GREX
Community Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming
NB-0510
NIEUWSBRIEF, december 2005
Jaargang 5, nummer 10
 
Grex-site
Vaklokaal
Forum
NB-archief
CE-archief
Davindi
Kalender
Vacatures
Aanmelden

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord
Een vertaaldossier: ik kan vertalen (Mannus Goris, SLO)
Procedures en regels bij Grieks (Mannus Goris, SLO)
Krankzinnige Keizers: praktische opdracht bij Suetonius (Arno Essens)
Gezocht: regisseur voor Het Homerostheater (Joyce Landheer)
Latijnse toverspreuken in Harry Potter (Janneke Veenman)
Vragen bij de stof van het CSE Grieks (Ad Hereijgers, Anne Prins)
Ceterum censeo Carthaginem esse delenda (Silvia Clavadetscher)


Voorwoord

Het jaar 2005 zit er bijna op. Vlak voor de vakantie nog een laatste nieuwsbrief. Ik wens iedereen een hele fijne vakantie toe.

Prettig Kerstfeest en een heel voorspoedig 2006!!

Robert Peters
naar boven


Een vertaaldossier: ik kan vertalen (ik kan vertalen.doc, online lesmateriaal!!)

Deze SLO-publicatie bevat suggesties voor een meer leerlinggerichte ontwikkeling van 'vertaalvaardigheid'. Twee docenten hebben meegewerkt aan het ontwikkelen van deze publicatie. Het vertaaldossier is een instrument om bij het vertalen en reflectie op fouten 'het grammaticaal redeneren' te stimuleren. Het Grieks erin is leesbaar met het font "Antioch".

Mannus Goris
naar boven


Procedures en regels bij Grieks (Grieks procedures en regels.doc, online lesmateriaal!!)

Leerlingen vergeten wel eens stukjes grammatica en vertaalstrategieën. Een handreiking om zaken op te zoeken is geen overbodige luxe.

Deze publicatie is een mogelijke vorm van een handreiking. Annemieke van der Plaat heeft deze enige tijd geleden op basis van de toenmalige druk van “Pallas” ontwikkeld, in de eerste plaats voor haar leerlingen en voor lespraktijk. De handreiking wordt nu zonder aanpassingen ook aan de collega's aangeboden als suggestie voor ondersteuning van het ontwikkelen van vertaalvaardigheid. Deze is ook goed bruikbaar als u een vertaaldossier wil invoeren en ook als u tijdens de correctie wil aangeven welke regel of vertaalstrategie leerlingen nog eens moeten bekijken. De SLO verspreidt deze handreiking. Het Grieks erin is leesbaar met het font "Antioch".

Mannus Goris
naar boven


Krankzinnige Keizers: praktische opdracht bij Suetonius (0229.doc, 0230.doc, bijlagen!!)

Een praktische opdracht voor klas 5 Latijn. Het betreft twee documenten: 0029.doc is de opdracht en 0030.doc is de bijlage bij de opdracht met de teksten van Suetonius.

Arno Essens
naar boven


Gezocht: regisseur voor Het Homerostheater

Het Homerostheater is een amateurvereniging in Den Haag. Wij brengen klassieke meesterwerken in hun originele taal op het toneel. Wij staan op het punt te beginnen aan de Hippolytos van Euripides in het oud-Grieks en zijn op zoek naar een regisseur. We willen het stuk graag begin 2007 in première laten gaan. Om dat te realiseren willen we begin 2006 graag een regisseur hebben gevonden. Het gaat hier om een betaalde functie. Geïnteresseerd? Stuur dan een brief met een CV naar Coca Roman, Daguerrestraat 157, 2461 TR Den Haag.
Meer informatie over onze vereniging is te vinden op www.homerostheater.nl.
(Meespelen kan natuurlijk ook…)

Joyce Landheer
naar boven


Latijnse toverspreuken in Harry Potter (0231.doc, bijlage!!)

Uit de boeken over Harry Potter heb ik een aantal Latijnse toverspreuken verzameld (mbv. internet). Ook staat het wapen van de school erbij, zowel in het Engels als in het Nederlands. J.K.Rowling, de schrijfster, gebruikt veel Latijn (en een heel klein beetje Grieks) en heeft zelf ook nog een poosje Latijn gestudeerd.
Mijn derde klas Latijn vond het erg leuk, zeker nu het zesde boek net uit is. Sommige leerlingen weten meteen wat de spreuken betekenen omdat ze de boeken zo goed kennen, anderen vinden het leuk te speuren naar de betekenis.
Overigens is ook deel 1 van Harry Potter (de Steen der Wijzen) geheel in het Grieks en Latijn vertaald (niet goedkoop trouwens).

Janneke Veenman
naar boven


Vragen bij de stof van het CSE Grieks (0232.doc, 0233.doc, bijlagen!!)

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep om toetsen over de eindexamenauteurs in te zenden. Hierbij een nieuwe toets over de hoofdstukken 1 tot en met 4 (0232.doc) en een verzameling vragen bij de hoofdstukken 4, 5, en 6 (0233.doc).

Ad Hereijgers en Anna Prins
naar boven


Ceterum censeo Carthaginem esse delenda (ceterumcenseo.doc, online lesmateriaal!!)

Hierbij de tekst van de voordracht van Silvia Clavadetscher (Univ. Zürich en Thes. Linguae Latinae) over de herkomst van de uitspraak 'ceterum censeo Carthaginem esse delendam' van Cato Maior. De overige lezingen die op de Nazomerconferentie gehouden zijn naar aanleiding van het Hannibalpensum zijn te vinden in het zojuist verschenen dubbelnummer 'Carthago en Rome: Feit en Fictie' van Lampas (38e jaargang nr 4/5 november 2005).

Sjef Kemper
naar boven