-4215277

In het jaarverslag van de sectie Latijn is -mede namens "de Grieken"- meegedeeld dat de secties aan de CEVO Gr/La hebben voorgesteld om de gang van zaken wat transparanter te maken. Het HOOFDbestuur van de CEVO heeft op deze suggesties negatief gereageerd (zie de mededeling van CEVO-KT-voorzitter Hans Smolenaars elders in dit Bulletin).

Dit betekent dat we -tandenknarsend- de gang van zaken van vorig jaar aanhouden. Nadat de drie bijeenkomsten gehouden zijn geven de gespreksvoorzitters de grote gemene deler van de besprekingen door aan de vaksectievoorzitters (Harrie Habets en Ton Kuijpers). Zij maken hiervan een grootste gemene deler en mailen die door aan Leo Nellissen (Lumina/GREX) en Patrick Rijke (VCNonline), die vervolgens -MET DANK!- voor prompte vertaling naar hun respectievelijke internetpagina's zorgdragen. Een kopie gaat naar de CEVO-KT. Vervolgens kan heel klassiek Nederland hier van zijn/haar gading vinden.

Dat de beide leerplansecties met deze gang van zaken niet gelukkig zijn moge duidelijk zijn: liever hadden we een actievere rol voor de CEVO-KT weggelegd gezien, maar ja. De besprekingen over deze procedure met de CEVO-KT worden voortgezet, wellicht komt er toch nog een gelukkig stemmend resultaat voor de komende jaren.

Uiteraard last maar bepaald niet least: heel deze gang van zaken heeft alleen maar zin als er veel collegae hun visie laten horen op de zes bijeenkomsten: alleen dn is er sprake van een grote gemene deler. Weest U dus alstublieft actief en weest met tallozen aanwezig: wat U op Internet leest heeft voor U en Uw tweede corrector slechts meerwaarde als dat de grootste gemene deler is van vele vakgenoten.

KOMT DUS MET VELEN!!!

Secties Grieks en Latijn, Ton Kuijpers (045.5740175)
Harrie Habets (0493.695971)

Naar boven


OPROEP Video Storyteller

In reactie op vraag van Jelle Abbenes in nieuwsbrief 40:
Ton Kuijpers en Jaap Toorenaar melden dat de Storyteller zowel als video en als dvd te verkrijgen is bij
ECI: video 14.49, dvd 18.49
Free Record Shop: dvd 9,99 tijdelijk (?) niet leverbaar.

Naar boven


OPROEP Via Nova

Hieronder 5 reacties van collegae op de vraag van Emmy van Stratum in de vorige nieuwsbrief.

Reactie 1
Wij stappen van Roma over op Fortuna en niet op Via Nova. Ik heb ervaring met Roma, Fortuna, de oude Via Nova en de nieuwe versie. De nieuwe Via Nova is wel enigzins aangepast, wat meer oefeningen en wat minder lange teksten (vooral boek 2 is erg veranderd/verbeterd). Toch vind ik de teksten nog steeds te lang en is er soms zelfs teveel cultuur. Daarom kiezen we nu voor Fortuna.

Reactie 2
Ik gebruik de nieuwe via nova vanaf het begin. De methode is duidelijk verbeterd t.o.v. de vorige, aangezien er veel meer oefeningen zijn toegevoegd, een goede docentenhandleiding met extra toetsen en oefeningen (en voor de leerlingen alle antwoorden en oplossingen +werkvertalingen). Verder zijn enkele verveldende verhaaltjes uit de oude druk geschrapt. In ieder geval is de methode nu zo opgebouwd dat je in klas 2 (wel met enig tempo) deel 1 (of bijna niet) af hebt, hetzelfde geldt voor deel 2 in klas 3. Voor 4 en 5 zijn de delen Vian nova 3 en 4 heel bruikbaar, maar niet noodzakelijk. Wel handig is de aparte grammatica en woordenlijst!

Reactie 3
De vernieuwde versie van Via Nova in de onderbouw werkt volgens mij heel goed. Leerlingen krijgen goed gestructureerd de grammatica aangeboden en tevens is er veel ruimte voor de Romeinen en het dagelijks leven van de Romeinen. Mijn leerlingen vinden dat leuke ondewerpen. Bovendien kun je dit zelf uitbreiden en opdrachten bij verzinnen. De vertaallessen zijn soms lang maar dit moet je afwisselend presenteren. Na les 4 ;oeten de leerlingen in ieder geval een vertaalles zelf vertalen. De andere doen we vaak klassikaal of ze krijgen van mij de vertaling met opdrachten daarbij. De vernieuwde versie vind ik goed. De oude versie van VN vond ik ronduit slecht en verschrikkelijk. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Succes bij jullie keuze.

