GREX
Community Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming
NB-0504
NIEUWSBRIEF, april 2005
Jaargang 5, nummer 4
Grex-site
Vaklokaal
Forum
NB-archief
CE-archief
Davindi
Kalender
Vacature
Aanmelden

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord
Een invul-grammatica voor Grieks Pallas 1-23 nieuwe druk
Alexander de Grote in De Viris Illustribus
www.webkwestie.nl
Lesmateriaal in een elektronische leeromgeving
Nieuwe examenprogramma's vastgesteld
Voorstelling Beest: recensie NRC 16 april
Nieuws van Kennisnet
Pensum CE Latijn 2006: tekst van Hermaion


Voorwoord

Deze maand een rijk en gevarieerd gevulde nieuwsbrief, dankzij bijdragen van leden en van één van de uitgevers van de eindexamenboeken voor Grieks en Latijn. Op verzoek van Grex heeft de uitgever de leden van Grex de pensumtekst van zijn uitgave ter beschiking gesteld. De tekst zal ook, op verzoek van Grex, op de bij het boek geleverde diskette verschijnen. De andere uitgever heeft toegezegd ook diens teksten (zowel voor Latijn als Grieks) te leveren. We wachten op die bijdrage!
Voor wie het van toepassing is: veel succes en plezier komende maand met het eindexamen! Heb je nog laatste tips of materiaal voor leerlingen om he CE voor te bereiden, schroom niet ze te sturen. Je kunt materiaal ook rechtstreeks naar de mailinglist (list-klassieke_talen@digischool.nl) sturen.

Kijk ook eens op de site! Met name de vacaturebank wordt de laaste tijd regelmatig met nieuwe vacatures gevuld. Ook zijn collega's via die weg op zoek naar een (nieuwe) baan.

Robert Peters

naar boven


Een invul-grammatica voor Grieks Pallas 1-23 nieuwe druk. (0216.doc)

Leerlingen vullen het in (in het begin onder begeleiding) en hebben zo een net overzicht. Mijn ervaring met de oude druk is dat ze het prettig vinden om zo'n schrift te hebben. Voorkant ter vrije keus. Over het afdrukken: of op 100 procent en dan in het copieerapparaat op 70 procent of zelf 2 pagina's per bladzijde. Knippen en plakken en laten vermenigvuldigen.

Anna Prins
naar boven


Alexander de Grote in De Viris Illustribus (0217.doc)

De tekst over Alexander de Grote uit De Viris Illustribus van Rogge en Kamerbeek. De tekst is geschikt voor eind
klas 3, begin/half 4.

Arno Essens
naar boven


www.webkwestie.nl

Op www.webkwestie.nl kun je bij de vakgebieden Grieks en KCV een aantal webquests vinden die je wellicht kunt gebruiken in de lespraktijk.

www.webkwestie.nl is een gratis onderwijswebsite voor alle vormen van nederlandstalig onderwijs geheel en alleen gebaseerd op het WebQuest idee.

naar boven


Lesmateriaal in een elektronische leeromgeving

Dit schooljaar heb ik bij KCV intensief gebruik gemaakt van de elektronische leeromgeving (elo) van mijn school. Vooral voor het beschikbaar stellen van materiaal en de communicatie met leerlingen buiten de les om is het een handig instrument. Veel van het materiaal dat ik dit jaar gemaakt heb, is dan ook te vinden op de KCV-vaksite van de elo. Wellicht breng ik sommige delen nog wel eens los in bij Grex, maar voorlopig volsta ik met de volgende verwijzing:

http://dominicuscollege.teletopvo.nl/tt/dominic/courses/0404e5gkcv.nsf

Met gebruikersnaam ‘gast’ en wachtwoord ‘dominicus’ krijg je toegang met een beperkte functionaliteit. Onder ‘Studiewijzer’ (in het menu aan de linkerkant) kun je het meeste materiaal vinden, zoals:

Een PO naar aanleiding van de openingsceremonie van de Olympische Spelen van afgelopen augustus, incl. uitwerkingen door leerlingen (13 sept. e.v.)
Een internet-opdracht over de sculpturen van het Parthenon (22 nov.)
Een creatieve opdracht vaasschilderkunst (29 nov.)
Een bronnenverzameling + leeswijzer over Alexander de Grote (13 dec.)
Een cursus ‘Dateren van Griekse beelden’ (8 nov.; ik vrees dat voor een ‘gast’ alleen de plaatjes beschikbaar zijn)
Een discussieforum, waarop leerlingen muziek (mp3) en gedachten daarover met elkaar delen naar aanleiding van het thema ‘Klassieken en muziek’ (14 feb.)
Een handout bij mijn lessen over ‘Muziek in de oudheid’ en ‘Opera als receptie van de klassieken’ (7 mrt.)

Gebruik ervan wat je wilt. Veel is eigen werk, maar er zitten vast onderdelen in het materiaal waarvan het copyright niet goed geregeld is.

Ad Hereijgers
naar boven


Nieuwe examenprogramma's vastgesteld.

Minister Van der Hoeven heeft de nieuwe examenprogramma’s voor havo en vwo vastgesteld. Uit een brief die de minister vorige week aan de Tweede Kamer heeft gezonden blijkt dat de adviezen van de VCN en de VCKT grotendeels in de examenprogramma´s zijn overgenomen.

