Nieuwsbrief 63, 09-02-2003

Nieuwe leden / Archief
Vakdossiers KT/KCV 2002
Woordenboek Pinkster, vertaalwedstrijd
Woordenboek Grieks, Anneke Korevaar vs Eisma
www.google.com: Zeus vs Beckham
NOMENCLATOR
Aanpassingen Tweede Fase (vervolg)


Nieuwe leden

Martin de Leeuw, Elsa Somers, Wim Tromp Meesters

Archief

Het archief bestaat op dit moment uit:
- 63 nieuwsbrieven, nb-000.htm
- 147 bijlagen, 0000.xxx
- 7 indices: index, indx-all, indx-grk, indx-kcv, indx-lat, indx-pos, indx.var
- 2 kalenders: kalender.htm en kal-chr.htm
- ledenlijst: ldnlijst.htm
- uitleg archief: lees-dit.doc
- welkomstwoord: welkom.doc
- vacaturepagina: vacature.htm
- excursie-nieuws: reis.htm
Mis je iets stuur dan een mailtje.

Naar boven


Vakdossiers KT/KCV 2002

Vakdossier 2001, SLO Hierbij de vakdossiers 2002. KT: bestand 0032.doc. KCV: bestand 0033.doc. Ook te vinden op de SLO-site.

Naar boven


Woordenboek Pinkster, vertaalwedstrijd

Op vrijdagmiddag 23 mei wordt er in het kader van het verschijnen van de herziene druk van het woordenboek Latijn een vertaalwedstrijd georganiseerd. Tijdens die middag krijgen leerlingen (5e klas) een stuk tekst voorgelegd dat met verschillende hulpmiddelen vertaald moet worden: een groep krijgt het nieuwe woordenboek, een andere groep gebruikt de CD-rom die bij het woordenboek hoort en weer een andere groep maakt gebruik van de on-line versie van het woordenboek. Aan de wedstrijd zijn uiteraard prijzen verbonden.

De wedstrijd wordt gehouden in de UB van de Universitiet van Amsterdam.

Ik ben op zoek naar scholen die het leuk vinden om hieraan mee te doen. Een uitgebreide uitnodiging volgt nog, maar op deze wijze wil ik alvast de interesse polsen.

Voor reacties en/of verzoeken om meer informatie kan men zich wenden tot rosanne@ilo.uva.nl.

Rosanne Bekker

Naar boven


Woordenboek Grieks, Anneke Korevaar vs Eisma

Anneke Korevaar heeft recentelijk een aantal brieven gewisseld met uitgeverij Eisma over het nieuwe woordenboek Grieks. Deze maand buigt de CEVO zich over de concept-versie die is opgesteld volgens CEVO-regels. Eisma hoopt in juli/augustus van dit jaar het boek te kunnen leveren, mooi op tijd voor de leerlingen om te oefenen voor CE 2004.

Naar boven


www.google.com: Zeus vs Beckham

Vera Veul stuurde de volgende URL in; een kleine zoektocht laat zien dat Zeus op het Internet vele malen vaker voorkomt dan David Beckham.

Classical world figures out-score modern day icons, as a simple web search demonstrates.
How do you teach a class of teenage boys about the relevance of classical civilisation to the modern world? You could begin by searching for David Beckham on the internet. That is what Julian Morgan is doing today, in a stunningly simple but effective lesson that he admits leaves his students "gobsmacked".

Morgan laat zijn eesteklassers de populariteit van moderne helden vergelijken met die der Griekse goden, in een half lesje.

Het complete artikel is te lezen op http://www.tes.co.uk/search/search_display.asp?section=Archive&sub_section=TES+Teacher&id=369023&Type=0

Naar boven


NOMENCLATOR

Een klassieke Who-is-who. Bestand 0054.doc.

Naar boven


Aanpassingen Tweede Fase (vervolg)

In nieuwsbrief 59 heb ik de aanpassingen van de Tweede Fase per 1 augustus 2003 laten zien. Een van de onderdelen behelst het volgende:

Voor de leerling van het atheneum wordt toegestaan, dat culturele en kunstzinnige vorming 1 (ckv 1) wordt vervangen door klassieke culturele vorming (kcv) (de school beslist over deze keuzemogelijkheid).

Ik heb van Marlies van Tooren van het Tweede Fase Adviespunt vernomen dat de vervanging van ckv1 door kcv alleen zal gelden voor een leerling die Latijn en/of Grieks laat vallen. Dus niet voor een atheneumleerling die nooit Latijn en/of Grieks heeft gevolgd.

Ik heb haar het volgende gevraagd:
betekent dit ook dat een leerling die nooit, ook niet in de onderbouw, Latijn en/of Grieks heeft gehad in klas 4/5/6 KCV kan volgen en dus geen CKV1 hoeft te volgen?

Van Tooren antwoordt:
Daar is de maatregel in ieder geval niet voor bedoeld. Het lijkt me dat dat niet mogelijk is, maar ik weet niet hoe e.e.a. straks in de regeling geformuleerd wordt. Feit is dat het ministerie zo min mogelijk beperkingen aan scholen op wil leggen, dus wellicht dat het straks ook mogelijk is dat gewone atheneum leerlingen die nooit een klassieke taal hebben gehad wel kcv gaan volgen. Maar nogmaals, daar is de regeling niet voor bedoeld en ik vermoed dat dat straks ook niet is toegestaan.
Met vriendelijke groet,
Tweede Fase Adviespunt
Marlies van Tooren
voorlichting

De definitieve publicatie in Gele Katern zal dus uitsluitsel moeten geven.

Naar boven


E-mail.