Nieuwsbrief 46, 31-05-2002

Nieuwe leden / Archief
Oidipous
Verslag correctiebijeenkomsten Latijn CE 2002
CE Latijn 2002 I
IDO/VU, Nascholingsprogramma KT en KCV 2002-2003
OPROEP Overgang klas 3 naar 4
Proefvertalingen Fortuna
Varia
Aanvulling kalender


Nieuwe leden

Simon Roosjen, Renke Edens, Jan Verlinden

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 46 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 113 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Oidipous

Op 15 juni 2002 organiseert het Vaknetwerk KCV van de Universiteit Utrecht, i.s.m. Vakdidactiek GLTC Universiteit Leiden, een nascholingsactiviteit Oidipous (Kromme Nieuwegracht 80 te Utrecht). Tot 1 juni a.s. kan voor deze activiteit worden ingeschreven.

Speciaal voor GREX wordt de mogelijkheid geboden zich ook in week 23 (t/m vrijdag 7 juni) aan te melden.

Dit kan via http://www.let.uu.nl/hist/scholen-net/oidipous/aanmelding.html of middels een emailbericht aan michel.buijs@let.uu.nl.
Programma: http://www.let.uu.nl/hist/scholen-net/oidipous/150602.html.
Datum: Zaterdag 15 juni 2002.
Tijd: 9:30 - 17:00.
Locatie: Kromme Nieuwegracht 80 te Utrecht.
Kosten: euro 78,= (incl. materiaal).

Michel Buijs

Naar boven


Verslag correctiebijeenkomsten Latijn CE 2002

Het verslag heb ik samengevoegd met de verslagen van 2001 en van 2000; het betreft bestand 0050.doc.

Naar boven


CE Latijn 2002 I

Tekstboekje: 0111.pdf; vragenboekje: 0112.pdf; correctiemodel: 0113.pdf.

Naar boven


IDO/VU, Nascholingsprogramma KT en KCV 2002-2003

Caroline Fisser heeft haar nascholingsaanbod rond. Het geheel is (binnenkort?) te lezen op de pagina klassieken van haar instituut. Bovendien wordt een boekje met het complete programma en aanmeldingsfomulieren naar de secties klassieke talen gestuurd.
Data: vrijdag 22 november 2002 en op vrijdag 21 maart 2003.

Naar boven


OPROEP Overgang klas 3 naar 4

Hieronder 1 reactie op de vraag van Bram Veefkind in de vorige nieuwsbrief.

2 derde klassen van resp. 27 en 30 leerlingen
uren 4 Grieks, 4 Latijn en 1 klassieke cultuur

uitstroom gering, maar niet nul van 3 naar 4

regels voor ons gymnasium binnen een scholengemeenschap

1 vanuit de brugklas mag iedereen die wil en een vwo-advies in de brugklas krijgt, het proberen, ook als de docenten ath beter vinden
2 je doet het gym voor minstens 1 jaar
3 je gaat eerst over, dan pas kun je van afdeling wisselen
4 als Grieks en Latijn diep onvoldoende zijn, kun je daar op blijven zitten, je moet dan het leerjaar overdoen op het atheneum

Natuurlijk wordt de soep niet zo heet gegeten, maar ik zeg altijd: ik moet in de vergadering duidelijk kunnen maken dat je er niet met de pet naar hebt gegooid. Bovendien is niet werken bij klassieken geen goed gegeven voor 4 VWO. Wie zegt namelijk dat daar niet opnieuw vakken verwaarloosd worden. Het gaat om karakter en mentaliteit; ook als je het niet leuk vindt, moet je blijven werken.

Los hiervan staat natuurlijk dat je gewoon goed les moet geven om leerlingen te motiveren, maar dat was hier niet aan de orde.

Advies: overtuig je schoolleiding ervan dat institutionele bescherming van het gym hoogst noodzakelijk is. Het is helemaal niet zo dat leerlingen die van het gym afgaan, het atheneum makkelijk aankunnen. Het is bijna altijd een kwestie van niet willen werken en dat los je niet op door naar 4 atheneum te gaan. Het beschermen van het gym via onze regels, leidt ertoe dat leerlingen de vakken serieuzer nemen. Gelukkig of helaas bestaat onze gympopulatie niet uit louter zoemende studiebijtjes.

Naar boven


Proefvertalingen Fortuna

2 teksten van Peter van der Pasch bij hoofdstuk 9. Zie nieuwsbrief 14, bestand 034.

Naar boven


Varia

* Nieuwe plaatjes op stilus, cartoons. Aanvullingen zijn welkom!!

Naar boven


E-mail.