Nieuwsbrief 45, 28-05-2002

Nieuwe leden / Archief
Vertalingen proefvertalingen CE-bundels 2003
Verslag correctiebijeenkomsten Grieks CE 2002
CE Grieks 2002 I
Film Gladiator
Boekenbeurs
OPROEP Overgang klas 3 naar 4
Pallas 27-30
HERHALING (er zijn nog plaatsen open) Zomerconferentie 2002, 19-20 september
Varia
Aanvulling kalender
Vacature


Nieuwe leden

José Botman, Ronald Kramer, Fokko Kuiper

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 45 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 110 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Vertalingen proefvertalingen CE-bundels 2003

Half september komt er een bestand met vertalingen en correctiemodellen voor de proefvertalingen van de examenbundels 2003.

Joan Admiraal, Romain Bardoul, Rosanne Bekker, Astrid Bezemer, Piet Boot, Leunis Gabrielse, Harrie Habets, Joop Jagers, Anneke Korevaar, Wolter Kuiper, Gjalt Lucassen, Rob Menting, Annemieke van der Plaat, Anna Prins, Jorg van Rooijen, Michiel Simons, Lydia Stoffels, Emmy van Stratum, Toos vd Valk, Bram Veefkind, Truus Veldhuizen, Chris Weststrate, Theo Willems en Piet Zegers

Naar boven


Verslag correctiebijeenkomsten Grieks CE 2002

Het verslag heb ik samengevoegd met de verslagen van 2001 en van 2000; het betreft bestand 0051.doc.

Naar boven


CE Grieks 2002 I

Tekstboekje: 0108.pdf; vragenboekje: 0109.pdf; correctiemodel: 0110.pdf.

Naar boven


Film Gladiator

Een handelingsopdracht bij de film "The Gladiator". Het is eventueel ook mogelijk om er een paraktische opdracht KCV van te maken. Helaas heb ik er geen antwoordmodel van. De leerlingen vonden de film prachtig en keken er kritiekloos naar. Daarom heb ik er twee vragen bij gemaakt. Waarom de film typisch Amerikaans is en ook wil ik bij nader inzien dat ze goed weten dat er veel niet klopt. Verder het ook de vraag over het Elysium er bij gevoegd. Ik kreeg zelfs van de romantici onder mijn ll het antwoord dat Maximus wel echt moet hebben bestaan.

Anna Prins

Tweede opdracht bij deze film. Vorige opdracht door Michael Steiner; zie nieuwsbrief 34. Bestand 0016.doc.

Naar boven


Boekenbeurs

Welke school kan ons (uiteraard tegen betaling) helpen aan exemplaren van Vergilius, Tantae molis erat... Misschien ligt er bij iemand op school nog een stapeltje exemplaren vergeefs op gebruikers te wachten. Bij Hermaion is het boek niet meer te krijgen, en we hebben er helaas te weinig.

Verder hebben we zelf tientallen rest-exemplaren van veel examenboeken van vorige jaren voor eventuele belangstellenden in de aanbieding (bijv. Herodotos, Homeros, Plato, Sophokles, Euripides, Cicero, Ovidius, Plinius, Seneca).

Kun je hulp bieden of heb je belangstelling?
Neem contact op met Stedelijk Gymnasium Nijmegen, en laat een berichtje voor mij achter. Annelies van Tongeren: tel.school 024-3220606.

Naar boven


OPROEP Overgang klas 3 naar 4

Een tijdje terug was er in een Grex nieuwsbrief een vraag om reactie op het al dan niet meetellen van Grieks en Latijn in de 3e klas. Op onze school tellen ze niet mee wanneer de leerlingen de 4e klas zonder klassieken doen. Onze schoolleiding is al jaren niet op andere gedachten te brengen.
Graag zou ik van collegae reacties horen op een plan om de leerlingen die afstromen naar het Atheneum toch aan het werk te houden. Het is de bedoeling om leerlingen die niet langer van plan zijn iets te doen voor Latijn en Grieks een soort taakstraf op te leggen: in plaats van Latijn en/of Grieks mogen (c.q. moeten) ze dan voor een ander vak een extra opdracht doen. De omvang van de opdracht hangt af van het aantal uren dat ze geen Grieks en Latijn doen (hoe meer hoe groter dus). Deze opdracht krijgen ze voor een vak dat ze niet leuk vinden. De opdracht wordt becijferd en telt voor dat vak mee. Hoe zwaar het cijfer meetelt hangt af van de grootte van de opdracht.
Mijn vragen zijn: Wat vindt u van dit plan? Heeft u andere suggesties om deze leerlingen aan het werk te houden?

Bram Veefkind

Naar boven


Pallas 27-30

Collega's,
In de bijgevoegde opdracht (0066.doc) kunnen geinteresseerde collega's vinden:
- eenvoudige Griekse fabels die je aan het einde van de derde klas kunt laten vertalen;
- een opdracht over mythen in de europese kunst (de kunstgeschiedenis volgend) geinspireerd op hoofdstuk 15 van Pallas en geschikt voor eind klas 3 (om ze voor te bereiden op de PO's in klas 4 - en bovendien ook een beetje omdat de meeste lln Grieks laten vallen)
- een bladzijde met allerlei goede internetadressen die de lln kunnen gebruiken ter voorbereiding van hun opdracht.

