Nieuwsbrief 55, 23-10-2002

Nieuwe leden / Archief
Sinterklaasliedjes in Grieks en Latijn
Excursie-nieuws
OPROEP Dyslexie
Opdracht museumbezoek RMO Leiden
PO Latijn (website) en PO KCV (filmrecensie)
Recensie cd-rom Rome
SE-toets Pyramus en Thisbe


Nieuwe leden

Petra Wisse

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 55 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 137 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
- excursie-nieuws: reis.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Sinterklaasliedjes in Grieks en Latijn

In nieuwsbrief 32 heeft Zwanetta de Vries een oproep gedaan voor Kerstliedjes. Nu heeft Anneke Korevaar een aantal Sinterklaasliedjes aangeleverd, die ik aangevuld heb met het een en ander uit mijn eigen archief. En ook nu geldt: wie ook wat heeft, sture het op.
Dit bestand, 134.doc, in Unicode, staat ook op
www.stilus.nl/liedjes.

Anneke schrijft:
De pepernoten liggen al in de winkels, dus het wordt tijd dat de classici zich gaan voorbereiden op die gevreesde les in 2 gym op 4 of 5 december, als er met die kinderen geen land te bezeilen valt en jij als leraar een list moet verzinnen om het uur netjes en zinvol te vullen. In de loop der jaren heb ik uit diverse bronnen liedteksten verzameld en die heb ik nu maar eens uitgetypt. Zou dat iets zijn om te verspreiden via GREX? Ik zou ook blij zijn met aanvullingen, zodat we misschien ooit de ultieme zangbundel voor de decembermaand in het Latijn en Grieks kunnen samenstellen. Ik hoop dat met name het Griekse lettertype je ongeschonden bereikt (GR Times New Roman, van de onvolprezen Cd-rom van Joop Jagers). Mijn ervaring is dat ze juist het Grieks het mooist vinden. Zie je dat ik er ook een Nederlandse vertaling bij heb gemaakt? Met Sinterklaasliederen is het net als met het Wilhelmus: het eerste couplet gaat nog wel, maar de rest...

Naar boven


Excursie-nieuws

Aanvulling: Paleis op de Dam is tot (of: totenmet ??) februari 2003 wegens renovatiewerkzaamheden gesloten, 020-6204060.

Aanvullingen zijn altijd welkom!

Dit bestand heet 'reis.htm' en is aanklikbaar op 'index.htm'.

Naar boven


OPROEP Dyslexie

Drie reacties op oproep van Joan Admiraal in nieuwsbrief 54.

Reactie 1
Ook ik heb een leerling met een dyslexieverklaring. Hij is door zijn ouders gestimuleerd dit vak te kiezen, dus of hij zelf erg gemotiveerd is, moet nog blijken. Hij is wel intelligent.
Je weet dat er verschillende vormen van dyslexie zijn?
Mijn leerling heeft vooral problemen met het schrijven. Zijn handschrift is verschrikkelijk slecht en het kost hem veel tijd om het op te schrijven. Voorlezen is ook niet om aan te horen.
Omdat hij een dyslexieverklaring heeft, krijgt hij een kwartier extra voor toetsen Wanneer het kan, moet hij het digitaal aanleveren.
Hij heeft dus geen problemen met woord-beeld of het lezen. Dan zou een oplossing kunnen zijn: Een repitie vergroten, zodat het makkelijker leesbaar is, meer tijd geven voor een toets.
Je zou in ieder geval met de leerling kunnen praten over welke vorm zij heeft, hoe ze het oplost bij andere vakken en misschien ook met de leerlingbegeleider of remedial teacher op jouw school.

Reactie 2
Zelf heb ik meerdere malen leerlingen met uitzonderlijke intelligentie als dyslectisch kunnen "diagnositxeren", op het moment dat Grieks erbij kwam, dan vielen ze door de mand. En lieten helaas het vak ook vallen. Mijn eigen vorm van dyslexie heeft echter het leren van de oude talen vergemakkelijkt, want doordat ik toch meer moest spellen dan de gemiddelde leerling was het herkennen van de vormen juist makkelijker, ook in het Grieks. Maar dit proces heeft buiten mijn bewuste toepassen plaats gevonden. Probeer of de leerling de woorden telkens opnieuw goed wil aankijken en spellen, het zal misschien wat tijd kosten, maar de beloning is veel plezier in het vak.

Reactie 3
In de brugklas van mijn school (ik ben classicus en brugklascoördinator) is dyslexie een hot item.
Mijn bevindingen:
- dyslexie is super vaag
- er zijn veel deskundigen die het met elkaar oneens zijn
Mijn advies:
- vraag ouders om een erkende dyslexieverklaring (daarmee kunnen ze op school trouwens ook geld van de overheid lospeuteren)
- alleen met zo'n verklaring kun je minder vragen/opgaven in dezelfde tijd geven of dezelfde hoeveelheid in meer tijd
- dyslectische leerlingen hebben veel baat bij een vergroot formaat (A3 ipv A4) en letters met schreven (bijv times roman)
- veel zogenaamd dyslectische leerlingen willen eenvoudigweg niet de regels van de taal leren/toepassen
- een echt dyslectische leerling heeft over het algemeen moeite met schrijven en niet met woordjes leren, mondeling toetsen gaat namelijk wel goed
Afijn, je ziet dat ik erg voorzichtig ben. Ik zou zeggen, probeer het gewoon en speel tegenover ouders en kind open kaart.

