GREX
Community Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming
NB-0602
NIEUWSBRIEF, maart 2006
Jaargang 6, nummer 2
Grex-site
Vaklokaal
Forum
NB-archief
CE-archief
Davindi
Kalender
Vacatures
Aanmelden

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord
Examentoetsen Latijn 2006, 1 (Anneke Korevaar)
Examentoetsen Latijn 2006, 2 (Kitty Heckman)
Examentoetsen Latijn 2006, 3 (Harrie Habets)
Examentoetsen Latijn 2006, 4 (Jacco Calis)
Examentoetsen Latijn 2006, 5 (Astrid Schouten)
Examentoetsen Latijn 2006, 6 (Marieke Roelofs)
CE Livius: werkvertalingen bij syntactogrammen (Harrie Habets)
Rappen in het Latijn (Arno Essens)
Powerpointpresentaties beeldhouwkunst, tempels en vazen (Pauline Huis in 't Veld)
Oresteia van Aischylos
De oudheid in film en strips. (Leo Nellissen)
Onderwerpen voor werkstukken, p.o.'s en profielwerkstukken gevraagd.


Voorwoord

Aan het einde van dit schooljaar stop ik met mijn werkzaamheden als community manager. Het is na drie en een half jaar tijd voor een frisse wind. Ik hoop dat er onder de leden van Grex iemand is die deze taak op zich wil gaan nemen. Als leraar hoop ik in de toekomst een beroep te kunnen blijven doen op de faciliteiten van de community.

Heb je interesse, wil je meer weten over je taken als community manager, stuur me dan een mailtje.

Robert Peters
naar boven


Examentoetsen Latijn 2006, 1(0235.zip)

Als reactie op het uitstekende idee om examentoetsen uit te wisselen (van de toets van Marieke Roelofs zal ik met plezier in april gebruik maken) stuur ik bij dezen dat van mij in.

Ons schoolexamen is per traditie in januari puur grammaticaal (dat van april is gericht op tekstbegrip) dus het zal alleen bruikbaar zijn voor collega’s die grammaticale vragen willen stellen. De proefvertaling echter zal voor meer mensen bruikbaar zijn: het is eigen materiaal, niet afkomstig uit een examenbundel. Er kunnen 25 punten mee behaald worden. Ik stuur het tekstboekje mee en van de proefvertaling een correctiemodel.

Anneke Korevaar
naar boven


Examentoetsen Latijn 2006, 2(0236.zip)

Mijn materiaal S.E.'s en kleinere overhoorwerkjes (slo'tjes), op verzoek ook van Marieke Roelofs.

Ik heb uit diverse bronnen mijn info gehaald, en dus ere aan wie ere toekomt (vooral uit Hermaion) + mijn eigen vragen bij vooral de kleinere werkjes (met enkele inhoudelijke vragen) toegevoegd.

Het is altijd weer een hele klus om goede vragen op papier te zetten en daarom stuur ik verder geen normering erbij. Ieder kan dat naar eigen inzicht doen. Mijn S.E.'s duren maar kort (1 uur), en het 2e uur krijgen de leerlingen een proefvertaling. Deze zitten ook in de S.E. bestanden.

Kitty Heckman
naar boven


Examentoetsen Latijn 2006, 3 (0237.zip)

Ik stuur een SE-model in bij Livius, met vraag en antwoord.

Maar daaraan gekoppeld een vraag. Men wil in mijn onderbouw GR/LA gaan proberen te “periodiseren” (m.a.w. in sommige perioden concentratie van lessen, in andere perioden geen les). Heeft iemand daarmee ervaring? Ik zou graag daarvan willen leren!

Harrie Habets (habets@chello.nl)
naar boven


Examentoetsen Latijn 2006, 4 (0238.zip)

In antwoord op de oproep tot het insturen van tentamenvragen over Livius hier een oud tentamen dat ik onlangs gewrocht heb. Ik hoop dat iemand er zijn of haar voordeel mee doen kan.

