GREX
Community Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming
NB-0508
NIEUWSBRIEF, oktober 2005
Jaargang 5, nummer 8
Grex-site
Vaklokaal
Forum
NB-archief
CE-archief
Davindi
Kalender
Vacature
Aanmelden

INHOUDSOPGAVE

Nieuwe aanmeldingsprocedure
Verzoek aan geregistreerde leden
Nieuws van het ministerie: ‘Telt de klassieke taal mee voor de numerus fixus?’
Filmrecensies Gladiator, Hercules en Troy
Carthago en Hannibal in de beeldende kunst
Parallel Lives: Hannibal and Scipio in Livy's Third Decade
5-daagse cursus CIRCE


Nieuwe aanmeldingsprocedure

Het loopt redelijk goed met de nieuwe aanmeldingsprocedure. Toch zijn er nog veel bestaande leden die zich niet opnieuw hebben aangemeld. Ik snap dat velen van jullie er een beetje genoeg van krijgen om jezelf in zo'n betrekkelijk korte tijd weer een keer aan te melden. De nieuwe procedure is echter om twee redenen meer dan de moeite waard. Op de eerste plaats kunnen jullie voortaan zelf je gegevens wijzigen of aanvullen. Daarnaast krijg je met het wachtwoord dat je na aanmelding krijgt toegang tot de map lesmateriaal die zeer binnenkort de eerste inhoud gaat krijgen.
Dus: ga even naar http://mijn.digischool.nl/sub/kt en meld je opnieuw aan. Vraag niet je oude wachtwoord op o.i.d. want dat heb je niet. Registreer je en meld je aan als lid van Grex.

Robert Peters
naar boven


Verzoek aan geregistreerde leden

Het zou fijn zijn als jullie allemaal je eigen gegevens een keer willen bekijken. Er zijn nogal wat leden, die weinig of niets in hun profiel hebben staan. Het is prettig wanneer je op zijn minst de methodes die je gebruikt vermeldt en eventueel de klassen, waar je les aan geeft. Zoals hierboven vermeld kun je dankzij de nieuwe aanmeldingsprocedure zelf je gegevens wijzigen.

Robert Peters
naar boven


Nieuws van het ministerie: ‘Telt de klassieke taal mee voor de numerus fixus?’

Naar aanleiding van een vraag van een collega heb ik overleg gehad met het ministerie. De vraag was: ‘Telt de klassieke taal mee voor de numerus fixus?’ Voorheen was het mogelijk doordat de KT als extra vak werd gezien, het cijfer voor de KT buiten de berekening voor de weging van de NF te houden. Nu is dat inderdaad niet meer mogelijk. Een VWO-er kiest in zijn verplichte deel een tweede MVT en een gymnasiast kiest hier een KT. Doordat de KT nu in het verplichte deel is opgenomen, telt dit cijfer dus mee voor de berekening. Op het ministerie was men verbaasd dat dit dus voorheen niet gebeurde; als gymnasiast wil je toch graag dat je KT meetelt? De KT buiten de berekening houden was dus een onbedoelde mogelijkheid. Men is dus niet gevoelig voor onze argumenten dat dit, gegeven de calculerende leerling, dus nadelig zal uitpakken op de keuze van de KT, omdat deze talen nu eenmaal bekend staan als moeilijk (mn Latijn) en dus het gemiddelde te drukken.

Wellicht neemt de VCN nog actie richting politiek / ministerie.

Over het combinatiecijfer waar KCV deel van zou kunnen uitmaken wordt nu nog niet gesproken, want het wetsvoorstel ligt nu ter bespreking voor aan de 2de kamer, maar daar staats niets over dit combinatiecijfer en de keuze aan de scholen (kcv in combi of bij een van de KT’s). Later zal dus over het examenbesluit (uitvoering van de wet) gesproken worden en daar komt dit punt wel aan de orde. Er zijn wel in de kamer bezwaren tegen het combinatiecijfer, maar om andere redenen. Het punt van de rechtsongelijkheid (de een kan zijn onvoldoende van Latijn compenseren met het cijfer voor KCV en anderen kunnen dat niet), wordt niet echt meegevoeld, omdat er eigenlijk altijd al verschillen waren in de totstandkoming van SE cijfers, en omdat de keuze nu juist erg past in het beleid van de politiek (keuzes laten aan de scholen).

Annemieke van der Plaat
naar boven


Filmrecensies Gladiator, Hercules en Troy

De inspirerende voordracht van Hans Smolenaars, Capita Selecta Cinematographica, op de Nazomerconferentie heeft me snel over de streep
gehaald de recensies van Gladiator, Hercules en Troy, die ik pas geleden gescand had, voor jullie ter beschikking te stellen. Je vindt ze hier op de site van Grex.

Let op: je hebt je (nieuwe) gebruikersnaam en wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot deze map. Heb je dit nog niet in je bezit, meld je dan even (opnieuw) aan via http://mijn.digischool.nl/sub/kt.