Naar boven


Opdracht museumbezoek RMO Leiden

Dit is een opdracht (bestand 0135.doc) waarbij leerlingen elkaar rondleiden langs tien objecten op de afdeling Griekse kunst van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Dat duurt ongeveer anderhalf uur. Ik heb zelf de opdracht gedaan met een groep van dertig leerlingen die ik heb ingedeeld in drie groepjes van tien - ook omdat je in het RMO per tien leerlingen één begeleider moet meenemen. Voor elke groep heb ik tien objecten uitgezocht, waarbij ik heb gestreefd naar variatie. Per groep heb ik steeds vijf koppels van leerlingen aangewezen, die met z'n tweeën twee objecten moesten presenteren. De opdracht sluit aan bij Synopsis, hoofdstuk 2 (over Griekse beelden en vazen), maar is ongetwijfeld ook bij andere methodes te gebruiken.

René Veenman

Naar boven


PO Latijn (website) en PO KCV (filmrecensie)

Hierbij een praktische opdracht Latijn (bouwen van een website over een klassieke auteur; bestand 136.doc) en een opdracht KCV (schrijven van een filmrecensie; bestand 137.doc) die voor de leerlingen erg stimulerend waren.

Johan Splinter

Naar boven


Recensie cd-rom Rome

Hieronder volgt een bespreking door Rosanne Bekkers van de cd-rom: Rome. The Eternal City. Deze cd-rom is te bestellen bij J-PROGs voor 30 pond.
J-PROGs levert ook een cd-rom met alleen de foto's voor 60 pond. Maar dan kun je wel de foto's apart bekijken, bewerken en (niet-commercieel) gebruiken. Deze foto-cd-rom kun je ook bestellen bij SOS Nijmegen voor € 90.

 

REIZEN DOOR ROME PER CD-ROM

Met vrolijk trompetgeschal word je begroet wanneer je deze cd-rom start. De reis door de eeuwige stad kan beginnen! Door middel van ruim 800 foto's bezienswaardigheden kun je door Rome dwalen. De foto's zijn ingedeeld in verschillende categorieŽn en zijn voorzien van (Engelstalig) commentaar.

Het programma is zeer gebruiksvriendelijk: de cd-rom hoeft niet geÔnstalleerd te worden en start zodra je hem in de disc-drive stopt. Door te klikken op de foto's of op de stippen op de plattegronden reis je op een eenvoudige manier langs de verschillende locaties: niet alleen van het Rome van de klassieke oudheid, maar ook van belangrijke bouwwerken uit latere tijd. Er is een selectie gemaakt van de bekendste fonteinen en diverse belangrijke kerken zijn van binnen en van buiten te bezichtigen.

Bij het onderdeel "Major sites and Tours" bestaat er naast de mogelijkheid om beelden en informatie te krijgen door op de foto's te klikken de gelegenheid tot het volgen van een audiotour. De presentatie wordt begeleid in duidelijk en niet al te ingewikkeld Engels, zodat het voor leerlingen waarschijnlijk goed te volgen is. De presentaties geven een fraaie indruk van onder andere het Forum, het Colosseum en Ostia.

De foto's zijn prachtig. Ze zijn scherp en helder. Vaak zijn er van een monument meerdere foto's te zien die vanuit verschillende hoeken genomen, waardoor je er een goed beeld van krijgt.

De informatie is nogal beknopt en in een enkel geval tamelijk onzinnig (bijvoorbeeld dat je goed ijs kunt eten op de Piazza Venezia), maar over het algemeen zeer geschikt ter introductie. Je kunt ook informatie vinden over keizers. Die informatie vind je door op een portret uit de galerij van keizers van Augustus tot en met Constantijn te klikken.

Er is ook een tijdlijn die nogal onoverzichtelijk is.

Bij de 'visitor's list' vind je een opsomming van belangrijke personen die Rome ooit bezocht hebben. Met deze lijst (van Aeneas tot prins Philip van Groot-BritanniŽ) wordt de eeuwigdurende aantrekkelijkheid van deze stad nog maar eens benadrukt.

Deze cd-rom lijkt me een uitstekend middel om de Romereis in de bovenbouw voor te bereiden. De informatie is, zoals gezegd, nogal beknopt, maar functioneel als introductie op een bepaald onderwerp. De foto's en rondleidingen zullen de leerling behulpzaam zijn bij het prepareren, vooral wanneer de leerling zelf gids moet zijn bij een bepaald onderdeel van de reis. Hij kan zo een aardige indruk krijgen van wat hem te wachten staat ter plekke. Voor de docent zijn de foto's een feest der herkenning en uitstekend geschikt om het geheugen op te frissen.

Rosanne Bekker

Naar boven


SE-toets Pyramus en Thisbe

Hierbij van mijn kant een toets die ik aan het begin van de vijfde klas gegeven heb over Ovidius' Metamorphosen, en wel het verhaal van Pyramus en Thisbe (Ov. Met. IV 55-166). Ik stuur de toets zelf, de bijlage (incl. proefvertaling) en het correctiemodel (bestand 0095.doc).

Laura Arends

Naar boven


E-mail.