De examenprogramma’s zijn nu weliswaar vastgesteld, maar staan nog nergens gepubliceerd. Er is eerst nog veel redactioneel werk nodig vooraleer ze openbaar zullen worden gemaakt.

(Bron: Tweede Fase Adviespunt)

De reactie van de minister op de adviezen van de VCN en de VCKT vindt u op VCNonline.nl.
naar boven


Voorstelling Beest (zie ook nb-0503): recensie NRC 16 april

Bij Cosmic zoekt onthechte Agamemnon zelf de dood

Door Wilfred Takken

Cosmic kwam de laatste maanden voornamelijk in het nieuws door bestuurlijke en politieke heisa. Je zou bijna vergeten dat het multiculturele theaterhuis te Amsterdam ook nog toneel maakt. Jonge schrijfster Shirley Gast schreef het nieuwe toneelstuk Beest twee jaar geleden voor Hollandse Nieuwe, het huisfestival van Cosmic voor nieuwe toneelteksten. Omdat het toen als beste stuk werd bekroond, krijgt het nu een opvoering.

Gast volgt trouw de Griekse mythe: bij zijn thuiskomst uit de Trojaanse oorlog wordt legerleider Agamemnon vermoord door zijn vrouw, omdat zij inmiddels een nieuwe man heeft, maar vooral omdat Agamemnon, vóór hij uitvoer naar Troje hun dochter Ifigeneia heeft geofferd. Gast
concentreert zich op twee stelletjes: Klytemnestra met haar nieuwe vriend, en Agamemnon met zijn nieuwe meisje, Trojaanse prinses Kassandra, de waarzegster die door niemand wordt geloofd. In deze versie probeert zij haar voorspellingen voor zich te houden. De mensen lachen haar toch maar uit, en waarom zou ze haar eigen heden verpesten door steeds weer over de komende moorden te beginnen?

Agamemnon (Porgy Franssen) wil vooral vrede, ,,een huisje aan het strand.'' Het komt hem wel goed uit dat zijn echtgenote een nieuwe man
heeft. Gelijk oversteken en iedereen blij, hoopt hij. Met Porgy Franssen heeft Cosmic een sterke speler in huis gehaald die de voorstelling een
stevig fundament geeft. Franssen maakt met hese, aarzelende stem van Agamemnon een onthechte oudere man, moegestreden. De terloopse
speelstijl beheerst hij als beste. De andere spelers zijn minder sterk.

Regisseur Bart Kiene maakt er een rommelige voorstelling van. De spelers zijn steeds aan het omkleden, staan geen moment stil, en mompelen doorlopend door de tekst heen. Dat verstoort vaak de concentratie. Hij schept hiermee wel een luchtige, informele sfeer, zoals bijvoorbeeld de Utrechtse groep Aluin dat ook doet in zijn bewerkingen van Griekse tragedies.

Het mompelen kun je ook zien als de stemmen die Kassandra (Joy Wielkens) steeds hoort. Zij is de Afrikaanse die half in de wereld van de geesten leeft; een drukke, verwarrende wereld. Mooi is hoe Kiene de liefde tussen Agamemnon en Kassandra toont. Met een sponsje wast hij haar naakte bruine huid. Zij verpest het lieflijke moment door over de groepsverkrachting van Agamemnons soldaten te beginnen. Het verleden
laat zich niet afwassen.

Het belang van Beest zit in twee prachtige monologen: die waarin de ouders vertellen hoe hun leven is verwoest door de dood van dochter
Ifigeneia. De moeder kan geen bloesem meer zien bloeien, geen zwangere vrouw meer zien. Alles wat haar herinnert aan het geknakte leven van haar dochter moet kapot. De vader hoopt op een nieuw begin, maar hij weet wel beter: haar dood heeft van hem een moordbeest gemaakt, een beest dat dood wil. Wie de trekker overhaalt, doet er voor hem niet toe.

Zo schuift Gast twee moorden uit de Griekse mythologie over elkaar. De moord op Agamemnon is hier slechts een naspel bij de eerste gruweldaad. Alles was al verloren vóór deze tragedie begon. Beest eindigt dan ook met het blazen van valse lucht door etnische fluiten: het waaien van de wind die opstak nadat Ifigeneia was geofferd.

Met dank aan Leo Nellissen
naar boven


Nieuws van Kennisnet

Kennisnet heeft de site examen.kennisnet.nl geopend

naar boven


Pensum CE Latijn 2006: tekst van Hermaion. (0218.doc en 0219.doc)

De Latijnse pensumtekst (0218.doc) van Gezworen vijand heeft pas sinds kort zijn definitieve vorm gekregen, d.w.z. de Oxfordtekst met een aantal wijzigingen, die de auteurs in overleg met de CEVO hebben aangebracht, zoals acc. mv op -is wordt -es enz., en nieuwe interpunctie.
De tekst is nu voorzien van de kopjes zoals die in ons boek luiden.
De regelnummering is nu ook definitief. De regelval is dus zoals in ons boek en met de door mij gekozen letter en corps (Verdana 9,5 p).
De Docentenhandleiding geeft in het hoofdstukje "Verantwoording" (0219.doc) aan op welke punten de tekst afwijkt van de originele OCT.
Het boek is naar de drukker en zal over een paar weken verschijnen. Op de diskette bij de Docententhandleiding zal dan ook het pensum staan.

Ary van den Heuvel
naar boven