GREX
Community Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming
NB-0601
NIEUWSBRIEF, februari 2006
Jaargang 6, nummer 1
Grex-site
Vaklokaal
Forum
NB-archief
CE-archief
Davindi
Kalender
Vacatures
Aanmelden

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord
Planning CE-auteurs
De Oresteia van Aischylos
Asterix en de Lauwerkrans: Inleiding in de rhetorica
Stichting TQ-NL
Gratis trainingen op uw school
Docentjurylid voor Make-a-Game
Phèdre van Nationaal Toneel
Vergilius in Campanië: Nascholingsreis CE Latijn 2007 donderdag 19 t/m woensdag 25 okt. 2006
Tentamenvragen pensum Livius 2006


Voorwoord

Aan het einde van dit schooljaar stop ik met mijn werkzaamheden als community manager. Het is na drie en een half jaar tijd voor een frisse wind. Ik hoop dat er onder de leden van Grex iemand is die deze taak op zich wil gaan nemen. Als leraar hoop ik in de toekomst een beroep te kunnen blijven doen op de faciliteiten van de community.

Heb je interesse, wil je meer weten over je taken als community manager, stuur me dan een mailtje.

Robert Peters
naar boven


Planning CE-auteurs

Onderstaand overzicht is al eerder via de mailinglist verstuurd; het is ook te zien op de site van Grex, in het CE-archief, en op de site van de VCN. Toch voor alle duidelijkheid ook nog een keer in deze nieuwsbrief.

  Grieks Latijn
2007 Euripides, Hippolytos Vergilius
2008 Plato Seneca / Tacitus
2009 Homeros, Ilias Ovidius
2010 Sophokles, Oidipous Tyrannos Plinius / Martialis
2011 Griekse redenaars Cicero, Pro Caelio / Catullus

De syllabusgroepen voor Homerus en Ovidius zijn al inmiddels aan de slag gegaan. Mocht u, als classicus werkzaam in het VO/WO, interesse hebben in deelname aan een van de andere syllabusgroepen, dan kunt u dat schriftelijk aan de voorzitter kenbaar maken (Dhr. J.A.R. Kemper, Zwaansburg 16, 1121 GN Landsmeer, kemper@let.rug.nl).
naar boven


De Oresteia van Aischylos

Vanaf 31 maart 2006 try-outs DE ORESTEIA van Aischylos - regie Johan Doesburg.
Alleen te zien in Den Haag t/m 27 mei 2006.
Kijk voor meer informatie: www.nationaletoneel.nl, www.nationaletoneel.nl/tribune
naar boven


Asterix en de Lauwerkrans: Inleiding in de rhetorica (Asterix als advocaat.pdf, online lesmateriaal!!)

Ik heb een speelse inleiding in de rhetorica gemaakt aan de hand van een scène uit Asterix en de Lauwerkrans van Caesar. Het betreft een PDF-bestand en telt inclusief afbeeldingen 14 pagina's.

Jaap Toorenaar
naar boven


Stichting TQ-NL

Stichting TQ-NL is voortgekomen uit Stichting ThinkQuest Nederland, de organisatie die van 1999 tot 2002 de ThinkQuest web-strijden heeft georganiseerd. Doelstelling van de stichting is het stimuleren van innovatieve Internet-activiteiten en –initiatieven die het Nederlandse onderwijs ten goede komen. Stichting TQ-NL stelt zich ten doel om de komende 3 jaar jaarlijks 6 projecten te subsidiëren die bijdragen aan innovaties in het onderwijs. Gezamenlijk en innovatief gebruik van ICT moet een belangrijk onderdeel zijn van de ingediende projectvoorstellen, bijv. het gebruik van het Internet of een andere manier om elektronisch gegevens uit te wisselen, zoals via GPS of mobiele telefonie. In de projecten moeten leerlingen een belangrijke rol spelen. De ingediende projectvoorstellen mogen risicovol zijn, dat wil zeggen dat ook voorstellen ingediend mogen worden waarvan het niet zeker is of de uitwerking succesvol zal zijn.