Jacco Calis
naar boven


Examentoetsen Latijn 2006, 5 (0239.zip)

Op verzoek van de community voeg ik mijn toetsen Livius tot nu toe bij. Het zijn gewoon eenvoudige toetsen, maar misschien zit er een leuk vraagje bij voor iemand.

Astrid Schouten
naar boven


Examentoetsen Latijn 2006, 6 (0240.doc)

Hierbij wil ik degene die mij tentamenvragen toezond hartelijk danken. Ik heb zelf inmiddels nog een tweede tentamen gemaakt, omdat er bij het eerste tentamen een leerling ziek was. Dit tentamen stuur ik mee, wellicht kan iemand (enkele van) de vragen gebruiken.

Marieke Roelofs
naar boven


CE Livius: werkvertalingen bij syntactogrammen (0241.doc)

Wie met de Livius-editie van Hermaion werkt weet dat er in het hulpboek regelmatig uitgewerkte “syntactogrammen” aangeboden worden. Af en toe maak ik daarbij een “werkvertaling”. Ziehier vier uitwerkingen, voor wie wil, bij de tekst op bladzijde 160 en 161.

Harrie Habets
naar boven


Rappen in het Latijn

De Duitse groep Ista (neutrum pl. van iste) is een popgroep die in het Latijn rapt. Zo hebben ze o.a. op Odi et Amo een rap gemaakt. Verder hebben ze in één rap Vergilius, Tacitus en Caesar gecombineerd! Teksten en demo's kun je downloaden. Je kunt zelfs een CD bestellen. Een groot repertoire hebben ze nog niet maar het is wel aardig om het even te bekijken.

Kijk voor meer informatie op http://www.ista-latina.de/index.php

Arno Essens
naar boven


Powerpointpresentaties (beeldhouwkunst, tempels, vazen. Online lesmateriaal! 0242.doc)

In voorbereiding op de tentoonstelling kleur in het Allard Pierson museum heb ik drie PowerPoint presentaties gemaakt (voor de 1e en 2e klas) over de tempels, vazen en beeldhouwkunst in de oudheid. Het is allemaal erg globaal, dus echt voor de onderbouw. Bijgevoegd ook vaasafbeeldingen (0241.doc) die ik ze na de dia’s in de juiste volgorde liet leggen. Gebruik wat je gebruiken kunt en veel plezier ermee!

(Met dank aan het Barlaeus-gymnasium; op hun KCV-site vond ik prachtige foto’s die ik dankbaar gebruikt heb voor mijn beeldhouwkunst presentatie)

Pauline Huis in ’t Veld
naar boven


Oresteia van Aischylos

Vanaf 31 maart 2006 ORESTEIA van Aischylos - regie Johan Doesburg. Alleen te zien in Den Haag t/m 27 mei 2006
Kijk voor meer informatie: www.nationaletoneel.nl, www.theaterland.nl/oresteia, www.oresteia.nl.

Robert Peters
naar boven


De oudheid in film en strips.

Herbert Verreth heeft zijn De oudheid in film. Filmografie electronisch beschikbaar gesteld. En ook De oudheid in strips. Tweede
uitgave
. Zie http://www.arts.kuleuven.be/ALO/klassieke/film.htm.

Leo Nellissen
naar boven


Onderwerpen voor werkstukken, p.o.'s en profielwerkstukken gevraagd.

Ik heb voor Kennislink (www.kennislink.nl) een lijstje nodig met onderwerpen waarover veel leerlingen een werkstuk, praktische
opdracht, profielwerkstuk, e.d. maken. Zijn er leden die zo vaak met dit bijltje gehakt hebben dat ze zo een aantal onderwerpen kunnen toesturen? Graag naar grex@digischool.nl!!
Kennislink gaat o.a. proberen voor deze onderwerpen dossiers aan te leggen waaruit leerlingen kunnen putten.

Robert Peters
naar boven