Nieuwsbrief 59, 10-12-2002

Nieuwe leden / Archief
Aanpassingen Tweede Fase
OPROEP lesroosters
Plato's Grotvergelijking en The Truman Show


Nieuwe leden

Marjolein Prop

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 59 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 144 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
- excursie-nieuws: reis.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Aanpassingen Tweede Fase

De minister heeft een brief gestuurd met aanpassingen aan de Tweede Fase per 1 augustus 2003. De brief zelf is te lezen op http://www.tweedefase-loket.nl/doc/brief-aanpassingen-2003.doc. De voor Klassieken belangrijke passage uit de bijlage bij de brief, http://www.tweedefase-loket.nl/doc/bijlage-aanpassingen-2003.doc heb ik hieronder geplakt. Begin 2003 komt dit stuk in de Gele Katernen

Algemeen

De tijdelijke verlichtingsmaatregelen worden verlengd.

Klassieke talen en klassieke culturele vorming

Naar boven


OPROEP lesroosters

4 collegae hebben gereageerd op de oproep mbt lesroosters in de vorige nieuwsbrief.

Reactie 1
40 of 70 minuten lesrooster:
Mijn school gaat volgend jaar ook beginnen met een perioderooster: 6 weken les, 1 toetsweek en 1 activiteitenweek. Dit gebeurt zowel in onderbouw als onderbouw. De lessen worden omgezet van 50 minuten naar 40 minuten. De 10-minuten die vrijkomen gaan naar Keuzewerktijd: in de onderbouw 1 uur per dag, in de bovenbouw 2 uur per dag.
Gekozen is voor lessen in blokuren van 80 minuten. Dit vermindert het geloop van klassen en het daarmee gepaard gaande tijdsverlies; bovendien hebben de leerlingen dan minder vakken per dag waardoor ze natuurlijk meer tijd hebben voor hun huiswerk.
Hoe wordt dat dan in praktijk omgerekend van 50 -> 80?
in klas 3 heb ik dit jaar 3 uur Latijn: volgend jaar wordt dat in twee perioden 2 x 1blokuur van 80 minuten per week, 2 periodes 1 blokuur van 80 minuten en de laatste periode 1 blokuur + 1 les van 40 minuten. Deze laatste "restles" mogen we ook opsparen naar bijv klas 4.
In de bovenbouw komen we helaas niet in alle periodes aanbod: hoe dat gaat werken weet ik ook nog niet! In klas 4 hebben we 4 van de 5 periodes 2 blokuren, in klas 5: 3 van de 5 perioden 2 blokuren en 1 periode 1 blokuur, in klas 6 3 van de 5 periodes 2 blokuren. In dit laatste leerjaar moeten we dus in 18 weken , ruwweg de periode herfst t/m pasen de examenstof behandelen. Zou moeten kunnen. Als de studielast voor de KT naar 600 omhoog gaat (wat we nog steeds hopen), komen we in alle leerjaren van de bovenbouw in 4 van de 5 perioden voor met 2 blokuren.
Volgend jaar gaat dit alles in, dus in 2004 kunnen jullie me naar de ervaringen vragen.

Reactie 2
Mijn school heeft met ingang van dit schooljaar een perioderooster van 4 perioden per jaar ingevoerd. Dit heeft niet geleid tot perioden zonder Latijn of Grieks.Wel is de spreiding van de uren minder gelijk. Ik heb nu perioden van 2, 3 en 4 lessen per week. Dit levert geen probleem op. Wij hebben in de aanloop naar deze constructie geconstateerd dat een spreiding van de uren klassieke talen over alle perioden het best is, omdat deze vakken gevolgd worden door leerlingen met alle profielen. Concentratie van de uren klassieken in een beperkt aantal perioden zou in alle gevallen leiden tot onaanvaardbaar hoge aantallen lesuren per week voor individuele leerlingen.
Met kwt heb ik goede ervaringen. In plaats van 3 heb ik 2 contacturen. De leerlingen krijgen echter weektaken voor 3 lesuren plus huiswerk. Een maal per week surveilleer ik tijdens een kwt-uur in elke jaargroep. Leerlingen die dat willen kunnen op dat uur in mijn lokaal intekenen en vragen stellen. Daarnaast kan ik af en toe een kwt-uur claimen voor vakgerichte ondersteuning, b.v. vertaalvaardigheid. Ditis dan extra hulp. Leerlingen die het niet nodig hebben hoeven niet te komen.