Leo Nellissen
naar boven


Carthago en Hannibal in de beeldende kunst

Het beeldmateriaal bij de lezing van Joop Derksen op de nazomerconferentie is binnenkort online te zien. Zoals tijdens de conferentie gezegd heeft Joop zich bereid verklaard zijn beelmateriaal belangenloos ter beschikking te stellen van de leden van Grex. Hou de komende tijd de site van Grex in de gaten. Zodra Joop zijn materiaal heeft toegezonden zal het hier geplaatst worden op de site.

Let op: je hebt je (nieuwe) gebruikersnaam en wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot deze map. Heb je dit nog niet in je bezit, meld je dan even (opnieuw) aan via http://mijn.digischool.nl/sub/kt.

Robert Peters
naar boven


Parallel Lives: Hannibal and Scipio in Livy's Third Decade (0227.pdf)

(Rossi, Andreola, 1963- "Parallel Lives: Hannibal and Scipio in Livy's Third Decade" Transactions of the American Philological Association - Volume 134, Number 2, Autumn 2004, pp. 359-381).

Het is echt een leuk artikel. Ik lees natuurlijk in de klas de redevoeringen van Hannibal en Scipio en bekijk die wel min of meer op Liviaanse vooroordelen en retoriek, maar ik moet zeggen dat ik er uit mezelf niet toe kom om in die redevoeringen ook nog eens de figuren van Hannibal en Scipio met elkaar te vergelijken en te onderzoeken welke boodschap Livius door middel van die redevoeringen probeert over te brengen over de al dan niet “parallelle levens” van beide kopstukken.

Rossi dwingt je met dit artikel om ook dáár eens naar te kijken. Je hoeft het niet met alles eens te zijn om er in ieder geval van te profiteren dat iemand je hier met je neus op drukt.

Ik ben intussen ook met plezier aan het lezen in Hannibal’s Dynasty van Dexter Hoyos. Op dat boek, voor zover ik het tenminste gelezen heb, is het artikel van Rossi een goede en begrijpelijke aanvulling. Gegevens van dit boek: B. Dexter Hoyos, Hannibal's Dynasty: Power and Politics in the Western Mediterranean, 247-183 B.C., Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 041529911X (hbk) ISBN 0415359589 (pbk) Ik heb het gekocht bij Donner in Rotterdam voor € 33.

Het geeft je een heel andere kijk op de Carthaagse drijfveren dan die van Livius en het rekent af met het beeld dat Hannibal een ongenuanceerde oorlogszuchtige schurk was tegenover die brave borsten van Romeinen die slechts hun vaderland verdedigden. Je krijgt veel meer begrip voor de omstandigheden waaronder de Carthagers leefden en de noodzaak voor hen om zich tegen de Romeinen teweer te stellen. Wat Livius Punica fides noemt, daar kunnen de Carthagers mooie voorbeelden van Romana fides tegenover stellen! Het afpakken van het eiland Sardinië, waar de Carthagers zo verontwaardigd over zijn, is als je het goed bekijkt inderdaad een volkomen onverwachte, zelfs achterbakse actie van de Romeinen geweest – overigens wel weer met heel begrijpelijke motieven.

Op het artikel van Rossi rusten auteursrechten, zodat het niet als een eigen publicatie of in een eigen publicatie verspreid mag worden zonder toestemming van de auteur en de TAPA. Op een beperkt toegankelijke plek of via verspreiding via een groep (vereniging) kan dat wel. Zorg ervoor dat het niet publiekelijk op het internet terecht komt!

Anneke Korevaar
naar boven


5-daagse cursus CIRCE

CIRCE (A Classics & ICT Resource Course for Europe) onderzoekt hoe het onderwijs in aan de Oudheid gerelateerde vakken (Latijn, Grieks, antieke cultuur) in het Europa van vandaag best ondersteund kan worden door gebruik te maken van computertechnologie. Dit project wordt gesteund door een subsidie van het Socratesprogramma van de Europese Commissie en wordt uitgewerkt door een partnerschap van leerkrachten oude talen uit België, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Het CIRCE-project heeft zich tot doel gesteld leerkrachten te steunen door goede voorbeelden van toepassing van ICT te detecteren en onder de aandacht te brengen. We willen dit realiseren door een gedrukt handboek te verdelen waarin theoretische en praktische tips staan naast een aantal nuttige case studies; door een website te maken met lesplannen en ander nuttig materiaal; door in Europa vijfdaagse cursussen in te richten voor leerkrachten Latijn, Grieks en antieke cultuur.

Het is deze 5-daagse cursus die we zouden willen bekend maken in Nederland. De cursus vindt plaats in Oxford, Corpus Christi College, van 30 juli tot 6 augustus 2006. Nederlandse leerkrachten kunnen hiervoor beurs aanvragen bij het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs.

Meer informatie vind je hier.

Veerle De Troyer
CIRCE coördinator

Het Gemeenschapsonderwijs
Sector Internationalisering
Jacques de Lalaingstraat 28
B-1040 Brussel
T +32 2 790 96 61
F +32 2 790 97 97
http://www.circe.be
naar boven