Bijzonder is dat bij de beslissing welke aanvragen gehonoreerd worden, leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs het bestuur van Stichting TQ-NL zullen adviseren. Op basis van deze adviezen zal het bestuur beslissen welke ideeën nader uitgewerkt kunnen worden om in aanmerking te komen voor subsidie. Met ingang van het schooljaar 2006-2007 zullen de projecten uitgevoerd worden. Aan het eind van dat schooljaar wordt een afsluitend evenement georganiseerd waar alle door Stichting TQ-NL gesubsidieerde projecten hun resultaten presenteren.

Aanvragen voor de subsidieronde 2006/2007 moeten worden ingediend vóór 1 maart 2006 via het aanvraagformulier dat is te vinden op de website van Stichting TQ-NL (www.stichtingtq.nl/subsidie.html). Een contactformulier biedt de mogelijkheid vragen te stellen aan de organisatie over dit initiatief (www.stichtingtq.nl/contact.php).
naar boven


Gratis trainingen op uw school

In samenwerking met Kennisnet organiseert Digischool workshops waarin docenten zelf digitaal materiaal maken.
De workshops zijn praktisch van opzet. U zit zelf achter de computer en wat u leert, kunt u direct toepassen in de les.

De trainingen worden gratis aangeboden (lees de voorwaarden).

Met behulp van deze programma's is het mogelijk een ICT studiedag of studiemiddag te organiseren. Meer informatie op www.digischool.nl/trainingen
naar boven


Docentjurylid voor Make-a-Game

Ben je (aankomend) docent in het voortgezet onderwijs en geïnteresseerd in games? Meld je dan aan als docentjurylid voor de wedstrijd Make-a-Game! Je benut je didactische kwaliteiten eens op een andere manier en ontdekt meteen de mogelijkheden van games in het onderwijs.
Om jurylid te worden hoef je zelf geen doorgewinterde gamer te zijn, maar het mag natuurlijk wel. We vragen je vooral de bijbehorende handleidingen te bekijken en op basis daarvan een oordeel te geven over de didactische mogelijkheden van de ingezonden games. Een jury van leerlingen en een vakjury beoordelen de ingezonden games (mede) op hun spelelementen. Als je wilt, kun je een voorlichtingsmiddag bijwonen over games en over het beoordelen van de ingezonden games.

Voor meer informatie of om je aan te melden als jurylid ga je naar: Make-a-Game.
naar boven


Phèdre van Nationaal Toneel (Hugo Claus Phaedra.pdf, online lesmateriaal!!)

Als voorbereiding op "Phèdre" van Nationale Toneel heb ik met leerlingen "Phaedra" van Hugo Claus gelezen. Aan de hand van bijgevoegd bestand heb ik Claus doorgenomen. Misschien heeft een van jullie er iets aan.

Reacties zijn welkom.

Leo Nellissen
naar boven


Vergilius in Campanië: Nascholingsreis CE Latijn 2007 donderdag 19 t/m woensdag 25 okt. 2006

Sunt lacrimae rerum...

De reacties op de eerdere aankondiging van deze nascholingscursus in het VCN-bulletin waren te gering om de hem in mei te laten doorgaan. De reis die nu georganiseerd wordt voor oktober is speciaal bedoeld voor ‘jonge’ docenten en wijkt dan ook enigszins af van de oorspronkelijke opzet.

De reis geldt als een officiële nascholingscursus, georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam. De bedoeling is om in Cuma, op een locatie die zeer dicht ligt bij de plaatsen die in de voorgeschreven teksten een grote rol spelen, het gehele pensum voor het eindexamen in kleine groepjes onder leiding van enige ervaren docenten uit WO en VWO door te werken.

Het tijdstip voor de cursus is zo gekozen dat hij gedeeltelijk in de vakanties van de regio’s Midden/Noord en Zuid valt, zodat alle geïnteresseerde docenten de mogelijkheid hebben om deel te nemen.