Reactie 3
In het verleden heb ik wel eens gewerkt met lessen van 40 minuten (verkorte lessen zodat er tijd vrij kwam voor rapportvergaderingen in de middag). Mijn ervaring was dat de effectieve lestijd te kort werd. Het duurt toch altijd even voordat de leerlingen (en jij misschien ook!) in het lokaal aangekomen zijn en de les begonnen is. Ik heb ook gewerkt met lessen van 45 minuten. Het klinkt vreemd maar zelfs die vijf minuten maken verschil. Meer huiswerk opgeven is een mogelijkheid die eigenlijk alleen in de onderbouw toegepast kan worden. In de bovenbouw las ik duidelijk minder pensum bij lessen van 45 minuten. Wat mij betreft zijn lessen van 50 minuten (met dus 45 minuten effectieve werktijd) het prettigst. Ik wens je veel wijsheid bij het vormen van je mening.

Reactie 4
Ik heb wel eens met leerlingen gesproken over KWT en zij zagen dat absoluut niet zitten. Ze vinden het heel plezierig om gezamenlijk te vertalen of om thuis vertaalde tekst in de klas te bespreken. Sommigen gaven wel toe dat gemakzucht een rol speelde maar de meesten werden er onzeker van. Ze hadden het idee dat ze zelf niet alles uit de tekst konden halen. Werken met een studiewijzer of antwoordmodel hoefde voor hen niet omdat ze dat saai vinden. ("Ik ga niet naar school vor een LOI-cursus!") De leerlingen vinden het wel zinvol om thuis tekst voor te bereiden omdat het dan om een kleinere hoeveelheid gaat. Ze zien wel het nut van het zelf aan de slag gaan met een tekst en zo te oefenen voor een vertaaltoets. Het voordeel van zelf vertalen in de les vinden ze dat het mogelijk is om de docent te kunnen raadplegen en zo weer vrij snel op het juiste spoor terecht te komen. Het concentreren van lessen op één dag lijkt me niet zinvol. De tijd tussen twee lessen wordt dan te groot en er zakt dan te veel stof weg. Overigens heb ik hier geen ervaring mee opgedaan. Ik hoop dat ik je heb kunnen helpen met mijn reactie. Veel succes!

Reactie 5
Bij mij op school is dit jaar een perioderooster ingegaan. Ik heb dus geen ervaring met een heel schooljaar. Toch een paar opmerkingen: Bij mij op school werd een absolute minimumtabel gehanteerd: 2 wekelijkse lesuren. Daar is nu een zelfstudie-uur bijgekomen, dus dat betekent voor mij een vooruitgang.
Alleen: onze gymnsasiumafdeling is erg klein en ik heb maar een kleine baan. Gevolg is dat er maan één zelfstudie-uur gepland is waar ik zelf aanwezig ben. Een collega heb ik niet.
Gevolg is dat een aantal leerlingen op mijn zelfstudie-uur een klassikale les voor een ander vak heeft. Soms is dat gedurende één periode, soms structureel.
Je moet garanties vragen tegen dit soort regelingen.
Het probleem is maar op één manier te voorkomen: alle leerlingen van een klassenlaag hebben tegelijk zelfstudie. Scholen willen daar vaak niet aan.
Periodisering betekent inderdaad dat de leerlingen één periode geen La/Gr hebben. Dit is natuurlijk een teruggang in uren, maar het zelfstudie-uur is ook wat waard.
Volgens scholen die het systeem al langer hanteren, is dat niet echt een probleem. Ik heb het nog niet ervaren.
Mogelijk heb je iets aan mijn opmerkingen.

Naar boven


Plato's Grotvergelijking en The Truman Show

Beste collega,
In 5V doen wij met KCV een module filosofie aan de hand van Forum. In Forum wordt nogal wat aandacht besteed aan de Grotvergelijking van Plato. Die lezen we dan ook in vertaling. Daarna laten wij de film The Truman Show zien. Op video is die denk ik niet meer verkrijgbaar (ik heb gezocht maar niet gevonden), maar wel op DVD (Mediamarkt, € 24,95). De DVD heeft als groot voordeel dat het beeld en het geluid zo helder zijn, wat voor deze film echt nodig is. De film duurt 100 minuten, bespreking minimaal 20, dus het kost je twee klokuren: volgens mij een goede tijdsinvestering. Ik heb een paar vragen gemaakt die de leerlingen tijdens het kijken kunnen beantwoorden en een aantal reflectievragen die na afloop gebruikt kunnen worden voor klassikale bespreking. Bestand 0144.doc.

Als je eenmaal begint na te denken over die film, zie je dat er nog veel meer invalshoeken denkbaar zijn dan ik bedacht heb. Als je "Truman Show" intypt op Google, vind je 92800 verwijzingen. Er zijn dus vast wel collega's die ander en beter materiaal hebben bij die film. Ik zou jullie dankbaar zijn als je dat met mij wilt delen: j.korevaar@rml.nl

Groeten, Anneke Korevaar

Naar boven


E-mail.