Reactie 4
ik werk al veel jaren met via nova. Ik herinner me dat in een Lampasnummer ergens een recensie staat van leergangen latijn. Daar kun je vergelijkende beschouwingen vinden. Mijn ervaring met via nova is: leuke nederlandse inleidingen, de grammatica is duidelijk en kun je zelf veel beknopter uitleggen, goede docentenboeken en veel extra oefenmateriaal.

Reactie 5
Ik zag net je oproep voor ervaringen Via Nova. Ik ben een Via Nova gebruiker van het eerste uur. Ik heb met de oude druk gewerkt vanaf het begin en ben daarna op de nieuwe druk overgeschakeld. De oude druk had te weinig taaloefeningen, maar in de Nieuwe druk zijn er voldoende. In de tweede klas hebben wij 3 uur Latijn. Je moet dan goed doorwerken om Via Nova 1 uit te krijgen, maar het lukt wel. Leerlingen vinden het een duidelijk boek en vinden de cultuurhistorische achtergrond aantrekkelijk. Via Nova 2 werken we door in klas 3 t/m hoofdstuk 25. Het laatste hoofdstuk wordt dan in het begin van de vierde afgewerkt. In de derde klas ervaren de leerlingen duidelijker de moeilijkheid van het Latijn. Ik denk dat er op dat punt geen verschil is tussen de methodes. Maar ze waarderen de overzichtelijkheid van het boek. In de vierde klas doe ik dus eerst het laatste hoofdstuk van boek 2. Verder heb ik wat gexperimenteerd met Via Nova 3. Valt tegen. Het hoofdstuk Hannibal (Nepos) is voor leerlingen in het begin van de vierde te moeilijk, ze vinden het moeilijk om de teksten zelfstandig te vertalen en altijd klassikaal werken wordt ook wat saai. Dat hoofdstuk doe ik dus volgend schooljaar niet meer. Het tweede hoofdstuk: Defuncti: vinden ze wel leuk, kunnen ze ook redelijk goed zelfstandig doorwerken. Vorig schooljaar heb ik op het einde nog wat uit het hoofdstuk Caesar gelezen. Ging wel. Ik ben van plan om volgend jaar in de vierde meer bezig te zijn met afwerken en consolideren van de grammatica en leren vertalen met woordenboek en af en toe wat teksten van auteurs. In de vijfde heb ik klassensets van verschillende leergangen: de Hermaion uitgaven, Liefde, lust en leven en Sapientia, en Via Nova 4. De Hermaionuitgaven bevallen goed voor de Tweede Fase (veel aantekeningen). Uit Via Nova 4 las ik dit jaar twee hoofdstukken (Vergilius). Leerlingen hebben er veel moeite mee, te weinig aantekeningen. De studiehulpboekjes van Via Nova 3 en 4 gebruiken de leerlingen niet graag.

Naar boven


KCV-cursus

Dit materiaal (bestand 0107.doc) dateert van mijn KCV-cursussen aan de Zwolse volksuniversiteit in winter 2000 en najaar 2001. Het is dus enigszins gedateerd (guldenprijzen en zo), maar verder gewoon bruikbaar.
De introductie vertelt hoe het materiaal tot stand is gekomen en hoe er mee is gewerkt (met volwassenen). Daar zie je ook dat een groot deel van de eer naar Theo van de Vliet moet gaan, die mede aan de basis van deze opzet en de uitwerking ervan heeft gestaan. Verder stonden Synopsis en De klassieke wereld op de boekenlijst.
De 'inhoudsopgave' geeft ook meteen een overzicht van de opbouw van de 12 colleges van anderhalf uur (voor sommige colleges is er geen ander materiaal dan wat in de genoemde boeken staat).

Patrick Rijke

Naar boven


Proefvertalingen Fortuna

Collegis egregiis salutem !
De verzameling proefwerkteksten bij de Latijnse leergang Fortuna, begonnen met nb 14, is de laatste tijd zo uitgedijd dat ik heb besloten mijn totale voorraad aan document 0034 toe te voegen. Ik hoop van harte dat de stroom bijdragen constant zal blijven en dat ook anderen de uitdaging van het maken van Latijnse teksten zullen aangaan. Het betreft 8 teksten bij 8, 11, 13, 18, 19, 23, 28 en 32.

Ben Bongers

Naar boven


Varia

* Auteurs voor CE 2007 zijn bekend: Euripides en Cicero. Zie: Centraal Examen.

* Een paar nieuwe spotprenten.

Naar boven


E-mail.