Zwanetta de Vries

Naar boven


HERHALING (er zijn nog plaatsen open) Zomerconferentie 2002, 19-20 september

Sluitingsdatum 15 juni.

De zomerconferentie 2002 wordt dit jaar georganiseerd door de Universiteit van Leiden. Na het vervallen van de conferentie van 2001 hopen de organisatoren natuurlijk dat deze mooie traditie wel weer doorgang zal vinden.
De zomerconferentie wijkt op een drietal punten af van de traditie: het wordt een nazomerconferentie die plaats zal vinden op donderdag en vrijdag 19 en 20 september.
Verder zijn bij de samenstelling van het programma niet de CE-syllabi van 2003 als uitgangspunt genomen, maar is er gekozen voor een drietal thema's die ons inziens actueel zijn voor classici werkzaam in het VO en WO. Voor de invulling van de lezingen en workshops wordt in enkele lezingen wel aansluiting gezocht bij de CE-auteurs (Homerus en Livius).
Deze veranderingen zijn ingegeven door opmerkingen van bezoekers bij de evaluaties van voorgaande zomerconferenties. Verder zijn hierin de resultaten verwerkt van de enquête die is gehouden in Delphi (augustus 2001) en de enquête die in het najaar is gehouden i.s.m. de VCN-sectie VO/WO.
Tot slot wordt de conferentie niet meer in het conferentieoord Kerk en Wereld gehouden. Reden hiervoor is de explosieve stijging van de kosten nu het conferentieoord in andere handen is overgegaan. De nieuwe locatie zal zijn het fraai gelegen Hotel Apeldoorn te Apeldoorn. Wij hopen van harte dat het onderstaande programma u zal aanspreken en dat u zich zult aanmelden voor de eerste nazomerconferentie waarmee we een oude traditie hopen te kunnen voort zetten.

VOORLOPIG PROGRAMMA NAZOMERCONFERENTIE 2002

donderdag 19 september
9.30 -10.00 aankomst en koffie
10.00 - 15.00 eerste onderdeel Vertaalstrategieën
Diverse workshops waarin verschillende mogelijkheden om de vertaalvaardigheid van de leerlingen te verbeteren worden besproken.
10.00 - 13.00 workshops o.l.v. Ineke Sluiter (RUL) met bijdragen van o.a. Adriaan Rademaker en Michel Buijs (UU), Pim Verhoeven en Annemieke van der Plaat (ICLON)
13.00 - 14.00 lunch
14.00 - 15.00 vervolg workshop Vertaalstrategieën
15.00 - 15.30 theepauze
15.30 - 21.00 tweede onderdeel Erflaters van onze beschaving: de invloed van klassieke auteurs op latere literatuur en hoe daarover te doceren zonder te verdwalen in namen en jaartallen.
15.30 -17.30 lezingen door o.a. Rudi van der Paardt (RUL)
17.30 borrel + diner
20.00-21.00 avondprogramma

vrijdag 20 september
8.00 - 9.00 ontbijt
8.30 - 9.00 koffie voor degenen die vandaag arriveren
9.00 - 16.00 derde onderdeel Tekstinterpretatie: omgang met teksten in vertaling
9.00 - 10.00 lezing door Ilja Pfeijffer (RUL) over de Odyssee
10.00 - 11.00 workshop o.l.v. Rosanne Bekker (ICLON) waarin de ideeën van de vorige spreker worden vertaald naar de onderwijspraktijk
11.00 - 11.30 koffie
11.30 - 12.30 lezing door Piet Schrijvers
12.30 - 13.30 lunch
13.30 - 14.30 lezing door Anton van Hooff (KUN) over acculturatieprocessen in aansluiting op de teksten in vertaling bij Livius
14.30 - 15.00 thee
15.00 -16.00 afsluitende lezing
16.00 borrel

De kosten bedragen:
250 euro voor het gehele programma inclusief overnachting
bij inschrijving vóór 1 mei 2002 240 euro
180 euro (donderdag 19 september)
155 euro (vrijdag 20 september)
U kunt zich aanmelden voor de nazomerconferentie per e-mail.
Aanmelding is mogelijk tot 15 juni 2002. In verband met de organisatie vragen wij u dit liefst ruim voor die tijd te doen.

Wanneer u zich aanmeldt, vermeld dan duidelijk uw naam, adres, de naam en het adres van de school en of u zich voor het gehele programma of alleen voor de donderdag of vrijdag opgeeft.
Na inschrijving ontvangt u een acceptgiro.
U ontvangt uiterlijk voor de zomervakantie een schriftelijke bevestiging met het definitieve programma van uw inschrijving en verdere informatie.

Inschrijving en inlichtingen:

Nazomerconferentie VCN 2002
ICLON
t.a.v. Rosanne Bekker
Postbus 9555
2300 RB Leiden
071-5274019/2684
Bekker@iclon.leidenuniv.nl

Naar boven


Varia

* Tentoonstelling in Bonn: Die Griechische Klassik, Idee oder Wirklichkeit. Van 12 juli tot 13 oktober 2002. Zie museumsite en/of Berlijn.

* Cultuurvouchers. Ook voor KCV-leerlingen. En: iedere school krijgt een aantal gratis passen voor leraren CKV en/of KCV. Zie Gele Katern 12, 22 mei 2002.

Naar boven


E-mail.