De syllabus CE 2007 ‘Aeneas stichter van een wereldrijk’ schrijft teksten voor die spelen in de buurt van Cumae en de Onderwereld (Aeneis boek 6). Sjef Kemper (RUG) en Hans Smolenaars (UvA) organiseren een zevendaagse studiereis voor docenten die bij dit CE betrokken zullen zijn. Omdat de reis geldt als officiële nascholingscursus komt hij in aanmerking voor subsidie van het Europees Platform (Plato-beurzen). De vaste standplaats van deze studiereis is de aan zee gelegen ‘Villa Vergiliana’ in Cuma (bij Napels), vlakbij de belangrijkste locaties uit Aeneis boek 6: de grot van de Sibylle, Kaap Misenum en de ingang naar de Onderwereld aan het Lacus Avernus. Ruime aandacht zal worden besteed aan de historische en politieke context van de Aeneis en aan belangrijke kenmerken van Vergilius’ poëzie. Verder worden ook de Campaanse gebeurtenissen in teksten van Tacitus, Plinius e.a. behandeld en worden musea en archeologische ‘sites’ (Pompeii, Herculaneum, Baia, de Campi Flegrei, de Onderwereld etc.) onder deskundige leiding bezocht.

De kosten van deze cursus bedragen all in € 900 en worden met een bedrag van € 300 gesubsidiëerd door het Plato-programma. Verder kan elke docent een beroep doen op de nascholingsgelden van zijn/ haar school. Afhankelijk van de hoogte van deze bijdrage (normaalgesproken is er per fte een bedrag van ongeveer € 450 beschikbaar), betaalt u zelf ca. €300 - €450.- waarbij werkelijk alles is inbegrepen van vliegreis tot en met alle toegangen en alle (uitstekende italiaanse) maaltijden. Een factuur voor de school en een certificaat van deelname wordt op aanvraag door ons verstrekt.

Gezien de opzet van de cursus komen vooral docenten die minder ervaring hebben in het CE in aanmerking voor deze reis

Wij vragen u dan ook, wanneer U belangstelling hebt, aan te geven hoeveel jaar u onderwijs geeft in Klassieke Talen en hoeveel jaar u ervaring hebt met het CE. Het aantal deelnemers is gesteld op 15.

Uw reactie wachten wij graag af en ook voor nadere inlichtingen staan wij u graag ter beschikking.
Wij zullen u binnen enkele weken laten weten of uw opgave gehonoreerd kan worden.

Dit bericht wordt verspreid via VCN-online en Grex, maar als u collega’s kent die geen lid hiervan zijn en wel in aanmerking zouden kunnen komen voor deze reis, zouden wij het op prijs stellen als u dit bericht aan hen door zou willen geven.

Sed tandem Euboicis Cumarum adlabitur oris!

m.vr.gr.

Sjef Kemper e-mail: j.a.r.kemper@let.rug.nl

Klass. Inst. RUG
Oude Boteringestr. 23
Postbus 716
9700 AS Groningen
050 - 363 6050

Hans Smolenaars e-mail: j.j.l.smolenaars@uva.nl,

PC Hoofthuis
Spuistraat 134, k 709
1012 VB Amsterdam,
020 - 5252570.
naar bovenTentamenvragen pensum Livius 2006 (0234.doc)

Naar aanleiding van de oproep van Anna Prins en Robert Peters in de vorige nieuwsbrief doe ik eenzelfde oproep aangaande tentamenvragen over het pensum Livius 2006. Ik stuur mijn eigen vragen mee, in de hoop dat dit de drempel voor collega's in den lande verlaagt om ook wat in te sturen. In april moet ik immers nog een tentamen samenstellen over het pensum, en bovendien was er bij het januari-tentamen een kandidaat ziek waardoor ik nog een tweede versie in elkaar zal moeten draaien.....materiaal van anderen zou voor mij zeer welkom zijn!

Sommige van mijn vragen zijn slecht geformuleerd, andere zijn regelrechte inkoppers, en een deel is overgenomen uit de docentenhandleiding van Hermaion. Met de rest kan men zijn voordeel doen.

Marieke Roelofs
naar boven